FANDOM


Tämä sivu sisältää artikkeleihin liittyvää apua. Jos tällä sivulla ei ole tarvitsemaasi apua, kerro siitä tämän sivun keskustelusivulla.

Tausta

RuneWikin tärkein ominaisuus on sen artikkelit. Artikkelit sisältävät tietoa esimerkiksi tavaroista, NPC:istä ja tehtävistä. Koska RuneWiki on ainoa suomalainen RuneScapeen liittyvä wiki, jota kaikki voivat muokata rekisteröitymättä, kunnossapito on tärkeää.

Sivun luominen

Oikealla ylälaidassa on painike, josta pääsee luomaan uuden sivun. Sivu tulee nimetä aina englanniksi, sillä suomentaminen tekisi artikkeleiden löytämisestä huomattavasti vaikeampaa.

Aloitus

Sivun kirjoittaminen aloitetaan esittämällä sen aihe, esimerkiksi tavaran nimi. Koska artikkelin ensimmäinen sana kertoo sen aiheen, se tulee lihavoida. Se tapahtuu esimerkiksi laittamalla sanan molemmille puolille kolme
 ''' 
merkkiä.

Esimerkiksi näin:

'''Rune scimitar'''

Joka tuottaa tällaisen: Rune scimitar

Mallineet

Lähes jokaisella sivulla on vähintään yksi malline. Mallineiden avulla saadaan kokoon esimerkiksi tiivistävä ominaisuus, vaikka jostain hirviöstä. Mallineet laitetaan aina Sourceen.

Yleisin malline on Infobox Item. Sen saa sivulle kirjoittamalla
 {{Infobox Item}} 

Mallineissa on aina käyrät hakasulkeet.

Esimerkiksi mallineessa Infobox Item on paljon sisältöotsikoita. Tässä esimerkki:

{{Infobox Item
|nimi = tavaran nimi
|kuva = tavaran kuva
|exchange = tavaran GE hinta, tähän laitetaan aina pelkästään sana gemw
|jäsenten = Ei/Kyllä, onko tavara jäsenten
|vaihdettava = Ei/Kyllä
|tehtävä = Ei/Kyllä, onko tavara tehtävätavara
}}

Lisää tästä mallineesta löydät täältä. Kaikki RuneWikin mallineet löydät täältä.

Muut mallineet

Edellämainitut ovat virallisia mallineita, mutta muitakin löytyy. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset pienet mallineet. Jos halutaan luoda pieneen tilaan tietoa, se käy esimerkiksi näin:

Tämän aseen vaatimuksia ovat 55 Magic-icon ja 90 Divination-icon.

Edellämainittu malline luodaan näin:

Tämän aseen vaatimuksia ovat 55 {{Skill clickpic|Magic}} ja 90 {{Skill clickpic|Divination}}

Myös esimerkiksi Fairy Ring koodien kirjoittamista voidaan hyödyntää näin:

Jotta pääset tänne, käytä Fairy Ring koodia a•b•c

Edellämainittu malline luodaan näin:

Jotta pääset tänne, käytä Fairy Ring koodia {{Fairyring|abc}}

Kuvalinkki luodaan näin, esimerkiksi hirviöstä tai tavarasta tekstillä:

Banshee icon Banshee

Joka tehdään näin:

{{pic link|Banshee|Banshee icon}}

Sen voi luoda myös esimerkiksi aseesta pelkällä kuvalinkillä:

Bronze scimitar

{{pic link plain|Bronze scimitar}}

Näitä kaikkia voi käyttää täysin vapaasti omalla sivulla. Huomaa, että siihen vaaditaan rekisteröityminen.

Taitomalline

Taitomallineen avulla voidaan esimerkiksi luoda omalle sivulle taidoista taulukko.

