RuneScape Wiki Lietuviškai
Advertisement
A detailed image of cooking

Žaidėjas gamina maistą ant ugnies.

Kulinarijos (Cooking) įgūdis naudojamas parengti maisto medžiagas, dėl daugelio priežasčių, įskaitant atkurti gyvybės taškus (Lifepoints) ir laikinai padidinti įgūdžių lygį.

Yra daug įvairių rūšių maisto RuneScape, kiekvienas gydo skirtingą sumą gyvybės taškų. Tačiau, kaip ir visi įgūdžiai, žaidėjai turi pasiekti tam tikrus lygius, kad galėtų skirtingą maistą parengti. Kulinarija taip pat yra labai populiarus įgūdis didinti, nes daugelis žaidėjų parduoda maistą, kurį jie išvirė, kitiems žaidėjams. Tai gali duoti didelį pelną, nes daugelis žaidėjų nori nusipirkti jau išvirto ar iškepto maisto. Kulinarija taip pat turi daugiau įvairių mokymosi galimybių nei bet kuris kitas įgūdis. Šiuo metu minimalus reikalavimas būti reitinguotam (esant rango 2,000,000) Kulinarijos įgūdyje yra lygis 51. Žaidėjas turintis 99 kulinarijos (cooking) lygmenį yra kulinarijos meistras. Įgūdžio apsiaustą galima nusipirkti kulinarijos gildijoje (Cooks'Guild) už 99,000 auksinių. Kulinarija dažniausiai yra nelabai pelninga ar net žalinga pinigų atžvilgiu. Bet yra būdų keltis šį įgūdį ir užirbti pinigus. Vienas greičiausiu būdų yra pirkti paprastas picas (plain pizza) ir ananasų žiedus (pineapple ring). Juos kombinuojant gaunamas pelnas ir šiek tiek patirties. Per valandą galima gauti 20 000 patirties ir apie 170 000 pinigų. Tam reikia 55 kulinarijos lygio.

Maistas yra gaminamas naudojant nebaigtą ruošti maistą (Pvz., žalia žuvis arba nebaigtas tortas) ant ugnies (fire) arba viryklės (range). Kai kurie patiekalai, pvz. žuvys, gali būti ruošiami abiejose vietose. Kitus, kaip kad pyragus, galima ruošti tik ant viryklės. Kategorija:įgūdžiai

Advertisement