FANDOM


Portent of passage eli läpimenoenne on tavara, jonka voi tehdä Divinationin avulla. Näitä käytetään vain Daemonheimissä. Läpimenoenteiden avulla pelaaja voi päästä läpi ovista, joihin hänellä ei ole tasovaatimuksia. Enne nostaa tietyn taidon tasoa kaksinkertaiseksi sen tieriin nähden. Enne pinoutuu potionin efektin kanssa. Jos pelaaja epäonnistuu oven avaamisessa, enne suojaa pelaajan vahingolta. Enne kuitenkin tuhoutuu tämän jälkeen.

Kuva Enteen nimi Divination-icon taso Energia Nostaa (tasoa)
Portent of passage I Portent of passage I 2 30 Pale energy 1pale energy 2
Portent of passage II Portent of passage II 15 30 Flickering energy 1flickering energy 4
Portent of passage III Portent of passage III 25 30 Bright energy 1bright energy 6
Portent of passage IV Portent of passage IV 35 30 Glowing energy 1glowing energy 8
Portent of passage V Portent of passage V 45 35 Sparkling energy 1sparkling energy 10
Portent of passage VI Portent of passage VI 55 40 Gleaming energy 1gleaming energy 12
Portent of passage VII Portent of passage VII 65 45 Vibrant energy 1vibrant energy 14
Portent of passage VIII Portent of passage VIII 75 50 Lustrous energy 1lustrous energy 16
Portent of passage IX Portent of passage IX 86 50 Brilliant energy 1brilliant energy 18
Portent of passage X Portent of passage X 97 60 Radiant energy 1radiant energy 20


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.