FANDOM==Top== Slang obsahuje výrazy používané hráči. Tento slovník obsahuje výrazy související pouze s RuneScape. Je nekompletní a nikdy kompletní nebude, protože se pořád mění.

Tento slovník obsahuje jen pojmy související s RuneScape. Obecný necenzurovaný slovník, obshující i urážlivé a vulgární výrazy, lze nalézt zde.
Jít na
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#Editovat

Zkratka Význam
2H Two-handed sword
360 Ket-Zek
702 TzTok-Jad
↑ Nahoru

AEditovat

Zkratka Význam
Abby Abyssal, Aberrant Spectres, Abyssal whip, Abyssal demon
Abn Arcane blast necklace
Acc, Acnt Account - účet
Acp Armadyl chestplate
Addy Adamant
Afk Away From Keyboard - pryč od klávesnice
Ags Armadyl godsword
Air(s) Air Rune
Alch(ing), Al Používání Low Level Alchemy nebo High Level Alchemy
Ammy, Am(s) Amulet
Ancients Ancient Magicks
Anti Anti-poison, Anti-dragon shield, Antifire, Super antifire
AntiP, Ap,SuperAP Anti-poison, Super Antipoison
AoG w:c:funorb:Armies of Gielinor - hra na téma RuneScape, lze hrát na Funorb.com.
Arc, Arcane Arcane Spirit Shield
Ardy Ardougne
Arma Armadyl
Asg Asgarnia
Asn Arcane stream necklace
Atk, Attk, Att Attack, Role Attacker v Barbarian Assault
Ats Evil Tree - About to sprout (bude brzy klíčit)
Az Armoured zombies
Avs, Avies, Avianss, Avys Aviansies
Ava Avatar of Creation nebo Avatar of Destruction v Soul Wars, Ava's attractor nebo accumulator
Aquas Aquanites
↑ Nahoru

BEditovat

Zkratka Význam
B2P Bones to Peaches
Barb Barbarian, Barb-tail harpoon, Gunnarsgrunn (dříve známé jako Barbarian Village)
Baxe Battleaxe
Barrowing Hraní Barrows
BA Barbarian Assault
BB Blue Base (Stealing Creation)
Bbones Big bones
BBV, BV, BBvill Gunnarsgrunn (dříve známé jako Barbarian Village)
Bcp Bandos Chestplate
BF Blast Furnace, bad fight (špatný boj)
Bgs Bandos godsword
B gloves Barrows gloves
Bh Bounty Hunter
Blk Black
Brac, Brace Bracelet
Brassy Verac's brassard
brb Be right back (jsem hned zpět)
Broads Broad-tipped bolts
Br/brz Bronze
BS Bow strings, bank sale, Back Stab (útok na člena vlastního týmu)
Bsk/Bskr Berserker
BSS Blessed spirit shield
Botter Jiný výraz pro Macroer (člověk používající program, který hraje za něj)
B sale, Bsale Bank sale
Blitz Ice Blitz
BXP Bonus XP Weekend
↑ Nahoru

CEditovat

Zkratka Význam
C(číslo) Complexity (Dungeoneering); obvykle Complexity 1 nebo 6
C'bow/cbow Cross Bow
CA Chaos Altar
Cammy/Cam Camelot
Camo Camouflage oblečení od Drill Demon (random event)
Cathy/Cath Catherby
Cav/Cavvy's Cavalier hats
Cball Cannonball
CB/CB LVL Combat (level), cannonballs, Corporeal Beast
CC Clan chat
Chinny/Chins/Chinning Chinchompas, nebo jejich lov/používání
Choob "Experienced Noob", abstraktně použito jako protimluv
Claws Dragon claws, nebo jiné claws
CL, Clost, C-lost Connection lost (ztráta připojení)
Clue Clue scroll
Clueing Snaha získat Clue scroll
Clwars, clw Clan Wars
Cls Chaotic longsword
Cma Corrupted Morrigan's Axe
Cmb/Combat/Cb Combat Level
Con/Cons Construction/Constitution
Corp , CB, Corp beast Corporeal Beast
CS Customer support/Clue scroll/CoinShare
Ct Chaos tunnels
Cr Chaotic rapier
Crys Crystal
CW/Cwars Castle Wars, Clan Wars, Change World (změň server)
↑ Nahoru