Total level: 2100
Attack-icon 1
Constitution-icon 99
Mining-icon 99
Strength-icon 99
Agility-icon 99
Smithing-icon 70
Defence-icon 1
Herblore-icon 99
Fishing-icon 99
Ranged-icon 99
Thieving-icon 70
Cooking-icon 99
Prayer-icon 99
Crafting-icon 90
Firemaking-icon 99
Magic-icon 999
Fletching-icon 70
Woodcutting-icon 70
Runecrafting-icon 99
Slayer-icon 99
Farming-icon 70
Construction-icon 70
Hunter-icon 70
Summoning-icon 96
Dungeoneering-icon 120
Divination-icon 99
Music icon fixed 900
Attack style icon fixed 100
Quest icon fixed 400
Task icon fixed -250

Tämä on hyvä malline omien taitotasojen näyttämiseen. Se luodaan näin:

{{User stats 
|Attack = 1
|Constitution = 99
|Mining = 99
|Strength = 99
|Agility = 99
|Smithing = 70
|Defence = 1
|Herblore = 99
|Fishing = 99
|Ranged = 99
|Thieving = 70
|Cooking = 99
|Prayer = 99
|Crafting = 90
|Firemaking = 99
|Magic = 999
|Fletching = 70
|Woodcutting = 70
|Runecrafting = 99
|Slayer = 99
|Farming = 70
|Construction = 70
|Hunter = 70
|Summoning = 96
|Dungeoneering = 120
|Divination = 99
|Music = 900
|Quest = 400
|Task = -250
|Combat = 100|Total = 2100|Align = right}}

Lainaus

Lainaus voidaan luoda näin:

Kirjoittamalla malline Cquote

Tämä tehdään näin:

{{Cquote2|Kirjoittamalla malline Cquote}}

Tieto

Kaikki RuneWikin artikkelit tulee sisältää täyttä faktaa asiasta. Kaikki siihen liittyvä keskustelu tulee tehdä sen keskustelusivulle. Keskustelusivulla tulee aina laittaa allekirjoitus, eli neljä tildeä (~) kommentin perään. Jos et tiedä tavarasta, voit mennä sen englanninkieliseen versioon. Esimerkiksi

 fi.runescape.wikia.com/wiki/Rune_scimitar

vastaava englanninkielinen versio sivusta on

runescape.wikia.com/wiki/Rune_scimitar

Source ja Visual

Lähdekoodissa näkee kaikki pienet asiat, mitä visuaalisessa muokkaimessa ei näy. Esimerkiksi tämän kappaleen yläpuolella oleva otsikko on oikeasti tässä muodossa:

 ==Source ja Visual==

Edistyneemmät muokkaajat käyttävät pääasiassa pelkästään Sourcea. Tietenkin visuaalisen muokkaimen käyttäminen on täysin sallittua

Muokkaaminen

Jos aiot muokata sivua pitenpään, kannattaa laittaa sivulle malline Inuse. Sen saa sivulle kirjoittamalla

 {{Inuse}} 

Tämän mallineen avulla pystyy todella hyvin estämään muokkauskonfliktit. Ne ovat tapauksia, joissa useampi muokkaaja muokkaa samaa sivua samaan aikaan.

Jos et pysty korjaamaan jotain sivua, tai muuten vain löydät sivun, jota tulisi muokata; lisää malline Under Construction. Sen saa laittamalla

 {{Under Construction}} 

GE hinta

Mallineessa Infobox Item on kohta, jossa näkyy tavaran GE hinta. Se merkataan seuraavasti

<s>{{Infobox Item
|nimi = Rune scimitar
|exchange = gemw
}}
</s>

Jokaisella tavaralla ei kuitenkaan ole hintahistoriaa. Tämä johtuu siitä, että niitä ei ole aikaisemminkaan ollut. RuneWikissä GE hintahistoria on melko uusi, ollen myös ensimmäinen missään suomenkielisessä RuneScapeen liittyvässä wikissä.

Infoboksiin tavaran hinta tuodaan seuraavasti tavaran GE sivulta. Esimerkiksi Rune scimitar, jonka GE sivu on Exchange:Rune scimitar. Kyseisellä sivulla on kaikki tieto, joka Javan avulla tuodaan sen hintahistoriaan ja toisin päin. Kyseiseltä sivulta näkee myös kohdan Price= (x) joka ilmaantuu Infoboxiin. Rune scimitarin hintahistorian datasivu on Exchange:Rune scimitar/Data. Tämä on vakio, joka pätee jokaisella tavaralla. Datasivulla näkyy paljon numeroita, jotka ovat rivittäin. Näistä muodostuu graafinen hintahistoria. Esimerkiksi numerosarja, jossa jälkimmäinen on sen hinta

<s>1211760000:15400,</s>

Vandalismi

Välillä RuneWikissäkin näkyy vandalismia, eikä sitä voida aina estää välittömästi. Satunnaiset muokkaajat usein pyyhkivät vain sotketun kohdan pois, joka on hyvä asia. Kuitenkaan minkään asteista väittelyä ei tarvitse vandaalien kanssa aloittaa, sillä sellainen todennäköisesti vain lietsoo asiatonta käytöstä. Ylläpito siivoaa vandalismin heti, kun sellaista havaitsee.

