FANDOM


Amatų gildija (Crafting guild) yra į pietvakarius nuo Faladoro (Falador) ir į šiaurę nuo Rimingtono (Rimmington). Norint patekti į gildiją reikia turėti bent 40 amatų įgūdžio (Crafting) lygį ir devėti rudą prijuostę (brown apron), kurią galimą įsigyti Varoko (Varrock) drabužių parduotuvėje. Žaidėjai atlikę Swan Song misiją, gali gauti prijuostę iš netoli nuo gildijos esančio Malignius Mortifer'io. Į amatų gildiją gali patekti ir nemokantys žaidėjai.

Amatu gildijos fasadas

Amatų gildijos pastatas

Tik įėjus į gildiją žaidėjus pasitinka amatų meistras, kuris žaidėjams pasiekusiems 99 amatų įgūdžio lygį parduoda Amatų apsiaustą. Pirmame gildijos aukšte galima pasirinkti įvairių amatų įgūdžiui naudingų daiktų: ąsotį, kaltelį (chisel), plaktuką, amuleto ir apyrankės formas (mould), o antrame aukšte yra žiedo, tiaros, vėrinio, amuleto, šventojo simbolio formos, bei žirklės avims kirpti.

Vienas pagrindinių gildijos privalumų yra galimybė patekti į kasyklą, kurioje yra 7 aukso rūdos, 6 sidabro rūdos ir 6 molio gavybos vietos.

Žaidėjas norintis užsiimti keramika ir tuo būdu pasikelti amatų įgūdžio lygį, gildijoje ras visa kas reikalinga, jam tereikia atsinešti savo kirtiklį. Gildijos kasykloje galima pasikasti molio, pasisemti vandens kriauklėje su ąsočiu, tada sudrėkintą molį (soft clay) žiesti ant žiedžiamojo rato (potter's wheel) ir galiausiai išdegti gaminį degimo krosnyje (pottery oven). Pagamintus daiktus galima nunešti parduoti į šalia esančio Rimingtono parduotuvę, bet patogesnis būdas juos paprasčiausiai numesti ir gaminti iš naujo.

Antrame aukšte yra odininkas, kuris gali paruošti žaidėjo atneštas odas (karvės, gyvatės ar drakono). Šarvų siūvimas iš odos laikomas vienu geriausių būdų tobulinti amatų įgūdį, todėl žaidėjas, atsinešęs jam patinkanti ginklą, pinigų, siūlų (thread) ir adatą (needle), gali sėkmingai daryti tai amatų gildijoje. Jam tereikia nueiti į šalia gildijos esantį karvių aptvarą (į kurį galima patekti be prijuostės ir be amatų įgūdžio), nudobti karvę, jos odą nunešti odininkui, kuris už 3 auksinius pavers ją „kieta oda“ (hard leather). Paruoštą odą galimą siūti, o pasiūtus šarvus nunešti parduoti į Rimingtoną.

Dar gildijoje galima užsiimti verpimu, tam skirtas antrame gildijos aukšte esantis verptuvas (spinning wheel).