DEditovat

Zkratka Význam
D/Drag/Drags Dragon
D2H Dragon two-handed sword
Da/Duely Duel Arena, Ring of duelling
Dagg Dagannoth, Dagger
D axe/D hatchet Dragon hatchet
DBA Dragon battleaxe
D bone(s) Dragon bones
D Chain/Dcb Dragon chainbody
D Claws /drag claws Dragon claws
D/C,Dced/Dcd Disconnected (odpojen, ztrýta připojení)
DD Dragon dagger, death dot/do dot (používají klany, všichni hráči stojí na jednom místě, aby byli nenápadní)
DD+/DDP+ Dragon dagger extra poisoned
DDP Dragon dagger poisoned
DDS/DDP++ Dragon dagger super poisoned
DDSing/DDSer Bojování pomocí 4 Special attacks z Dragon dagger (p++) a přrpnutí na jinou zbraň, nejčastěji Abyssal whip
Death dot/DD Player killing taktika, všichni hráči stojí na jednom místě, aby byli nenápední na minimapě
Def Defence, Defender
Def/Defence Noob Urážlivý pojem označující hráče s velkým Defence level nebo hráče se zbrojí. Používáno při PvP
Def/Defence Tank Hráč s defence level nad 90. Obvykle hráč, které není pure a defence je jeden z jeho největších Combat skills.
Dfh/D full/Drag Full Dragon Full Helm
Dfs Dragonfire Shield
Dh Dharoks
Dh Axe Dharok's Greataxe
D hide, D'hide Dragon hide
Dharok'ing/Dh'ing Snížení Life points na minimum a požití Dharok's, čímž se zvýší poškození - damage
Divine Divine spirit shield
DK Dorgesh-Kaan
DK/DKS Dagannoth Kings
D legs Dragon platelegs
D long/D lsword Dragon longsword
DL Darklight
D Med Dragon medium helm
Dp Drop Potential, Death Potential
D pick Dragon pickaxe
D pl8 Dragon platebody
Drag Dragon, armour (zbroj) nebo monstrum
Drop rate Šance, že z monstra padne specifický předmět
DS Dragon spear, Double shot (souvisí s Dark bow a Magic shortbow), Dragon Scimitar
D Scimmy, D Scim, Dragon Scimmy Dragon scimitar
DT Desert Treasure
Dning, Dung, Dungeon, Dunge, Dg, Dunging Dungeoneering
Dusties Dust devils
↑ Nahoru

EEditovat

Zkratka Význam
Ecty, ecto Ectofuntus, Ectophial
Edge, Edgy Edgeville
Ely, ESS Elysian spirit shield
Emmy Emerald
Emote Emote
Ess/Pess/P-ess Rune/Pure essence
Etc., etce Etceteria
Ele' Elegant Clothing
Exp/Exps/Xp Experience
↑ Nahoru

F

Zkratka Význam
F(number) Floor v Daemonheim
F2P/F2Pers, Ftp, Freers Free to Play (neplatící hráči)
Fally Falador
Farcaster Někdo, kdo používá blokující Spell a nenechá si protivníka přijít k sobě (hlavně v Ancient Magicks)
Ff Fish Flinger, Faithful shield
FFA Free for all (volné pro všechny)
FI/Fall Fall in (PvP), rozkas, aby lidé následovali vůdce
Fist, FoG Fist of Guthix.
Flip(ing) Používají obchodnící, spočívá v levném nákupu a dražším prodeji s krátkými intervaly
FM

Firemaking, Farming, Forum moderator.

FMod Forum moderator.
Focus Focus Sight.
Fogging Hraní Fist of Guthix.
Frag(s) Soul Fragments používané v Soul Wars, nebo Clay Fragments v Stealing Creation
Fraw(s) Free raws (syrové ryby zdarma - např. trout a salmon)
Fremmy, Frem Fremennik.
Full Kompletní sada zbroje (např. full dragon armor), nebo plný inventář
Funning Bojování v Duel Arena pro zábavu
↑ Nahoru

