FANDOM


Quests - Приключения


00% - не е написан
25% - някои части са завършени
50% - почти завършен
75% - завършен, но липсват детайли
100% - завършен

Приключенията са групи от взаимосвързани задачи, които могат да се изпълняват за награди, предмети, умения, опит, или quest point. На картата в играта са означени със синя звезда или малък компас Questicon . Задачите могат да се изпълнят само веднъж, за разлика от мини-игрите (minigames), които могат да се повтарят.

Приключения с безплатен достъп Редактиране

Приключения с платен достъп Редактиране