FANDOM


DEditovat

Zkratka Význam
D/Drag/Drags Dragon
D2H Dragon two-handed sword
Da/Duely Duel Arena, Ring of duelling
Dagg Dagannoth, Dagger
D axe/D hatchet Dragon hatchet
DBA Dragon battleaxe
D bone(s) Dragon bones
D Chain/Dcb Dragon chainbody
D Claws /drag claws Dragon claws
D/C,Dced/Dcd Disconnected (odpojen, ztrýta připojení)
DD Dragon dagger, death dot/do dot (používají klany, všichni hráči stojí na jednom místě, aby byli nenápadní)
DD+/DDP+ Dragon dagger extra poisoned
DDP Dragon dagger poisoned
DDS/DDP++ Dragon dagger super poisoned
DDSing/DDSer Bojování pomocí 4 Special attacks z Dragon dagger (p++) a přrpnutí na jinou zbraň, nejčastěji Abyssal whip
Death dot/DD Player killing taktika, všichni hráči stojí na jednom místě, aby byli nenápední na minimapě
Def Defence, Defender
Def/Defence Noob Urážlivý pojem označující hráče s velkým Defence level nebo hráče se zbrojí. Používáno při PvP
Def/Defence Tank Hráč s defence level nad 90. Obvykle hráč, které není pure a defence je jeden z jeho největších Combat skills.
Dfh/D full/Drag Full Dragon Full Helm
Dfs Dragonfire Shield
Dh Dharoks
Dh Axe Dharok's Greataxe
D hide, D'hide Dragon hide
Dharok'ing/Dh'ing Snížení Life points na minimum a požití Dharok's, čímž se zvýší poškození - damage
Divine Divine spirit shield
DK Dorgesh-Kaan
DK/DKS Dagannoth Kings
D legs Dragon platelegs
D long/D lsword Dragon longsword
DL Darklight
D Med Dragon medium helm
Dp Drop Potential, Death Potential
D pick Dragon pickaxe
D pl8 Dragon platebody
Drag Dragon, armour (zbroj) nebo monstrum
Drop rate Šance, že z monstra padne specifický předmět
DS Dragon spear, Double shot (souvisí s Dark bow a Magic shortbow), Dragon Scimitar
D Scimmy, D Scim, Dragon Scimmy Dragon scimitar
DT Desert Treasure
Dning, Dung, Dungeon, Dunge, Dg, Dunging Dungeoneering
Dusties Dust devils