Tato doporučení byla sepsána, aby Wiki měla pokud možno jednotný charakter a zamezilo se plýtvání časem.

Základní pravidla[editovat zdroj]

  • Ve článcích nezapomínejte na odkazy. Odkaz vytvoříte pomocí [[Stránka]] nebo [[Odkazovaná stránka|Text odkazu]]. Množství odkazů nepřehánějte, v jedné sekci se na tu samou stránku neodkazujte vícekrát.
  • Přidání obrázku: [[File:Název_souboru]]
  • Přesměrování: Vytvoříte novou stránku, jejímž jediným obsahem bude #redirect [[Cílová_stránka]]. Je vhodné je vytvářet např. u starých názvů, které se ve hře změnily (Barbarian Village -> Gunnarsgrunn), časté zkratky (F2P, P2P, GE...), časté omyly (Woodcuting -> Woodcutting). Jelikož Wiki systém rozlišuje malá a velká písmena, je důležité na názvy obsahující (jiné než první) velké písmeno udělat také redirect.
  • Vytvářejte interlanguage odkazy. Přidejte a na anglickou Wiki cs:Název_článku_česky, navíc z anglické wiki zkopírujte ostatní interlanguage odkazy
  • Vytváření přímých odkazů na EN wiki: en:Článek

Překládání z anglické Wiki[editovat zdroj]

  • Doporučená metoda, ušetří spoustu času
  • Při kopírování souborů a šablon zachovat jejich názvy. Zamezí se tím vzniku duplikátů.
  • Sekce jako Trivia a References (roztroušeny po článku pomocí tagů <ref>Reference</ref>) nejsou tak podstatné, doporučuji nepřekládat - místo překladu na 10 článcích lze napsat 3 další články.
  • Šablony mají anglické názvy, kromě {{Ve výstavbě}} a {{Pahýl}}.

Konkrétní články - šablony[editovat zdroj]

Monstrum[editovat zdroj]

Příklad: Goblin

Šablona (na nové články): Template:Monstrum

Zdrojový kód s vysvětlením:

{{Infobox Monster
|name = Jméno monstra
|image = [[File:Obrázek]]
|level = Combat level
|LP = Lifepoints
|release = NECHAT
|update = NECHAT
|slaylvl = Slayer lvl
|slayxp = Slayer xp
|members = Pouze pro members?
|aggressive = Agresivní?
|poisonous = Jedovaté?
|immune to poison = Imunní vůči jedu?
|attack style = Styl boje?
|max hit = Maximální poškození, které může způsobit?
|attack speed = Rychlost útoku?
|weakness = Slabá stránka?
|always drops = 100 drop?
|turael = <- Jméno slayer mastera, zde hodnota yes
|examine = Examine text, nepřekládat
}}

O monstru, zpravidla několik sekcí jako kde se nachází, taktika apod.

==Drops==

Důležité, takto vznikne přehledná tabulka. Na rozdíl od EN wiki nemáme
GEMW namespace, proto je třeba všude připsat
část |Image=Název_souboru_bez_závorek_a_prefixu.png
Část |gemw=no nemazat ze zdrojového kódu, může se jednou hodit.
Members drops u F2P monster: část |Namenotes={{(m)}}

===100% drop===
{{DropsTableHead}}
{{DropsLine|Name=Název|Quantity=Množství|Rarity=Vzácnost - hodnoty Vždy, Běžné,
Málo běžné, Vzácné, Velmi vzácné, Náhodné (ovlivňují barvu buňky v tabulce)|
Image=Obrázek.png}}
|}

===Zbraně a zbroj===
Sekce + pár příkladů:
{{DropsTableHead}}
{{DropsLine|Name=Staff of air|Quantity=1|Rarity=Málo běžné|
Image=Staff_of_Air.png}}
|}

===Runes===
{{DropsTableHead}}
{{DropsLine|Name=Blood rune|Namenotes={{(m)}}|Quantity=1|
Rarity=Vzácné|Image=Blood_Rune.PNG}}
|}

===Herbs (m)===
{{DropsTableHead}}
{{DropsLine|Name=Grimy irit|Quantity=1|Rarity=Vzácné|Image=Grimy_irit.png}}
|}

===Charms (m)===
Specifická sekce
{|class="wikitable"
!Nic
![[file:Gold_charm.png]]
![[file:Green_charm.png]]
![[file:Crimson_charm.png]]
![[file:Blue_charm.png]]
|-
|88%
|11%
|0%
|1%
|0%
|}

===Ostatní===
{{DropsTableHead}}
{{DropsLine|Name=Bread dough|Quantity=1|Rarity=Běžné|Image=Bread_dough.png}}
|}

==Viz také==
*[[Cave goblin]]
*[[Goblin guard]]

Interlanguage odkazy:
[[de:Goblins]]
[[nl:Goblin]]
[[fi:Goblin]]
[[en:Goblin]]

Quest/miniquest[editovat zdroj]

Příklad: Dragon Slayer

Šablona (na nové články): Template:Quest

Zdrojový kód s vysvětlením:

'''Dragon Slayer''' (česky Vymítač draka) je nejtěžší [[Free to play]] [[Quests|quest]] v ''[[RuneScape]]''. Po dokončení se hráči zpřístupní nejlepší zbroj ve Free to Play: [[Rune platebody]] a [[Green dragonhide body]].

==Návod==
{{Quest details
|description= NECHAT
|released= NECHAT
|update = NECHAT
|start= Kde začít
|wdifficulty= Obtížnost dle EN wiki
|difficulty= Obtížnost dle JAGEXu
|length= Délka
|members= Members only?
|requirements=
*Požadavky na Skills a Quest Points
|items=
*Požadované předměty
*
*
'''Doporučeno:'''
*
*
|kills=
*Co je třeba zabít
*Další monstrum
}}

Podrobný (zpravidla dlouhý) návod se sekcemi a obrázky

==Odměna==

Obrázek obrazovky s odměnou

*Odměna1
*Odměna2
*OdměnaN

==Vyžadováno pro dokončení==
*Quest1
*Quest2

Interlanguage odkazy:
[[nl:Dragon Slayer]]
[[de:Der Drachentöter]]
[[pl:Dragon Slayer]]
[[fi:Dragon Slayer]]
[[en:Dragon Slayer]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.