FANDOMAlun perin Mahjarratit olivat Icthlarinin kannattajia mutta myöhemmin Mahjarrateista tuli Zarosin voimakkaimpia sotilaita. Itchlarin toi Mahjarratit Ferneskaesta. Ferneskae oli loputtomien sotien ja taisteluiden maailma. Useimmat Mahjarratit liittoutuivat Zamorakin kanssa, kun Zamorak petti Zarosin, halutessaan itse jumalaksi. Zamorak onnistui tässä ja Zarosin kannattajat joutuivat epäsuosioon.

Mahjarrattien kyvyt

Ensimmäinen ja ehkä tärkein Mahjarrattien kyvyistä on elää pitkään. Jopa jo Toisella Ajalla saapuneet Mahjarratit elävät yhä. Muunmuassa Azzanadra kertoo olevansa vanha. Hän saapui Gielinoriin noin 8000-6000 vuotta sitten. Ei vielä tiedetä, kuinka vanha hän oli saapuessaan.

Toinen Mahjarrattien kyvyistä on pystyä muuttamaan muotoaan. Tämä kyky nähdään ensikertaa käytännössä, kun tehtävässä Muspahin Taru löydetään Mahjarrat Jhallan, joka on muuttanut itsensä vahingossa tarunomaiseksi hirviöksi, Muspahiksi, yrittäessään kertätä voimia Rituaalia varten. Muspahiksi muuttuminen kuitenkin vei Jhallanilta voimia niiden lisäämisen sijaan, joten pelaajan löytäessä Jhallanin, hän oli todella heikko, sillä häneltä olivat voimat loppumaisillaan ja lisäksi hän oli luonnostaankin yksi heikoimmista Mahjarrateista. Huolimatta kyvyistä muuttaa muotoa useimmat Mahjarratit ovat valinneet ihmisen hahmon.

Mahjarratit pystyvät myös taikomaan käyttämättä riimukiviä. Mahjarratit pystyvät myös käyttämään erilaisia ja vahvempia taikoja, kuin ihmiset. Muutamia taikoja ovat muunmuassa ikääntymisen estäminen, estämään haavoittuneita parantumasta, kuolleiden nostattaminen. He pystyvät myös parantamaan itsensä lähes mistä tahansa vammoista. He ovat myös alkuperäisiä Muinaisen taikuuden käyttäjiä.

Mahjarratit ovat myös fyysisesti vahvoja. He pystyvät esimerkiksi tuhoamaan ihmisiä paljain käsin, vaikka nämä olisivat aseistautuneita. Mahjarrattien voima vastaa Azzanadran mukaan noin yhtä ihmisten armeijaa. "Ole varuillasi kuolevainen, maailmassa voi olla vielä satoja Mahjarratteja, tusinottain muista maailmoista palanneiden kanssa, tai, yhtä hyvin täällä voi olla vain kymmeniä, jokainen yhtä vahva, kuin teidän armeijanne"

Mahjarrattien voimat eivät ole kuitenkaan loputtomat. Heidän täytyy joka vuosi, tähtien ollessa tietyssä asemassa, suorittaa "Nuorentumisen rituaali", jossa heikoin mahjarrateista tuhotaan ja muut saavat näin lisää voimia ja elinaikaa. Arvellaan, että mahjarratit pystyvät myös nuorentumaan ja voimistumaan ilman rituaalia, mutta se on rituaalia hitaampi tapa.

Mahjarratit

Akthanakos

Azzanadra

Bilrach

Enakhra

Ainoa elossa oleva naispuolinen mahjarrat. Kannattaa Zamorakia.

Zemouregal haluaisi tehdä lapsia Enakhran kanssa välttääkseen mahjarratien sukupuuton, mutta Enakhra ei halua, koska hänellä on tunteita Zamorakia kohtaan.

Hazeel

Jhallan

Khazard

Kharshai

Lamistard

Lamistard terminoitiin kuudennessatoista rituaalissa.

Lucien

Lucien yrittää syrjäyttää Zamorakin ja tulla jumalaksi Staff of Armadylin ja Stone of Jasin avulla.

Mizzarch

Mizzarch terminoitiin viidennessätoista rituaalissa.

Palkeera

Edesmennyt naispuolien mahjarrat. Kuolinsyy tuntematon. Khazardin äiti.

Ralvash

Ralvash terminoitiin seitsemännessätoista eli edellisessä rituaalissa.

Sliske

Wahisietel

Zamorak

Aikaisemmin Zarosin kenraali. Petti Zarosin ja kohosi jumalaksi.

Zemouregal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.