FANDOM


'RuneScapen' ekonomiassa on monia samoja piirteitä, kuin oikean elämän taloudessa. Myös RuneScapessa tavaroita voi tuottaa, vaihtaa ja käyttää. Tavaroita voi vaihtaa suoraan pelaajien välillä tai Grand Exchangen kautta. Grand Exchangen hinnat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, joista yleisin on kysyntä ja tarjonta . Tämä voi vaikuttaa huomattavasti pelaajien kulutukselliseen käytökseen.

Oikean maailman talous toimii kuitenkin hieman erilailla kuin RuneScapen, huomattavasti nämä eroavat ajankäytön suhteen - monella on rajallisesti aikaa pelata RuneScapea, joka rajoittaa pelaajien omistamien rahoituslaitosten, kuten pankkien, kauppojen, osakkeiden tai vakuutusyhtiöiden olemassa oloa. Muita eroavaisuuksia näiden kahden talousmaailman välillä on Grand Exchangen keskimäärin kerran vuorokaudessa korkeintaan 5% suuntaan tai toiseen päivittyvät hinnat, kun taas rajoittamattoman talouden pörssihinnat vaihtuvat reaaliajassa, eikä niissä nimensä mukaisesti ole minkäänlaisia rajoituksia. Tämän lisäksi RuneScapen järjestelmässä on rajoitus sille, kuinka monta tiettyä tavaraa - tässä tapauksessa esimerkiksi valuuttaa - voi olla pinottuna yhteen. RuneScapessa yhdessä pinossa voi olla enintään 2 147 483 647 tavaraa, joka on 32-bittinen kokonaisluku.

RuneScapen ekonomiasta puuttuu myös keskeisiä ekonomisia periaatteita, kuten riskivapaa investointi sekä rahoitussopimusten julkisen valvonnan puuttuminen. Se rikkoo myös muiden käsitteiden lisäksi tehokkaan markkinahypoteesin. Tämä tarkoittaa, että kykenevät kauppiaat pystyvät ennakoimaan hintojen suuntaa tarkasti ja tekemään suuriakin voittoja, jotka ovat usein mahdottomia todellisessa maailmassa. Nämä erot tekevät RuneScapen taloudesta yksinkertaisemman ja paljon vähemmän monipuolisemman, kuin reaalitalous on. 

RuneScapessa on useita valuuttoja: useimpia valuuttoja kuitenkin käytetään pelaajien ja NPC-hahmojen väliseen kaupankäyntiin tietyillä alueilla. Sen tähden kolikot käsitellään tässä artikkelissa ja oppaassa pelaajan ja pelaajan kaupankäynnin yksinomaisena valuuttana.

Yleisesti, olemassa on useita kategorioita erilaisia tavaroita, joita pelaajat voivat hankkia pelissä. Quest-esineitä ja muut tavarat, joita ei ole myynnissä, eivät ole laskettu mukaan, koska niillä ei ole juuri lainkaan vaikutusta pelaajien talouteen. Neljä pääkohderyhmää - ensisijaiset tuotteet, kulutustarvikkeet, valmiit tuotteet ja lopetetut kohteet - käsitellään yksityiskohtaisesti tässä oppaassa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.