GEditovat

Zkratka Význam
G axe, Gr8 axe Dharok's greataxe
GB God Book
GD Green dragon, Greater demon, Guardian door (Dungeoneering)
GDZ Greater demons
GE, G.E. Grand Exchange
GF Good Fight (dobrý boj), Go figure (zaujměte pozici)
GG General Graardor, Gunnar's Ground, Good game (dobrá hra)
GH Green Hill (Wilderness, populární místo v Bounty World)
GGS Group Gatestone
Glory Amulet of glory
Gmaul Granite maul
Gmace Granite Mace
G Legs Granite legs
GOP Great Orb Project
G2H Gravite 2h sword
GP, GeePee Gold pieces
Grtz, Gratz, Gz Congratulations (gratulování)
GS Godsword, Gatestone
GS'ed Položení Gatestone
G Spear Guthans warspear
Guth, Gth Guthix, nebo Guthan's
GWAS Game was a success - hra byla úspěšná
GWD, GW God Wars Dungeon
↑ Nahoru

HEditovat

Zkratka Význam
Hally Halberd
HAM Humans Against Monsters
Hax, Haxor, Hacks Hack; podvádět (ve smyslu krrádeže account, zneužívání chyb ve hře nebo vtip)
Hellies, Hells, HH Hellhounds
Helm Helmet
Hemmy, Hemi Hemenster, Heim crab
Herb/Herby Herblore
Hex Hexcrest
Hilt Godsword hilt
Hillies, Hills, Hillys Hill giants
Hop Změnit server
HP Hitpoints - starý název pro Constitution
HPK Honour PKing (zabíjení pro čest - viz také NH)
HT Home teleport
↑ Nahoru

IEditovat

Zkratka Význam
Iggy Ignore list
Ikr I know right (já vím dobře)
Inv/Invy Inventory

Inv Me

Invite Me (Dungeoneering - Pozvi mě)
↑ Nahoru

JEditovat

Zkratka Význam
Jad TzTok-Jad
Janitor Hráč, který sbírá vše, co padne z onster
Jmc Join my clan (připoj se do mého klanu)
JMod Jagex moderator
Jw Jumping worlds (měním server), Just wondering (Jen tak si říkám)
Jk Just kidding (Pouze si dělám legraci)
↑ Nahoru

KEditovat

Zkratka Význam
K kilo znamená 1 000 (př: 10K = 10 000), OK
K0/KO Knock-out (okamžité zabití)
KB Knowledge Base (starý název pro Game Guide)
KBD King Black Dragon
KC Kill count
Kelda, Keldy Keldagrim
Kite Kite shield
KJ Kill Jacked
KQ Kalphite Queen
Ks(er/ing) Zloděj zabití, tzn. útok na monstrum, s kterým už bojuje 2. hráč, čímž ho připraví o experience avše, co z monstra padne / Korasi's sword
KSW, K sword, Korasi's Korasi's sword
↑ Nahoru

LEditovat

Zkratka Význam
L2__, L2PK Learn to (nauč se) ____ - Obvykle: L2PK, L2merch, L2type, L2read, atd., obvykle používáno k urážení
Lag, Lagg Problémy s připojením, trhané připojení
Large Full helm, Large floor (Dungeoneering)
Law Law rune
LBS Leaf-bladed Sword, Leaf-bladed Spear
Legs Platelegs
Lesser Lesser demon
LFC Looking For Clan (hledám klan)
LFG Looking For Group (hledám skupinu)
Life/RoL Ring of Life
Limit Trade limit
Lob/Lobby/Lobs Lobster
Long Longsword/Longbow
Looter Hráč, který čeká na místě zabití, aby mohl sebrat rychle hodnotné věci
LP Life points
Lpot Lobster pot
LRC Living Rock Caverns
LS LootShare
Lsed Být oběť 2 či více hráčů používajících LootShare
Lumby/Lummy Lumbridge
Lvl/lv Level
↑ Nahoru

MEditovat

Zkratka Význam
M/Mil Million (př: 6M = 6 000 000)
MA Mobilising Armies
Mage Skill Magic, hráč upřednostňující Magic před Ranged a Melee, NPC Wizard nebo právě používající Magic
Mage Tank Hráč s velkým Magic a Defence
Magi Magicians
Main Hráčův hlavní účet
MB Mage Arena Bank
mb My bad, často použito po použití taktiky Safe při PvP
Maul Granite maul nebo Obsidian maul
Mauler Hráč používající Granite maul nebo Obsidian maul
Maxed Hráč s Level 99 (př: maxed strength), když způsobí max. poškození, když má někdo Combat level 126 (free to play) nebo 138 (members)
Max hit/Max Maximální zásah, který může hráč způsobit, indikované zlatým Hit-splat
M camp Mountain Camp
Med/ Med helm Medium helmet
Mem/Memb Member
Mep1/2 Mourning's end part 1/2
Merchanting/Merching Kupování levně a prodávání draze
Mith Mithril
Mm Monkey Madness
MMOG Massive multiplayer online game (online hra pro velké množství hráčů)
MMORPG Massive multiplayer online role-playing game (online hra na role pro velké množství hráčů)
Mod Moderator
MOM Mysterious Old Man (Random Event)
Mossies/Mossys Moss giants
Ms MechScape
MSB Magic short bow
Mta Mage training arena, severně od Duel arena
↑ Nahoru

