FANDOM


BEditovat

Zkratka Význam
B2P Bones to Peaches
Barb Barbarian, Barb-tail harpoon, Gunnarsgrunn (dříve známé jako Barbarian Village)
Baxe Battleaxe
Barrowing Hraní Barrows
BA Barbarian Assault
BB Blue Base (Stealing Creation)
Bbones Big bones
BBV, BV, BBvill Gunnarsgrunn (dříve známé jako Barbarian Village)
Bcp Bandos Chestplate
BF Blast Furnace, bad fight (špatný boj)
Bgs Bandos godsword
B gloves Barrows gloves
Bh Bounty Hunter
Blk Black
Brac, Brace Bracelet
Brassy Verac's brassard
brb Be right back (jsem hned zpět)
Broads Broad-tipped bolts
Br/brz Bronze
BS Bow strings, bank sale, Back Stab (útok na člena vlastního týmu)
Bsk/Bskr Berserker
BSS Blessed spirit shield
Botter Jiný výraz pro Macroer (člověk používající program, který hraje za něj)
B sale, Bsale Bank sale
Blitz Ice Blitz
BXP Bonus XP Weekend