FANDOMGod wars eli "jumalasodat" olivat suurimmat taistelut Gielinorin historiassa. Vaikka jumalasodat eivät konkreettisesti näy pelissä, (Paitsi Jumalasotaluolassa), monet tehtävät, NPC:t, ja alueet kertovat Jumalasotien olemassaolsta. Jumalsotien aikana Wilderness tuhoutui täysin.

Historia

Toisen ajan lopussa Zaros hallitsi lähes koko Gielinoria, ja hän rakennutti monia kaupunkeja muun muassa Morytaniaan ja Kharidian Aavikolle. Kun hänen kenraalisna Zamorak petti hänet ja tuli jumalaksi alkoi Kolmas Aika, joka tunnetaan myös Jumalasotien aikana.

Kolmantena Aikana, Zarosin tuhon jälkeen jumalat pystyivät hallitsemaan ilman pelkoa Zarosin väliintulosta. Eräät jumalat kuten Saradomin ja Zamorak eivät olleet tyytyväisiä tähän. He halusivat täyden vallan.

Heti Zarosin tuhon jälkeen Zamorak keräsi kannattajiaan ja tuhosi nopeasti Zarosin tärkeimpiä tukikohtia ja kaupunkeja. Suurin osa tuhottiin nopeasti, mutta Zarosin tärkein linnoitus Senntisten piti pintansa vielä satoja vuosia. Jumalat näkivät sodassa tilaisuuden päästä hallitsemaan ennen Zarosin hallitsemia alueita. Zamorak ei toimiensa nopeuden vuoksi voinut valloittaa ja hallita Zarosin alueita kunnolla, joten sota vain yltyi muiden jumalien yrittäessä valloitaa Zamorakin hallussa olevia alueita. Hallowvalen kaatumisen aikaan koko Gielinor oli kaaoksen vallassa. Jumalasotien aikaan jumalat pystyivat vaikuttamaan maailmaan, mikä aiheutti ennennäkemätöntä tuhoa.

Jumalasotien aikaan lukemattomia lajeja ja sivilisaatioita katosi. Jotkut tuhottiin ja jotkut piiloutuivat selvitäkseen sodasta. Useat tapahtumat Jumalasotien aikaan olivat niin tuhoisia, että ne näkyvät näihin päiviin asti.

Koko Gielinorin maailma oli tuhon partaalla, kun Guthix heräsi unestaan, johon hän vaipui ensimmäisen ajan lopulla luotuaan Gielinoriin taikuuden, kasvit ja eläimet. Kun hän heräsi, hän huomasi maailman romuttuneen. Hän raivostui niin hirveästi, että muut jumalat lopettivat taistelunsa Guthixin raivon edessä. Guthix laati Guthixin säädöksinä tunnetut säädökset, joissa määrättiin muun muassa, että jos kukaan jumala on kyllästynyt Guthixin säätämään tasapainoon ja aloittaa uuden Jumalasodan, Guthix tuhoaa Gielinorin ja luo sen uudelleen. Useimmat jumalat jättivät Gielinorin Jumalasodan lopuilla, mutta he jäivät katselemaan sitä ja pitävät valtaa seuraajiensa kautta. Silloin 4000 vuotta kestänyt Kolmas Aika loppui.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.