NEditovat

Zkratka Význam
Nat Nature rune
Nb Not bad (není špatné)
Nerf Snížit efektivitu nějakého způsobu tréninku apod., často kvůli rovnováze hry
NFS Not for sale (Není na prodej)
NH No Honour: Hráč v PvP, který vyhraje libovolným způsobem ("nečestně")
Noob/nub Otravný hráč nebo nový hráč Runescape
Noob Runner/Noob hider Hráč, který utíká nebo se schovává ve Fist Of Guthix
Newb Nový hráč
Np No problem (žádný problém)
NoobSlayer Ten, kdo zabíjí Noobs v PvP
NPC Non-player character
↑ Nahoru

OEditovat

Zkratka Význam
Obby Obsidian, Soul Obelisk v Soul Wars, typ pure hráče s nízkým Attack a vysokým strength, Wilderness Obelisk
OHKO One-Hit KO (zabití z plných Life points jediným zásahem)
OP Original Poster - tvůrce vlákna na Forums
Ovls Overloads
Opp Opozice/oponent
↑ Nahoru

PEditovat

Zkratka Význam
P2P(er) Member (Pay to Play)
Pass Password, Shantay pass, Underground Pass
Pc Pest Control, Private Chat, Price check
Pess/Ess Pure Essence, Rune Essence
Peng(s) Penguin Hide and Seek
Ph, Phat Party Hat
Piling Více lidí útočí na 1 nepřítele
Pick Pickaxe
PJ(er) Pile jumping nebo player jumping - po duelu v Bounty Hunter nebo Pvp worlds přijde další člověk, který zabije hráče oslabeného po boji
PK(er) Player kill(er)
Plate/Pl8 Platebody
Pm Private message, Pirate Mine
PMod Player Moderator
POH Player-owned houses
Pot Potion, Lobster pot
Potter Člověk bojující s pomocí potions (lektvarů)
Pouchcrafting Trénink Summoning
Pp Pyramid plunder, pickpocket
Price Check Pomocí Trade (obchodní obrazovky) zkontrolovat cenu předmětu na Grand Exchange (zastralé)
Prod Hráč používající jen 1 zbraň v PvP: Ags prod, Korasi's prod, Claws prod
Pure Hráč trénující jen 1 skill, pouze combat, nebo vše kromě combat
Pure set Super (or Extreme) Attack and Strength, no super (Extreme) Defence
Purist Hráč, který se vyhýbá obchodování s jinými hráči a na Grand Exchange
PvP Player vs Player
PvM Player vs Monster
↑ Nahoru

QEditovat

Zkratka Význam
QC/Q chat Quick Chat, Quest Cape
QP/QPS Quest points, Quick prayers
↑ Nahoru

REditovat

Zkratka Význam
R Rune
R2H Rune two-handed sword
Rags Zkratka "fragments" - kousky sacred clay ve Stealing creation, bylo používáno kvůli cenzuře slova "frags"
Range Tank Hráč zaměřený na Ranged a Defence
RB Red Base (Stealing Creation)
RC Runecraft
Recoil Ring of Recoil
Red barred Někdo s tak málo Life points, že lišta zdraví je téměř celá červená
Req(s) Request assistance, Requirement(s) (požadavky)
Rev Revenant
Rex, Rexxy Dagganoth Rex
Rimmy Rimmington
RFD Recipe for Disaster
RFH Rune Full Helm
Rm Rematch (odveta)
Robin Robin Hood hat
ROL Ring of life
RoW Ring of Wealth
RS RuneScape
RS2 RuneScape 2
RSC RuneScape Classic
RSMV RuneScape Music Video (hudební video), RuneScape model viewer (zobrazovač modelů)
RSOF RuneScape Official Forums (oficiální fórum)
RWT Real world trading (ilegální)
↑ Nahoru

