RuneScape Wiki Lietuviškai
Advertisement
Armadyl
Nepasirodęs
Lytis Vyras
Sritis Teisė
Simbolis center 24px|center
Spalvos Balta, šviesiai pilka, auksinė, šviesiai mėlyna, sidabrinė

[[Vaizdas:Armadyl_godsword.png|thumb|Žaidėjas, laikantis Armadyl godsword (Dievo Armadyl kardą)]] Armadyl yra Aukščiausiojo Teisingumo dievas, labai artimai pasitikintis Saradomin‘u. Saradomin, teoriškai esantis jo įpėdiniu, ir Armadyl yra draugiški vienas kitam. Armadyl‘o garbinimas daugiausiai apsiriboja Staff of Armadyl (Armadyl lazdos) Guardians (Sergėtojais). Nežinoma, kodėl jo garbinimas taip stipriai sumenko. Galbūt jo pasekėjai perėjo į Saradominizmą, kadangi religijos yra panašios, arba jie visi išnyko kaip Aviantese - rasė, kartą manyta mirusia; pats Saradomin išgiria Armadyl‘ą ir pripažįsta, jog jų tikėjimai mažai tesiskiria. Aviantese buvo Armadyl‘o mėgiamiausi kūriniai, tačiau yra nežinoma, ar buvo kitokių. Kaikurie buvo įšaldyti God Wars Dungeon (Dievų Karų Požemyje), bet dabar pabudo tolesnėms kautynėms. Tiesą sakant, Armadyl labai mylėjo Aviantese ir patikėjo jiems saugoti jo visų troškiamą lobį - hilt (rankeną), kurią jis pagamino galingąjam Godsword (Dievo kardui), kartu su kitomis relikvijomis. Jų tariamas išnykimas ir Edicts of Guthix (Guthix Įsakymai) buvo pagrindinės Armadyl‘o išvykimo iš Gielinor‘o priežastys. Jis (arba bent Sergėtojai), regis, mažai gerbia Mahjarrat, ypač Lucien, kuris buvo pavogęs Armadyl lazdą savo tikslams.

Istorija

Mažai dabar žinoma apie Armadyl, veikiausiai jis atvyko į Gielinor Second Age (Antrąjame amžiuje) - maždaug tuo pat metu, kaip ir Zaros. Paukštiškų būtybių rasė Aviantese garbino Armadyl‘ą bei buvo jo mylimiausi pasekėjai. Iš pradžių jie buvo įpareigoti saugoti jo relikviją, t.y. Staff of Armadyl (Armadyl lazdą), kad nepakliūtų į blogas rankas. Tačiau Antrojo amžiaus pabaigoje Lazda buvo pavogta ir to pasekoje Zaros buvo ištremtas iš Gielinor, o Zamorak įgavo dieviškumą. Nors Armadyl ketino būti aktyvus God Wars (Dievų Karuose), tragiškas Aviantese išnykimas pastūmėjo jį iki neveiklumo. Prieš savo pasišalinimą Third Age (Trečiojo amžiaus) pabaigoje, Armadyl subūrė žmonių grupę ir patikėjo jiems, ir jų palikuonims, saugoti Lazdą bei neleisti blogiui pasiglemžti jos antrą kartą. Ši žmonių grupė tapo žinoma kaip Guardians of Armadyl (Armadyl Sergėtojai). Dauguma informacijos apie Armadyl ir jo šiandieninius pasekėjus atrandama Temple of Ikov (Ikov‘o Šventyklos) quest‘e. Sergėtojai nešiojasi Armadyl pendant (Armadyl pakabuką).

Avalani atskleidė, kad Armadyl turėjo sklandančias tvirtoves aukštai danguje. Šiais laikais jos bus paverstos Clan citadels (Klanų citadelėmis).

Religija

[[Vaizdas:Armadyl_šarvuotė.png|thumb|Aviantese pagaminta Armadyl šarvuotė]] Armadyl panašiai filosofuoja kaip ir Saradomin bei menkai nukrypsta nuo jo nuomonės (bet taip teigia tik pats Saradomin, o ne Armadyl ar jo pasekėjai), tačiau jo požiūris į teisę, tvarką ir dorybę yra taikesnis. Saradomin gali noriai paskelbti karą kaip taikos priemonę, o Armadyl yra daug taikesnis, nors ir kovojęs God Wars (Dievų Karuose), bet greičiausiai dėl to, kad apgintų save ir savo pasekėjus. Nepaisant šių skirtumų, Saradomin žvelgia į save kaip į stiprius sąjungininkus ir giria Armadyl.

