FANDOM


Waterfall Quest

Трудност: средна

Начало: Къщата североизточно от Baxtorian Falls, Говорете с Almera.

Необходими изисквания: Умения: Да можете да преминете през level 86 Fire giants; и да можете да преминете през level 84 Moss giants невъоръжен и без броня.

Неща : 6 air, earth и water runes. Няколко въжета - ropes. Въжета можете да вземете от Ned в Draynor Village, или от повечето магазини

Monsters: Skeleton Mage (level 16), Skeleton (level 45), Shadow spiders (level 52), Moss giants (level 84), Fire giants (level 86).

Забележка: Не трябва да се биете с тия чудовища, а трябва просто да преминете през тях.

Как да го минем:

След като говорите с Almera, минете през къщата в посока към реката и се качете на салът който е закотвен там. Реката ще ви понесе към водопада, но вие ще се разбиете на малко островче по средата на реката. Огледайте се там трябва да има малко момче на име Hudan. Говорете с него, после използвайте въже върху скалата на следващото островче надолу по течението на реката като използвате опцията "Swim to". След това използвайте въжето върху мъртвото дърво за да се спуснете по водопада до вратата в средата му. Не се опитвайте да влезете все още, в противен случай ще се нараните. Влезте в бъчвата и се спуснете по водопада.

Като излезете от реката, тръгнете на север и влезте в първата къща и говорете с Hadley. След това се качете на втория етаж претърсете библиотеката и намерете книга с името "Book on Baxtorian". Прочете я, и говорете с Hadley отново.

След това отидете в Tree Gnome Village (лабиринта по Ардогън) и слезте в подземието което точно преди да влезете в Gnome Village. В подземието тръгнете на изток, като стигнете до някакви сандъци и кутии започнете да ги претърсвате докато намерите ключ.

Като намерите ключът тръгнете на запад и отключете килията. Вътре има един гном на име Golrie, говорете с него и той ще изхвърли доста боклуци. На вас ви трябва pebble, попитайте го дали може да го задържите.

Забележка: Сега е времето да отидете до банката, да оставите всичките оръжия, брони и т.н. и да се запасите с храна, отвари, както и да презаредите prayer (ако е необходимо).

Върнете се в къщата на Hadley, и намерете гробът който е леко на североизток от къщата. Използвайте pebble върху надгробния камък и ще пропаднете навътре в гробницата.

Не забравяйте, че за да стане това трябва да сте без броня и оръжие. Вътре има level 84 Moss giants така че се пригответе да бягате! (не трябва да се биете с тях.)

Тръгнете на запад, намерете сандъка и вземете от вътре Glarial's Amulet. После тръгнете по южния път и като стигнете гробницата вземете urn, излезте и отидете до банката за си вземете руните, бронята и оръжието.

Вземете си руните, въже амулета, урната и се върнете при врата във водопада. Отново използвайте салът, после въжето на долната скала и накрая мъртвото дърво за да стигнете вратата. Но този път си сложете амулета и ще може спокойно да влезете през вратата. Там ще има Shadow Spiders не трябва да се биете с тях, но ги избягвайте, че смучат от prayer.

Там има три пътя, на изток, директно на север и на запад. Първо тръгнете на изток докато срещнете level 16 Skeleton Mages и level 45 Skeletons. Пак не е задължително да се биете с тях. Претърсете сандъците за да намерите ключ.

Сега тръгнете по западния път по който има Fire Giants отворете вратата и ключът (същият ключ се появява на пода при Fire Giants). Зад вратата има 6 стълба - pillars. Сложете по една air, water и earth rune на всеки от тях, и накрая сложете амулета върху Statue of Glarial. Сложете урната - urn върху Chalice и приключението ще свърши.

Забележка: Ако изгубите амулета, се върнете там където го намерихте и си вземете нов. Ако изгубите pebble отидете при Golrie и той ще ви даде нов.

Награда: •13,750 Attack и 13,750 Strength exp •2 Diamonds, 2 Gold Bars и 40 Mithril Seeds (като ги посеете ще пораснат цветя които може да ги оберете и да ги носите в ръка) •Правото да се връщате при водопада и да биете Огнените гиганти

Quest points: 1

Отново Благодарение на Sillentfear