FANDOM


גילינור, המכונה "רונסקייפ" ע"י רוב היצורים המאכלסים אותו, הוא העולם שבו מתרחש כמעט כל המשחק. גילינור היה היצירה האחרונה של זקני האלים, ולאחר עזיבתם נתגלה ע"י אל בשם גאת'יקס (Guthix). העולם של גילינור מחולק לאיזורים וממלכות, הבולטות שבהן הן מיסת'אלין, קנדארין, אסגרניה, המדבר הקארידיאני, האי קראמג'ה, מדינת הטרולים, מוריטניה, גבעות פלדיפ, השממה, הצפון, ועוד.