Lähikuva raa'asta lohesta

Raaka lohi on kala, jota voi pyydystää käyttämällä featheria syöttinä, kun Fishing leveli on 30. Sen pyydystämisestä saa 70 kokemusta.

Sen voi paistaa, kun Cooking leveli on 25 jolloin siitä tulee lohi. Lohen paistamisesta saa 90 Cooking kokemusta.

Lohen polttamisen lopettaa vasta, kun Cooking leveli on 58. Lohta voi pyydystää River Lumin varrella Lumbridgen linnan ja Barbarian Villagen luona. Jäsenet kalastavat lohta usein Shilo Villagen luona, koska se on aika lähellä pankkia.

Lohta ja taimenta pyydystetään usein sen takia, että niillä saa nopeasti Fishing levelin 99.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.