L

Zkratka Význam
L2__, L2PK Learn to (nauč se) ____ - Obvykle: L2PK, L2merch, L2type, L2read, atd., obvykle používáno k urážení
Lag, Lagg Problémy s připojením, trhané připojení
Large Full helm, Large floor (Dungeoneering)
Law Law rune
LBS Leaf-bladed Sword, Leaf-bladed Spear
Legs Platelegs
Lesser Lesser demon
LFC Looking For Clan (hledám klan)
LFG Looking For Group (hledám skupinu)
Life/RoL Ring of Life
Limit Trade limit
Lob/Lobby/Lobs Lobster
Long Longsword/Longbow
Looter Hráč, který čeká na místě zabití, aby mohl sebrat rychle hodnotné věci
LP Life points
Lpot Lobster pot
LRC Living Rock Caverns
LS LootShare
Lsed Být oběť 2 či více hráčů používajících LootShare
Lumby/Lummy Lumbridge
Lvl/lv Level
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.