FANDOM


SkillScreenDungeoneering

Zobrazení Skills v Runescape 2.

Early rsc stats

První Skills, v RuneScape Classic

Skills jsou hráčovy schopnosti provádět různé činnosti, např. vařit, lovit ryby nebo kouzlit.

Existuje 27 Skills, z nichž 16 je použitelných všemi hráči a zbylých 11 je jen pro Members.

Fishing with Rod

Hráč používající skill Fishing.

Trénink Skills může být výdělečný, lehce nebo silně ztrátový. Rychlejší metody tréninku jsou zpravidla významně dražší.

Všechny Skills kromě Constitution začínají na Level 1. Constitution začíná na level 10, aby hráč mohl normálně bojovat s monstry. Hráč má 10 life points za každý constitution level. Hráči mohou Skill trénovat až do Level 99 (kromě Dungeoneering, Invention a od června 2017 také Slayer, kde je možné trénovat až do Level 120); poté lze zvyšovat jen experience do 200 000 000 - ale nezískají za to žádné další Levels. Hráčův Combat level začíná na 3, kvůli 10 Constitution. Maximální Combat level je 138. F2P hráči mohou mít jen 126, protože nemohou trénovat Summoning skill.

Pokud by zkušený hráč začal od začátku, mohl by mít všechny Skills na Level 99 za 3 600 hodin.

Skills mohou být dočasně zvýšeny nebo sníženy použitím určitých předmětů, např. Strength potion.

Pokud je hráč ve 2 000 000 nejlepších hráčů v daném Skill a zároveň v něm má alespoň Level 30, jeho jméno bude na hiscores.

F2P (Free to play) skillsEditovat

F2P hráči mají přístup k 16 skills.

Skill Description

Attack-icon

Attack Zvyšuje přesnost útoků při boji zblízka. Umožňuje používání weapons (zbraní)
Strength-icon Strength Zvyšuje velikost zásahů při boji zblízka. Některé zbraně vyžadují Strength level.
Defence-icon Defence Snižuje šanci na to, že hráč bude zasažen nepřítelem. Umožňuje nošení Armour (zbroje).
Dungeoneering-icon Dungeoneering Umožňuje prozkoumávat Daemonheim, za což lze získat unikátní předměty a schopnosti a přístup do Resource Dungeons.
Ranged-icon Ranged Zvyšuje přesnost útoků i velikost zásahů při boji na dálku. Umožňuje použití lepších zbraní a zbroje pro boj na dálku.
Prayer-icon Prayer Umožňuje modlit se k bohům o pomoc při boji. Lze použít pro opravu gravestone (hrobu) jiného hráče.
Magic-icon Magic Umožňuje vytvářet spells, které umožňují teleportaci, očařování šperků, boj atd. Zvyšuje přesnost magických útoků a snižuje šanci (spolu s Defence) na to, že hráč bude zasažen nepřítelem používající Magic
Runecrafting-icon Runecrafting Umožňuje vyrábět runes, které slouží k používání Spells.
Constitution-icon Constitution Určuje Life Points, které jsou 10x větší než Constituiton level. Slouží k přežití v boji. Pokud dojdou, hráč zemře.
Crafting-icon Crafting Umožňuje vytvářet předměty jako Ranged zbroj, keramiku nebo šperky.
Mining-icon Mining Slouží k získání ores (hornin) a gems (drahokamů).
Smithing-icon Smithing Slouží k přeměně ores na bars (kusy kovu) a ukovat z bars armour (zbroj) a weapons (zbraně).
Fishing-icon Fishing Umožňuje chytat ryby.
Cooking-icon Cooking Umožňuje vařit jídlo, které při snědení zvýší Life Points.
Firemaking-icon Firemaking Umožňuje zapálit logs (polena) a další zdroje světla. Hráči mohou na ohni vařit.
Woodcutting-icon Woodcutting Umožňuje získat logs z Trees (stromy).

