Amascut
center
Lytis Moteris
Sritis Naikinimo deivė
Simbolis center|25px
Spalvos Nežinomos

Amascut „The Devourer“ („Ėdikė“) yra naikinimo deivė bei viena iš keturių pagrindinių dykumos dievų, Icthlarin‘o sesuo, bei Tumeken ir Elidinis dukra. Ji yra pagrindinė dykumos quest‘ų serijos priešininkė bei Icthlarin‘o priešė. Jūs galite pasikalbėti Sophanem‘e su Neite apie Amascut istoriją.

Kaip matoma per Icthlarin's Little Helper (Mažąjį Icthlarin‘o Padėjėją), Amascut sugeba užhipnotizuoti žmones ir priversti juos elgtis pagal jos norus. Ji taip pat gali tam tikra apimtimi keisti savo fizinę išvaizdą, nes ji atrodo skirtingai Wanderer (Klajūnės) ir Sumona pavidaluose (tačiau ji linkusi išlaikyti įdegusios moters su ryžais/rausvai gelsvais plaukais bei raudonomis akis išvaizdą, nes arba jos išvaizdos keitimo galios gali būti ribotos, arba jai tokia patinka).

Jeigu Jūs pasimeldžiate Amascut statulai Uzer Mastaba Pharaoh Queen (Faraonų Karalienės) kape, Jūsų Prayer (Maldingumas) išauga vienu tašku, bet netenkate keletą life points (gyvybės taškų).

Istorija

Amascut gimė Tumeken‘ui ir upių deivei Elidinis. Vienu laikotarpiu ji buvo laikoma atgimimo deive. Ją sujaudino jos brolio Icthlarin‘o pasikvietimas į Gielinor Mahjarrat rasę, kuri įnešė didžiulius naikinimus. Ji prisiekė atkeršyti savo broliui ir „ėmė naikinti - tiek fiziškai, tiek dvasiškai“. Būtent po šio jos proto susidrumstimo ji tapo žinoma ir bijoma kaip The Devourer (Ėdikė). Kai Tumeken išvyko į savo kelionę, jis paliko Icthlarin‘ą valdyti vietoj jo, o tai dar labiau supykdė Amascut. Ji pasirodo Icthlarin's Little Helper (Mažojo Icthlarin‘o Padėjėjo) quest‘e. Vertėtų pastebėti, kad Amascut kažkaip tapo blogausia kačių prieše - labiausiai tikėtina dėl to, jog beveik visos jos yra Icthlarin‘o globėjos.

Icthlarin's Little Helper

left Quest‘e Icthlarin's Little Helper (Mažasis Icthlarin‘o Padėjėjas), Amascut užsimaskavo kaip Wanderer (Klajūnė). Ji nori pasiglemžti mirusio vyriausiojo kunigo Klenter sielą greičiau, nei Icthlarin. Ji pasinaudoja žaidėju(-a) užhipnotizuodama ir priversdama jį/ją pavogti Canopic jar (Indą su organais) iš piramidės. Tačiau žaidėjas(-a) dėl kažkokių priežasčių atsibunda su indu Sophanem gatvėse ir, palietęs(-usi) artimiausios piramidės duris, išvysta prisiminimus, kuriuose mato save išsisukinėjusį(-ią) pro piramidės spąstus. Po pokalbio su Sphinx (Sfinksu) ir High Priest (Vyriausiuoju Kunigu), jis/ji nusprendžia įeiti į piramidę (su savo katės pagalba) ir sugrąžinti indą į savo vietą. Čia jis/ji vėl regi kitus prisiminimus, kur nugalėjo indo sergėtoją ir pagrobė indą. Būtent tuo metu žaidėjas(-a) supranta, kad nekontroliavo savo veiksmų ir jį grąžina. Tačiau jis/ji, to nežinodamas(-a), įkišo Amascut unholy symbol (nešventą simbolį) į vieną iš sarkofagų būdamas(-a) jos kontrolėje, tad ji galėjo teleportuotis į šventyklos vidų kada tik panorėjusi. Žaidėjas(-a) atsimena šį poelgį po dar vienų prisiminimų ir eina įspėti kunigų, kurie tuo metu yra piramidėje. Kai tik jis/ji atvyksta sužlugdyti Amascut užmačias, ši apsėda vieną iš kunigų ir bando nužudyti žaidėją. Bet visa tai nepavyksta ir ji puola slėptis. Kituose prisiminimuose atskleidžiama, jog prieš žaidėjui(-ai) pabundant Sophanem‘e, jos burtas buvo panaikintas brolio Icthlarin‘o. thumb|center|483px|Amascut grasina žaidėjui(-ai): „Nenuvilk manęs, antraip aš suvalgysiu tavo sielą.“

Smoking Kills

left Smoking Kills (Rūkymas Žudo) quest‘e Amascut užsimaskuoja kaip Pollnivneach pilietė Sumona. Ji, norėdama pasikėsinti į žaidėjo(s) gyvybę, prašo jo/jos nusileisti į Pollnivneach šulinį, patekti Desert Slayer Dungeon (Dykumos Žudymo Požemin) ir išgelbėti jos neegzistuojančią „dvynę seserį“ Jesmona.

Contact! ir Dealing with Scabaras

Ji taip pat manipuliavo Scabaras‘o pasekėjais, jog šie pultų Sophanem, bet tam sutrukdė žaidėjas(-a). Tačiau Senliten pamini, kad tiesiog įtikindama Scabarites pulti, Amascut privertė juos šitaip paprieštarauti izoliacijos principams, kuriuos Scabaras laiko aukščiau visko.

Do No Evil

Be to, Do No Evil (Nedaryk Nieko Bloga) quest‘e išsiaiškinama, kad Amascut pavogė Apmeken‘os regą, klausą ir balsą bei išžudė beveik visas Apmeken pasekėjas (tik trys žinomos išlikusiosios yra Three Wise Monkeys (Trys Išmintingosios Beždžionės) Ape Atoll (Beždžionių Atole)).

Quest‘ai

Kita

  • Iki The Chosen Commander (Pasirinktojo Vado) išleidimo, ji buvo vienintelė dievybė, išskyrus Icthlarin, su kuria žaidėjai turėjo tiesioginį abipusį bendravimą. Ji taip pat buvo pirmoji žaidime sutikta dievybė.
  • Amascut simbolis atrodo kaip aukštyn kojomis Icthlarin‘o simbolis - anchas (☥). Tai primena apverstą kryžių - Šv. Petro Kryžių. Apverstas kryžius dažnai naudojamas kaip šėtono simbolis, nes jis yra priešingybė kryžiui (nors istorija tokia, jog Šv. Petras pageidavo būti nukryžiuotas aukštyn kojomis, nes jautė, jog neturėtų mirti taip pat, kaip Jėzus Kristus). Taigi Amascut‘os apverstas anchas reiškia, jog ji yra Icthlarin‘o priešingybė bei jo sesuo; taip pat gali reikšti, kad ji nemėgsta taikių dievų, pvz. Apmeken.
  • Kitas dalykas, kurio vertėtų nepamiršti, jog anchai (☥) priklausė senovės egiptiečių dievams.
  • Jos vardas galėjo būti paremtas pagal Ammit the Devourer - senovės egiptiečių demonę, kuri, kaip sakoma, surydavo blogų sielų širdis.

Kategorija:Dievai

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.