FANDOM


Žvejybos gildija (Fishing Guild) yra įsikūrusi Hemensterio (Hemenster) miestelyje, kuris yra į šiaurę nuo Ardunės (Ardougne). Norėdami patekti vidun žaidėjai turi būti pasiekę 68 Žvejybos sugebėjimo lygį (lygmenį). Žaidėjai, neatitinkantys šio reikalavimo, gali patekti laikinai padidindami savo lygį suvalgę Admirolo arba žuvies pyrago, arba išgėrę stebuklingojo Žvejybos gėrimo. Tačiau žaidėjas išsijungęs iš žaidimo automatiškai iškeliamas už gildijos ribų ir norėdamas patekti atgal, turi vėl pasididinti savo lygį.

Žvejybos gildija yra viena iš populiariausių žvejybos vietų, dėl šalia esančio banko ir mažojo obelisko.

Prie Gildijos įėjimo galima rasti žvejybos meistrą. Žaidėjai pasiekę aukščiausią žvejybos lygi, iš jo gali įsigyti žvejybos apsiaustą už 99 000 auksinius.