Äänestys

Kaikki RuneWikin käyttäjät voivat tehdä äänestyksiä. Ne toimivat kirjoittamalla:

<poll> 
Äänestyksen aihe kirjoitetaan tähän
Vaihtoehto #1
Vaihtoehto #2
Vaihtoehto #3
Vaihtoehto #4
</poll>

Vaihtoehtoja voi olla lukemattomasti.

Raha

Lähes kaikilla tavaroilla on RuneWikissä GE Hinta. Voidaan esimerkiksi katsoa Rune scimitarin hinta, joka on Virhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattori kolikkoa. Tämä tehdään mallineella

<s>{{GEPrice|Rune scimitar}}
</s>

Voidaan myös lisätä siihen kolikoiden kuva, näin: Virhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattori Virhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattoriVirhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattoriVirhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattori. Se tapahtuu tällä tavalla:

<s>{{Coins|{{GEPrice|Rune scimitar}}}}
</s>
Voidaan myös lisätä niin monta Rune scimitaria kun halutaan, esimerkiksi 250 Rune scimitaria maksaa Virhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattori Virhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattoriVirhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattoriVirhe lausekkeessa: odottamaton <-operaattori. Tämä tapahtuu näin:
<s>{{Coins|{{GEPrice|Rune scimitar|250}}}}</s>

Taulukko

Taulukkoja voi luoda erilaisia ja kokoisia. Tässä on esimerkkinä taulukko otsikolla

Oma taulukko

Kuva Tavaran nimi GE hinta Muuta
Rune bar Rune bar 14 277 Tästä luodaan rune tavaroita
Rune kiteshield Rune kiteshield 31 602 Auttaa puolustuksessa

Kyseinen taulukko luotiin näin:

<span style="font-size:20px;">Oma taulukko</span>
{| class="wikitable" style="border-color:rgb(229,205,190);color:rgb(0,0,0);font-size:13px;line-height:21px;"
!Kuva
!Tavaran nimi
!GE hinta
!Muuta
|-
|[[Tiedosto:Rune bar.png]]
|[[Rune bar]]
|{{GEPrice|Rune bar}}
|Tästä luodaan rune tavaroita
|-
|[[Tiedosto:Rune kiteshield.png]]
|[[Rune kiteshield]]
|{{GEPrice|Rune kiteshield}}
|Auttaa puolustuksessa
|}

Taulukossa otsikointi ei ole välttämätöntä. Kuten koodista huomaa, otsikko on ylin osa siitä.

{| class="wikitable" style="border-color:rgb(229,205,190);color:rgb(0,0,0);font-size:13px;line-height:21px;"

Koodista näkee otsikon eri ominaisuuksia, kuten sen värit ja fonttikoko. Niitä voi muuttaa vapaasti. Taulukko ilman otsikointia:

{| class="wikitable" style="border-color:rgb(229,205,190);color:rgb(0,0,0);font-size:13px;line-height:21px;"
!Kuva
!Tavaran nimi
!GE hinta
!Muuta
|-
|[[Tiedosto:Rune bar.png]]
|[[Rune bar]]
|{{GEPrice|Rune bar}}
|Tästä luodaan rune tavaroita
|-
|[[Tiedosto:Rune kiteshield.png]]
|[[Rune kiteshield]]
|{{GEPrice|Rune kiteshield}}
|Auttaa puolustuksessa
|}

joka tuottaa tällaisen:

Kuva Tavaran nimi GE hinta Muuta
Rune bar Rune bar 14 277 Tästä luodaan rune tavaroita
Rune kiteshield Rune kiteshield 31 602 Auttaa puolustuksessa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.