Attack

Attack (česky útok) je jedním ze Skills (dovedností), které jsou součástí Melee, tedy boje zblízka. Vyšší úroveň (level) zvyšuje přesnost útoků zblízka a umožňuje používání lepších zbraní - Weapons.

Trénink

Standartně se trénuje bojem zblízka v stylu Accurate nebo Controlled. Počet Experience (bodů zkušenosti), které získáte, se odvíjí od zásahu (hit).

  • Pokud byl použit Accurate styl, pak platí: Experience = hit / 2,5
  • Pokud byl použit Controlled stly, pak platí: Experience = hit / 7,5
  • Zároveň s Attack se trénuje i Constitution, zde platí Experience = hit / 7,5 nezávisle na použitém stylu

Za některých okolností ale toto pravidlo neplatí - např. útočení na Dummy, Shade nebo an jiné hráče v PvP World nebo Bounty World.

Typy zbraní

Na použití různých zbraní je třeba různý Attack (zbraně pouze pro members jsou kurzívou):

Typ Level Poznámka
Bronze Scimitar.PNG Bronze 1 Nejslabší zbraně,
Iron scimitar.PNG Iron 1 Železné zbraně. Mírně silnější než bronzové zbraně.
Steel scimitar.PNG Steel 5 Ocelové zbraně. Silnější než železné.
Black scimitar.PNG Black 10 Černé zbraně. Nelze je vyrobit, jdou koupit nebo získat jako drop z monster. Silnější než ocelové.
White scimitar.png White 10 Bílé zbraně. Na stejné bonusy jako černé, ale navíc mají Prayer bonus. Wanted! quest a určitý počet zabitých Black Knights je vyžadován k nákupu. Prodává Sir Vyvin.
Mithril scimitar.PNG Mithril 20 Mithril je silnější než černé zbraně. Jeho zvláštností je nižší hmotnost oproti ostatním kovovým zbraním.
Vesta's-longsword-inv.png Corrupt Ancient Warriors' Equipment (z PvP) 20 Stejně silné jako verze vyžadující 78 Attack, ale vydrží jen 15 minut. Nemají Special Attack.
Adamant scimitar.png Adamant 30 Adamant je silnější než mithril.
Rune scimitar.png Rune 40 Rune je silnější než adamant. Nejsilnější zbraně ve F2P, které nedegradují.
Sacred clay scimitar.png Sacred Clay 40 Jedinou variantou je Scimitar. Po určitou dobu umožňuje dvojité Experience v Combat skills.
Gravite rapier Gravite 45 Nejsilnější zbraně ve F2P. Stojí 40,000 Dungeoneering Tokens a vyžadují 45 Dungeoneering. Existuje jen 5 typů. Je třeba doíjet u Rewards Trader.
Granite mace inv.png Granite 50 Žulové zbraně. Existuje pouze Granite maul a Granite mace. Vhodné pouze pro Crush styl.
TokTz-Xil-Ak.png Obsidian 60 Obsidiánové zbraně jsou silnější než rune. Existuje jen několik typů.
New Dragon Scimitar.png Dragon 60 Silnější než Rune. Všechny mají Special Attack (speciální útok). Zatím neexistuje Hasta, Warhammer ani Shortsword.
CorruptScimitar.png Corrupt dragon 60 Stejné jako běžné Dragon zbraně, ale vydrží pouze 30 minut. Ve F2P nemají Special Attack.
Dharok's greataxe.png Barrows 70 Barrows jsou velmi silné zbraně. Mají Special Attack a pokud hráč má celou čtyřdílnou sadu jednoho typu, získá i speciální schopnost. Existuje celkem 6 sad.
Saradomin sword Zbraně z Godwars dungeon 70 Saradomin Sword a Zamorakian Spear jsou zbraně se speifickým využitím. Saradomin Sword se používá pro trénink Strength a Zamorakian Spear se hodí zejména pro Stab útoky.
Saradomin-godsword-inv.png Godsword 75 Godsword jsou nejsilnějšími nedegradujícími zbraněmi.
Vesta's-longsword-inv.png Ancient Warriors' Equipment 78 Ancient Warriors' Equipment vydrží hodinu v boji, pak se rozpadne.
Chaotic rapier.png Chaotic 80 Chaotické zbraně vyžadují 80 Dungeoneering a 200 000 Dungeoneering Tokens. Vyžadují dobíjení.

Existují i další speciální zbraně. Ty nejčastěji používané jsou Keris, Balmung a Abyssal whip.

Dočasné zvýšení Attack level

Pouze 3 Prayers jsou F2P.

Attack cape

Hlavní článek: Attack cape
Untrimmed attack cape.png

Tento plášť si mohou koupit pouze P2P hráči s 99 Attack za 99 000 Coins od Ajjat ve Warriors' Guild. Lze použít pro dočasné zvýšení Attack level na 100.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.