FANDOM


Guilds (cechy) jsou zvláštní instituce, které obsahují suroviny, nebo prodávají armour (zbroj) a weapons (zbraně), které nelze koupit v žádném jiném obchodě. Vstup do cechu vyžaduje určitý počet Quest points, Level v souvisejícím Skill, nebo dokončení souvisejícího Quest. Požadavek na určitý Level lze obejít pomocí dočasného zvýšení Skill tak, aby byl vstupní požadavek splněn.

Název cechu Česky Požadavky Místo
Skills Předměty Quests
Champions' Guild Cech šampionů 33 Quest points Jižně od Varrock
Cook's Guild Cech kuchařů Cooking-icon 32 Chef's hat nebo
Cooking cape nebo
Varrock armour 3
Západně od Varrock
Crafting Guild Cech řemeslníků Crafting-icon 40 Brown apron nebo
Crafting cape
Jihovýchodně od Falador
Mining Guild Cech horníků Mining-icon 60 Dwarven Mines
Monastery Klášter Prayer-icon 31 Západně od Edgeville
Runecrafting Guild Cech výrobců run Runecrafting-icon 50 Rune Mysteries Druhé patro Wizard's Tower

Pay to play cechyEditovat

Název cechu Česky Požadavky Místo
Skills Předměty Quests
Heroes' Guild Cech hrdinů Heroes' Quest Jihovýchodně od Burthorpe
Legends' Guild Cech legend Legends' Quest Severovýchodně od Ardougne
Warriors' Guild Cech válečníků Součet Attack-icon a Strength-icon alespoň 130,
nebo Attack-icon 99, nebo Strength-icon 99
Burthorpe
Fishing Guild Cech rybářů Fishing-icon 68 Severně od Ardougne
Wizards' Guild Cech kouzelmíků Magic-icon 66 Yanille
Ranging Guild Cech střelců Ranged-icon 40 Jihovýchodně od Seers' Village
Thieves' Guild Cech zlodějů Buyers and Cellars Lumbridge

Cechy, které neexistujíEditovat

 • Agility guild
 • Construction guild
 • Dungeoneering guild
 • Farming guild
 • Firemaking guild
 • Fletching guild
 • Herblore guild
 • Hunter guild
 • Slayer guild
 • Smithing guild
 • Summoning guild
 • Woodcutting guild