FANDOM


Уменията са качествата на играчите, които могат да се усъвършенстват в процеса на игра. Някои умения позволяват на играча да готви, да сече дърва, да пали огън, да използва магии, да прави руни и много други. Има умения, които са свързани помежду си тоест могат да се използват заедно. Например дървата придобити от Сечене на дърва могат да се използват за Палене на огън, а огънят за Готвене. Повече за различните видове умения може да се научи от статията умения breast cancer brachytherapy

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.