FANDOM


Under construction Тази страница все още е в процес на разработване!

Информацията съдържаща се в нея не трябва да се приема като съвсем точна, докато не бъде премахнат този етикет.
Може да помогнете на RuneScape Уики, чрез редактирането й.
Spirit wolf detail
Summoning Skillcape Emote

Играч който носи Наметало на Постижение на умението Призоваване.

Призоваването е умение което само членове могат да използват. Това умение позволява на играчите да вливат субстанция на множество същества в Призоваващи торбички, след това да призовават тези създания, наречени фамилияри. Всеки фамилияр има уникална способност която изисква Призоваващ свитък, направен от съответната торбичка, за да се използва. Призоваването на фамилияри и правенето на свитъци дава съвсем малко опит, за това играчите винаги създават торбички за да вдигат нивата си в умението най-бързо.

Призоваващото умение има общи черти с Набожността, умението е тренирано най-вече чрез едно действие (вливане на торбички) и точки се използват когато умението е използвано, примерно призоваването на фамилияр да ви помага в битките, пренасяна на предмети и създаване на предмети.

Призоваването също въздейства бойното ниво на играча. Преди, максималното бойно ниво което играчите можеха да притежават беше 126. След появата на призоваване, максималното бойно ниво беше увеличено до 138.

Обновления Редактиране

  • 15 януари 2008: Призоваване е добавено към играта
  • 21 януари 2008: Цената на духовните късове (spirit shard) беше намалена, от 50 до 25 gp всяка. Всеки който бе купил духовни късове на цена 50 gp преди промяната, бяха дадени безплатни късове, безплатно, за компенсация.
  • 31 март 2008: Обновление: Призоваване 2


Торбички Редактиране

Призоваващи торбички се ползват за призоваване на фамилияри. Създаването на торбички е доста лесно: в торбичката е вляна субстанция от същество или фамилияр, който може да бъде използван по-късно за да се призове. Правенето на това ви дава опит в умението. Торбичките изчезват когато се призове фамилияр от тях и не се възстановяват когато фамилияра е отпратен.

Spirit shard
Няколко предмета са нужни за създаването на торбички. Една празна призоваваща торбичка, определен брой духовни късове (зависи от фамилияра), и един чар (със специфичен цвят като златен, зелен, пурпурен, и син) е нужен за създаването на призоваваща торбичка. Всеки фамилияр още изисква уникален предмет който да го отличава: примерно, кокали от вълк са нужни за да се призове вълк призрак. Празни торбички и духовни късове могат да се закупят от Pikkupstix в Taverley за 25 gp за духовни късове и една жилтица (gp) за торбички, но и някои други места в RuneScape.
Pouch Summoning

Три магазина продават най-главните предмети нужни за умението. Повечето компоненти цъщо могат да се купят от други играчи или чрез Grand Exchange. Върпеки това чаровете могат да се получат само от падане от чудовища при убиването им. Това е най-трудната част от умението - придобиване на чарове. За да се направят торбички, нужните предмети трябва да се занесат до призоваващ обелиск. След това играчите трябва да цъкнат с десен бутон на обелиска и да изберат опцията "create pouch". Това ще отвори нов интерфайс който позволява на играчите да изберат каква торбичка и колко искат да направят.

Свитъци Редактиране

Call to Arms

Играч активира свитъка Call to Arms.

Призоваващи свитъци са нужни на играчите за да използват специалното умение на призования си фамилияр. За да създадат призоваващи свитъци, играчите трябва да имат завършена призоваваща торбичка и да я използват с призоваващия обелиск. Един прозорец излиза и дава възможност за избор - какви и колко на брой свитъци. Получавате 10 свитъка за всяка торбичка която трансформирате.

Фамилияри Редактиране

Runescape combat summoning

Играч призовава фамилияр чрез призоваващото умение.

Фамилиярите са приятелски създания които играчите могат да призовават за да им помагат в много неща. Фамилиярите имат много ралични възможности, от овеличаване на умения до помощ в битките и всички те имат специални умения които могат да бъдат използвани с помощта на призоваващи свитъци.

Само един фамилияр може да бъде призован по едно време. Той трябва да бъде отпратен преди друг да бъде призован.

За да призоват фамилияр, играчите трябва да използват опцията "Summon" на призоваваща торбичка. Призоваването струва призоваващи точки (подобно на Набожността). Фамилиярите ще намаляват останалите точки на призоваване докато свършат или времето което фамилияра може да стои с играча мине. Призоваващи отвари могат да възстановяват призоваващи точки.

Можете да говорите с фамилияр ако имате поне 10 или повече призоваващи нива над изисканото ниво за призоваване на фамлияра.

УменияРедактиране

Фамилиарите имат различни специални способности that they are able to access. Some are accessed by talking, using the familiars special button or right clicking a familiar for another option.

Abilities Description
Fights This familiar will fight with you when you attack something, the level in brackets indicates the familiar's Combat level. Note that you must choose to attack for it to come to your aid. They only fight in multicombat areas. The pack yak and unicorn stallion will only fight to defend themselves, and then only if you have auto-retaliate turned on.
Light enhancer Some familiars - notably bats - can see well in the dark and will make any light source you have with you brighter.
Skill boost Some familiars can temporarily raise your level in a given skill, while some other familiars provide an 'invisible' boost that is always active. The number in brackets indicates the size of the boost, and the term 'invisible' indicates that is always active as long as your familiar is close by. If that stat has already been raised by a potion, then the skill boost will not work.
Remote view These familiars can fly into the air and allow you to see through their eyes, giving you the ability to see things much further away.
Beast of Burden A beast of burden can carry a number of items equal to the number in brackets. In some cases, it will only be able to carry certain items, in which case they will be listed.
Forager A forager will find certain items from time to time, and can carry a number of them equal to the number in brackets. You are only able to 'Withdraw' items from these familiars.