RuneScape Wiki Lietuviškai
Advertisement

Gods (Dievai), pasirodantys RuneScape žaidime, yra grupė dievybių, kurie atlieka svarbų vaidmenį žaidime bei yra vieninteliai tikrieji nemirtingieji. Kiekvienas dievas ar deivė turi savo unikalų charakterį, įsitikinimus, istoriją, pasekėjus ir valdas. Vienu ar kitu metu Gielinor‘e yra arba buvo mažiausiai dvidešimt dievų, bet daug iš jų nėra žinomi. Gielinor‘o dievai labiausiai pagarsėję dėl dalyvavimo Third Age (Trečiojo amžiaus) God Wars (Dievų Karuose) - didžiausiame konflikte, kuris vos nesunaikino viso pasaulio, bei dėl savo kasdienio vaidmens Prayer (Maldingumo) skill (įgūdyje), kuris leidžia jiems laikinai perkelti mažą dalį savo galių savo pasekėjams, kad šie galėtų naudotis įvairiais stipriais efektais. Per ir prieš Trečiąjį amžių RuneScape dievybės galėjo laisvai sąveikauti Gielinor‘e, kas sukėlė tokį neįsivaizduojamą chaosą, dėl kurio Guthix išleido savo Edicts (Įsakymus), uždraudžiančius Gielinor dievams kada nors vėl tiesiogiai kištis į pasaulį, bet leidžiančius daryti įtaką tik per savo likusius pasekėjus.

Dievai yra neįtikėtinai galingos būtybės RuneScape žaidime, seniausias ir stipriausias tarp jų gerokai pranoksta betkokią kitą žinomą būtybių rūšį ar rasę. Nepaisant to, kiekvienas, net ir pats Guthix, turi savo galios ribas. Manoma, jog suderinus Stone of Jas (Jas Akmenį) bei Staff of Armadyl (Armadyl lazdą), Mahjarrat‘ui būtų suteikta pakankamai galios, kad pats taptų dievu.

thumb|180px|Šiandieninės religijos pagal vietoves „Daug šios šalies dievybių taip pat egzistuoja, nes jų pareiga yra reikalinga įvykdant vaidmenis, kuriuos jie atlieka.“Guthix

thumb|180px|Antrojo amžiaus religijos „Visos dievybės šiuo metu esančios šioj karalystėj bei keletas, kurių dabar nebėra su mumis, buvo dalyvavusios kare.“Saradomin

Pagrindiniai dievai pagal pradinį/klasikinį mokymo planą

Pagrindiniai dievai šiais laikais turi didžiausią kiekį pasekėjų.

Saradomin

left

Pagrindinis straipsnis: Saradomin

Saradomin yra tvarkos ir išminties dievas, bei didžiausias Zamorak‘o priešas. Jo šių laikų pasekėjai išimtinai yra beveik vien tik humans (žmonės). Saradomin yra vyras bei vaizduojamas kaip praplikęs senelis su ilga barzda. Dauguma Saradominists teigia, kad jis yra gėrio dievas. Jo simbolis yra keturžvaigždė, o jam atstovaujančios spalvos yra mėlyna, balta ir kartais auksinė. The Ritual of the Mahjarrat (Mahjarrat Rituale) žaidėjas(-a) išvysta viziją, kurioje pasirodo Saradomin ir išgelbėja Commander Zilyana nuo mirties God Wars (Dievų Karų) metu, panaudodamas Stone of Jas (Jas Akmenį).

Zamorak

left

Pagrindinis straipsnis: Zamorak

Chaoso dievas, visų Tamsybių Viešpats bei nuožmiausias Saradomin‘o priešas. Jis iš pradžių buvo Mahjarrat, bet „išsiurbęs“ ir sugėręs į save dalį Zaros‘o dieviškų galių pats patapo dievu. Jis yra žinomas kaip chaoso dievas, o kaikurie vadina jį blogio dievu (nors jis, kaip nurodyta įvairių NPCs, nėra iš prigimties blogas). Spalvos, simbolizuojančios jį, yra raudona bei juoda.

Guthix

30px|left

Pagrindinis straipsnis: Guthix

Pusiausvyros ir gamtos dievas, bei dievas, suteikęs Gielinor‘ui dabartinę išvaizdą po to, kai Elder gods (Vyresnieji dievai) pastarąjį sukūrė. Nors jis neturi konkrečios lyties, bet dažnai yra vadinamas vyru bei atrodo lyg kaukolė su daug ūselių. Manoma, jog jis yra galingiausias iš dabartinių dievų. Meeting History (Susitinkant Istoriją) quest‘e galima išvysti jį kuriantį runas First Age (Pirmąjame amžiuje).

Pagrindiniai dievai pagal dabartinį mokymo planą

Šie dievai yra visiems mažai žinomi, išskyrus rasėms, kurios juos garbina, arba jau seniai užmiršti.