Armadyl taip pat buvo gerbiamas Aviantese - rasės, kuri saistėsi su juo giliu ryšiu. Spėjama, kad jis yra dangaus dievas daugiausiai dėl to, jog Aviantese, skraidantys sutvėrimai, yra jo pasekėjai. Tačiau po jų tariamo išnykimo susikūrė mažas žmonių pasekėjų kultas - Sergėtojai, galbūt vieninteliai išlikę Armadyl garbintojai. Jie yra pasidalinę į dvi grupuotes:

Korporealistai Korporealistai mano, jog Armadyl vis dar egzistuoja RuneScape - jo liūdnos ašaros dėl savo Aviantese praradimo yra vaizduojamos kaip ryto rasa, o saulė - kaip įniršis dėl jų mirties.

Inkorporealistai Inkorporealistai tiki, kad jis, nusprendęs stebėti gyvenimą, paliko RuneScape besibaigiant Dievų Karams. Be to, pašto laiške dievams, Saradomin‘o buvo paklausta apie Armadyl buvimo vietą, o jis atsakė, jog Armadyl yra saugus. Tai, atrodo, reiškia, kad jie yra kartu „God Realm“ („Dievų Karalystėje“), kur visi dievai šiuo metu gyvena. „Armadyl yra vienas iš mano tauriųjų brolių, bet mes skiriamės nesvarbiais požiūriais, o jo interesai glūdi kitur. Pastarąjį kartą kai su juo kalbėjau, jis buvo pirmiausia susirūpinęs Ikov pasekėjais ir kaip geriausiai jiems padėti, kadangi vieno iš jo artefaktų vagystė labai sugadino jo reputaciją, tačiau jo fizinė sveikata yra puiki.“Saradomin

Pasekėjai

Grupės

 • Aviantese
 • Guardians of Armadyl (Armadyl Sergėtojai)

Asmenys

 • Idria
 • Kree'arra
 • Wingman Skree (Lakūnas Skree)
 • Flight Kilisa (Skrajūnas Kilisa)
 • Flockleader Geerin (Pulkininkė Geerin)
 • Larrissa
 • Galbūt Avalani

Susiję daiktai

 • Armadyl godsword (Dievo Armadyl kardas)
 • Armadyl helmet
 • Armadyl chestplate
 • Armadyl chainskirt
 • Armadyl pendant (Armadyl pakabukas)
 • Armadyl coif (Armadyl kepuraitė)
 • Armadyl body (Armadyl liemenė)
 • Armadyl chaps (Armadyl ledžingai)
 • Armadyl vambraces (Armadyl antdilbiai)
 • Armadyl full helm
 • Armadyl platebody
 • Armadyl kiteshield
 • Armadyl platelegs
 • Armadyl plateskirt
 • Armadyl robe top (Armadyl drabužio viršus)
 • Armadyl robe legs (Armadyl drabužio apačia)
 • Armadyl crozier
 • Armadyl mitre (Armadyl mitra]]
 • Armadyl stole (Armadyl stula)
 • Armadyl battlestaff (Armadyl kovinė lazda)
 • Book of Law (Teisės knyga)

Keletas nedėvimų daiktų:

 • Staff of Armadyl (Armadyl lazda)
 • Armadyl hilt (Armadyl rankena)
 • Armadyl communiqué (Armadyl komunikatas)
 • Armadyl rune (Armadyl runa)
 • Armadyl statuette (Armadyl statulėlė)
 • Armadyl totem (Armadyl totemas)
 • Quill of Armadyl (Armadyl Plunksna)
 • Shards of Armadyl (Armadyl šukės)
 • Armadyl page 1 (Armadyl puslapis 1)
 • Armadyl page 2 (Armadyl puslapis 2)
 • Armadyl page 3 (Armadyl puslapis 3)
 • Armadyl page 4 (Armadyl puslapis 4)

Kita

 • Simbolis Armadyl pakabuko apačioje primena TriforceThe Legend of Zelda series.
 • Postbag from the Hedge 42, Lucien pamini, jog jis rašo su plunksna, kurią išpešė „iš Armadyl prieš visus tuos gražius tūkstantmečius“. Taigi Armadyl išvaizda gali būti panaši į jo pasekėjų Aviantese.
 • Nors tai gali būti tik atsitiktinumas, bet Armadyl turi neįprastai daug panašumų su egiptiečių deive Ma'at.
 • Armadyl vardas gan panašus į žodį „Almadel“ - vaško lentelę, kuri, pagal The Lesser Key of Solomon, naudota angelų iškvietimui. Almadel gali turėti stiprų ryšį su dangumi, o pats Armadyl dažnai siejamas su Gielinor dangaus platybėmis.
 • Armadyl simbolis labai panašus į S.A.S. (Special Air Service) logotipą Call of Duty žaidime.
 • Kadangi Armadyl yra Teisingumo dievas, o jo dieviškoji knyga vadinasi Book of Law (Teisės knyga), yra tikimybė, kad Law rune (Teisės runa) gali būti su juo susijusi. Nors Law altar (Teisės altorius) slypi Entrana saloje, kuri yra Saradominists valda (Saradomin tariamai žengė pirmą žingsnį Gielinor‘e šioje vietoje), tai gali būti užuomina apie jų draugišką sąjungą.

Kategorija:Dievai

Advertisement