S Editovat

Zkratka Význam
SC Sacred Clay, Stealing Creation, Skill capes
Safer Někdo, kdo v PvP jí, i když má víc Life points než nepřítel (1 vs 1)
Santa Santa Claus, Santa hat
Saph Sapphire
Sara Saradomin
Scimmy/Skimmy/Scim Scimitar
Screenie/Screeny Screenshot (snímek obrazovky)
SD Shield down (v souvislosti s Tormented demons)
Seers Seers' Village
Sgs Saradomin godsword
Shilo Shilo Village
Short Shortsword/Shortbow
Size/S x Velikost Shooting Star
SK Swiftkit,program s kalkulačkami na RuneScape
Skirt Plateskirt
Skiller Hráč, který netrénuje Combat skills
Sol Staff of Light, Scroll of life
SOS Stronghold of security
Solo/soloing Pokus zabít Boss monstrum (které se zabíjí v týmech) sám
Spec Special attack, Spectral spirit shield
Sq Square shield
Stairs Schody u Wilderness Volcano
Str Strength
Str noob Urážka na hráče s velkým Strength, ale nízkým Defence a Attack
SS Saradomin sword, SwiftSwitch, screenshot, Santa suit, Super Strength Potion, Spirit Shield, Soul Split, Strange sapling
SSH Shadow silk hood
Stun Použití Emerald bolts (e) k omráčení (stun) Dark Energy Core vytvořeným Corporeal Beast
Super sets Super attack potion, Super defence potion, Super strength potion
SW Soul Wars
Swh Statius's warhammer
Sword(y) Swordfish, Sword, nebo Longsword
↑ Nahoru

TEditovat

Zkratka Význam
Tally/Tali Talisman
Targ Target (cíl)
Ttas/Tas, Curse Temp The Temple at Senntisten
Tav/Tavvy Taverley
TB Teleport Block, Trouble Brewing, or Temple Building
TBH To be honest (upřímně řečeno)
T Bow Training bow
TDS Tormented demons
Terry, TBird Spirit terrorbird
TLH Target Likelihood, v Bounty Hunter
Tnl To Next Level (do dalšího Level)
Tog/Tears Tears of Guthix
Total/ttl Total level
TT Treasure Trails/Temple Trekking
TTB Trips to bank (cest do banky)
Tubbied Shooting Star, která byla vytěžená až do středu, kde je Star sprite (reference na Teletubbies)
↑ Nahoru

UEditovat

Zkratka Význam
Unid Unidentified herb (neidentifikovaná bylina, zastaralé)
↑ Nahoru

VEditovat

Zkratka Význam
V [] / V Sq Varrock Square (střed Varrock s fontánou)
V arm Varrock armour, Verac's armour
V Brassy Verac's brassard
Vambs/Vmbs Vambraces
Varry/Varr/Varok/Vrock Varrock
Ver, V Verac
Veng Vengeance nebo Vengeance Other
Vis, Vissy, Visage Draconic Visage
Vls Vesta's longsword
↑ Nahoru

WEditovat

Zkratka Význam
W World, př: "W28"
WBM Wannabe Moderator (chci být moderátor)
WC(ing),WC Woodcutting, wrong chat (špatný chat)
Wealth Ring of wealth
Wgs While Guthix Sleeps
WH World Hop (změna serveru)
Whammy Warhammer
Whip Abyssal whip
Wildy Wilderness
WOM Wise Old Man
WP Wrong person/player (špatná osoba - obvykle private message poslaná špatné osobě)
WTB Want To Buy (chtít koupit)
↑ Nahoru

XEditovat

Zkratka Význam
X-bow Crossbow
↑ Nahoru

YEditovat

Zkratka Význam
Yew Long/YL/YLB Yew longbow
↑ Nahoru

ZEditovat

Zkratka Význam
Zam, Zammy, Zamo, Zamok Zamorak
Zarry, Zaro, Zarro, Zally Zaros
Zerker, Zerk Berserker
Zgs Zamorak godsword
Z spear, zs Zamorakian Spear
Zh Zamorak Halo
Zgs2,Zargs Zaros godsword (neexistuje)
↑ Nahoru