Armadyl

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Armadyl

Armadyl yra dievas, valdęs dangų ir paukščius, taip pat žinomas kaip teisingumo dievas. Vienas iš seniausių dievų aplink, jis Dievų Karų metu buvo Saradomin‘o sąjungininkas. Jis yra įstatymo (pusiau susijęs su Saradomin) ir gėrio dievas, tačiau buvo sunku atskirti gėrį nuo blogio Dievų Karų metu. Sakoma, kad jis apsiverkė ir paliko Gielinor, kai jo „brangieji vaikai“ Aviantese buvo išžudyti, bet keletas iš jų vis dar egzistuoja God Wars Dungeon (Dievų Karų Požemyje).

Paprastai manoma, jog Armadyl buvo Saradomin‘o pirmtakas, kadaise buvęs dar galingesnis nei pastarasis. Ilgainiui jo, kaip pagrindinio RuneScape dievo vietą sėkmingai pakeitė Saradomin.

Manoma, kad Armadyl šiuo metu turi mažiausią pasekėjų skaičių Gielinor‘e.

Bandos

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Bandos

Karo ir ogres (žmogėdrų), goblinų, orkų, Ourgs bei hobgoblinų dievas. Jis atlieka svarbų vaidmenį keliuose quest‘uose bei yra vienas iš dievų, su kurio kariais žaidėjas(-a) gali susikauti Dievų Karų Požemyje. Jis taip pat yra Mūšių dievas (teigiama Game Guide (Žaidimo Gide) Bandos armour (Bandos šarvuotės) aprašyme) bei Big High War God (Didysis Aukštasis Karo Dievas) (kaip nurodyta Another Slice of H.A.M. (Kito H.A.M. Gabalo) quest‘e).

Zaros

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Zaros

Dar žinomas kaip Empty Lord (Tuštybės Viešpats) arba God of the Unknown Power (Nežinomos Galios Dievas). Jis buvo pagrindinis dievas iki kol jo nenuvertė ir neištrėmė Zamorak Second Age (Antrojo amžiaus) pabaigoje. Prieš nuvertimą jis tariamai valdė didžiąją dalį Gielinor žemės bei buvo pripažintas kaip esąs gan galingas. Net praėjus tūkstantmečiams nuo jo išnykinimo, jo vardas vis dar įvaro baimę tiek Saradomin‘ui, tiek Zamorak‘ui. Vieni mano, kad jis yra gryno blogio bei išniekinimų dievas, o tai grindžia įvairiais NPCs komentarais, tačiau kiti antrina, jog jis yra neutralus arba geras dievas, nes beveik visi žaidėjui(-ai) žinomi Zaros‘o pasekėjai yra draugiški bei padeda jam/jai.

Jeigu dėvite Catspeak amulet (Susišnekėjimo su katėmis amuletą) ir pasikalbate su Bob the Cat (Katinu Bob), kartais jis sako: „Na, aš tikrai nelabai tuo tikiu, nes žinau, kad esu Zar-... erm, na, ne, aš erm, miau?“ Tačiau Azzanadra yra patvirtinęs, kad Katinas Bob nėra Zaros.

Gali būti, kad Zaros kartą buvo sudaręs sąjungą su Menaphites dievu Scabaras.

Mažiau žinomi mažesnieji dievai

Seren

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Seren

Elves (Elfų) deivė, taip pat Anima Mundi dieviškasis aspektas. Garbinama Prifddinas‘e ir Lletya. Ji žinoma kaip vienintelė dievybė, išskyrus Guthix, atvykusi į Gielinor First Age (Pirmąjame amžiuje).

Marimbo

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Marimbo

Monkeys (Beždžionių) dievas, garbinamas Ape Atoll (Žmogbeždžionių Atole). Nedaug žinoma apie Marimbo be to, kad Marim yra pavadintas jo vardu.

Karamjan gods

Pagrindinis straipsnis: Karamjan gods

Karamjan gods yra būrelis dievybių, garbinamų Karamja genties žmonių - ypač tų, kurie apgyvendinę pietines salos sritis. Karamja žmonės apie savo dievus mažai pasakoja pašaliečiams, nes jų kilmė ir pobūdis yra laikomi paslaptyje. Apie dievus aiškiausiai užsimenama Jungle Potion (Džiunglių Gėrimo) quest‘e.

Menaphite Pantheon

thumb|Pagal FunOrb, tai yra Menaphites Panteono simbolis Tik aštuoni dykumos dievai yra įvardinti. Keturiems iš jų Tumeken davė vardus per savo didžiąją dykumos kelionę. Jie yra laikomi „šeima“, nors ne visi yra susiję kraujo ryšiais. Dauguma jų vis dar vaikščioja Gielinor‘e.

Dykumos dievai sukurti remiantis senovės egiptiečių dievais (pvz. Icthlarin paremtas Anubiu).

Kaip matome quest‘uose, kuriuose Menaphites dievai pasirodo, jie gali tiesiogiai kištis į Gielinor įvykius. Tai rodo, jog nėra paveikti Guthix Įsakymų. thumb|center|Nuo apačios centro pagal laikrodžio rodyklę: Tumeken, Icthlarin, Het, