FANDOM


300px-Living Rock Caverns
Living rock cavern
 eli elävä kiviluolasto on jäsenten alue, joka lisättiin peliin 17. päivä syyskuuta 2009. Alue on suunniteltu pelaajille, joilla on korkea kalastus- ja kaivuutaito.

Luolastoon pääsee kääpiöiden kaivoksesta, joka sijaitsee Faladorin ja Jäävuoren alapuolella. Pelaajan tulee kiivetä köydestä alas, joka löytyy kutsuntaobeliskin lähettyviltä. Alueelle pääsyyn ei ole taito- tai tehtävävaatimuksia, mutta on suositeltavaa olla korkeatasoinen pelaaja hyvillä varusteilla johtuen 132-tasoisista elävistä kiviluolan olennoista.

300px-Living Rock Caverns map

Luolaston mineraali- ja kalastuspaikat

Virallinen maailma luolakalojen ja kivihäntien kalastamiseen on maailma 84, kuten myös malmien kaivamiseen.
Kaivuutaidon kehittäminen

180px-Collapsed mineral deposit

Romahtanut mineraalilähde

Elävässä kiviluolastossa on kolmenlaisia malmiesiintymiä.

Laavakivigoleemista on suuri apu, kun pelaaja kaivaa malmeja. Laavakivigoleemi nostaa kaivuutaitoa seitsemällä tasolla, ja sen kutsumiseen vaaditaan kutsuntataso 73.

Kalastamistaidon kehittäminen

Elävässä kiviluolastossa on kaksi eri kalastuspaikkaa ympäri luolastoa.

Graniitthummerista on suuri apu, kun pelaaja kalastaa joko luolakaloja tai kivihäntiä. Graniittihummeri nostaa kalastustaitoa neljällä tasolla, ja sen kutsumiseen vaaditaan kutsuntataso 74.

Luolakalan pyydystämiseen pelaaja tarvitsee kalastussyöttejä, ja kivihäntien kalastamiseen eläviä mineraaleja. Eläviä mineraaleja saa, kun tappaa jonkun elävän kiviluolaston olennon ja kaivaa ruumiin jäännökset.

Elävän kiviluolan monsterit

Luolastossa löytyy neljää eri monsteria. Niitä ovat

Elävät kivisuojaajat käyttävät vain lähitaistelua. Elävät kivilyöjät käyttävät sekä lähitaistelua että kaukoammuntaa. Elävä kivipatriarkka ilmestyyt kahden tunnin välein jonnekin päin luolaa.

Galleria


Katso myös

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.