FANDOM


Атаката представлява точността с която играча нанася удари в ръкопашен бой. Когато играчът повиши своето ниво на атака, той може да нанася по-големи поражения, да улучва противника по-често и да използва по-силни оръжия. Ефектът от атаката за нанасяне на по-големи поражения е по-малък от този на силата.

Използване на прецизни удари Редактиране

За да повиши нивото си на умението атака, играчът трябва да ползва прецизен стил на нападение. За да направи това, играчът трябва да избере иконката с двата меча от страничното меню, където се показват неговите умения. Това меню се нарича меню за избор на стила на нападение ("attack style menu"). След това играчът може да избере стила на нападение, за който пише "accurate" (прецизен) в квадратните скоби.

Докато използва прецизен стил на нападение, играчът ще удря по-често, отколкото ако се бие агресивно или отбранително, но ще нанася по-малко поражения и ще получава поражения по-често.

Опит Редактиране

За да се определи опитът, който получава играча, се използва формула. Ако играчът нанесе поражения по противника, докато използва прецизен стил на нападение, числото показващо нанесените поражения се умножава по 4. Полученото число се прибавя към досегашния опит на играча по умението атака. Например ако нанесените поражения са равни на 1, то играчът получава 4 опит в умението атака.

По време на боя, играчът също така получава и опит в умението издръжливост. Този опит се определя по сходен начин (от нанесените поражения), но с коефициент 1.33. Например при нанесени поражения 1, играчът ще получи 1.33 опит в умението издръжливост, в добавка към получения 4 опит за умението атака.

Когато играчът използва контролиран стил на атаката, пораженията които прави се умножават по 1.33 и полученото число покава опитът който се получава в уменията атака, сила, защита, ииздръжливост.

Тренировка (чучела) Редактиране

Когато нивото на атака на играча е под 8, той може да се тренира на чучела.

Чучелата представляват чували с пясък, които играчите удрят, без да има опасност самия играч да получи поражение. При всеки успешен удар, играчът получава 5.2 опит в атаката. Обаче тренировката на чучела, не увеличава издръжливостта на играча. Тренировката може да продължи до достигане на 8-мо ниво в умението атака. Чучелата могат да бъдат намерени на различни места в света на RuneScape, но най-често използваното за тренировки място е северно от източната банка на Varrock.

== Бонуси

Магия/Magic: Базираните на магия оръжия, като жезли и вълшебни пръчици, дават на играча бонус към сичане и +7 за раздробяване

    • Митрилови +10 за намушкване, +9 за разсичане и +8 за раздробяване
    • Елмазени

Необходими нива на умението атака, за определени видове оръжия Редактиране

Видове оръжияНиво АтакаЗабележки
Бронзови 1 Като се изключат бутафорните оръжия, бронзовите са най-слабите оръжия в цялата игра.
Железни 1 Железните оръжия са по-силни от бронзовите.
Стоманени 5 Стоманените оръжия са по-силни от железните.
Черни 10 Черните оръжия са по-силни от стоманените.
Митрилови 20 Митриловите оръжия са по-силни от черните.
Елмазени 30 Елмазените оръжия са по-силни от митриловите.
Рунически 40 Руническите оръжия са по-силни от елмазените и са най-силните оръжия, който могат да се ползват от безплатни играчи.
Гранитени 50 Гранитените оръжия се ограничават до Гранитен чук. Гранитените оръжия могат да се ползват само от членове.
Обсидианови 60 Обсидиановите оръжия са по-силни от руническите. Също се ползват само от членове.
Драконови 60 Драконовите оръжия са по-силни от руническите. Всички такива оръжия имат специална атака. Могат да се ползват само от членове.
Гробни 70 Гробните оръжия в момента са най-силните комплекти за близък бой в играта. Могат да се ползват само от членове. Всеки комплект от гробни/barrows предмети има специален ефект, който може да се ползва, само когато пълния комплект от броня и оръжие се носи от играча.
Мечът на Боговете 75 Мечът на Боговете е най-силното оръжие в цялата игра. За да се сдобие с такъв меч, играчът трябва да събере неговите части в Подземието на Войната на Боговете. В зависимост от бога на който е посветена дръжката, която е сложена на този меч, той има различни специални атаки.

Също така в играта има редица оръжия, които не попадат в някоя от горните категории. Това са често награди от изпълнение на различни мисии или редки трофеи от чудовища. Такива са например камата Керис и адския бич.

Временни бонуси към умението атака Редактиране

Някои оръжия и брони също имат определен бонус към атаката, когато са поставени на играча. Максималния бонус може да се постигне като се използват най-силните оръжия, Елексир на Заморак (+20%), молитвата Благочестие (+20%), и със допълнителния бонус който дава Омагьсания вариант на заупокойния амулет (+20%) при бой с неживи. (Ефектът на този амулет не се прибавя към ефекта който дава черната маска.)