P2P (members) skillsEditovat

P2P hráči mají navíc 11 Skills a další schopnosti ve F2P skills. (např. Defence: Dragon Platelegs)

Skill Description
Agility-icon Agility Umožňuje použití shortcuts (zkratek) a zrychluje obnovu energie.
Herblore-icon Herblore Umožňuje připravit potions (lektvary), které dočasně zvyšují Skills.
Thieving-icon Thieving Umožňuje krást.
Fletching-icon Fletching Slouží k výrobě Ranged zbraní a munice.
Slayer-icon Slayer Umožňuje zabíjení monster, která nejdou zabíjet obyčejně.
Farming-icon Farming Umožňuje pěstovat ovoce, zeleninu, stromy, bylinky atd.
Construction-icon Construction Slouží ke stavbě hráčova vlastního domu.
Hunter-icon Hunter Slouží k chytání zvířat do pastí.
Summoning-icon Summoning Umožňuje přivolat si na pomoc nějakého tvora.
Divination-icon Divination Je shromažďovací, transformační a výrobní dovednost.
Invention-icon Invention Umožňuje výzkum a výrobu nových zařízení a rozšíření pro zbraně.

Typy SkillsEditovat

Je 6 typů Skills: Combat, Resource, Production, Character Development, Strategy and Elite.

Combat: - Tyto Skills slouží k boji.

Attack, Defence, Strength, Magic, Ranged, Summoning, Slayer, Prayer a Constitution.

Resource: - Tyto Skills slouží k získávání surovin.

Woodcutting, Mining, Fishing, Farming, Hunter a Divination.

Production: - Tyto Skills slouží k výrobě nových předmětů ze surovin.

Smithing, Cooking, Fletching, Firemaking, Crafting, Herblore, Runecrafting a Construction.

Character Development: - Tyto Skills pomáhají s přepravou a získáváním Coins.

Agility a Thieving.

Strategy: - Tento Skill používá všechny ostatní Skills.

Dungeoneering.

Elite: - Elite Skill vyžaduje, aby byly dvě nebo více ostatních Skills na určité úrovni, aby bylo možné tento Skill začít trénovat.

Invention (Vyžaduje Slill 80 u Smithing, Crafting a Divination)

ExperienceEditovat

Hlavní článek: Experience


LevelsEditovat

Tato rovnice slouží k přesnému výpočtu Experience, které je potřeba pro získání dalšího Level:

Požadované Experience Required $ = floor \left[ \frac {\displaystyle\sum_{n = 1} ^ {L - 1} floor \left( n + 300 \times 2 ^ {n/7} \right) } {4} \right] $ , kde L = skill level

Combat skillsEditovat

Předměty urychljící zisk Experience:Editovat

Tyto předměty lze získat v Stealing Creation.

Další předmět je Penance horn z Barbarian Assault.

Poslední možností, ktreá je i pro F2P hráče, jsou rukavice z Fist of Guthix.

Časová osa: SkillsEditovat

Skill Den vydání Poznámky
Invention 25. ledna 2016
Divination 20. července 2013 Vydán krátce po vydání RuneScape 3 a zakončení Božských Válek (Gielinorian God Wars).
Dungeoneering 12. dubna 2010
Summoning 15. ledna 2008 Původně plánováno jako rozšířrení pro Magic. (existovalo v DeviousMUD)
Hunter 21. listopadu 2006
Construction 31. května 2006 Mělo se jmenovat Carpentry, název byl však před vydáním změněn.
Farming 11. července 2005
Slayer 26. února 2005
Runecrafting 29. března 2004 Vydáno spolu s RuneScape 2.
Agility 12. prosince 2002
Thieving 30. dubna 2002
Fletching 25. března 2002
Herblore 21. února 2002 Dříve Herblaw.
Fishing 11. června 2001
Prayer 24. května 2001 Dříve známé jako Necromancy. Vydáno už 4. ledna 2001, ale rozděleně na dobré a špatné.
Crafting 8. května 2001 Dříve známé jako Tailoring.

Magic

17. března 2001 Vydáno už 4. ledna 2001, ale bylo rozděleno na dobrou a špatnou magii.
Smithing 2. ledna 2001
Mining 2. ledna 2001

Snížení SkillsEditovat

Existují hráči s nižším Constitution level než 10. Tito hráči si založili nový účet v RuneScape Classic a od té doby Constitution (v té době Hitpoints) netrénovali.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.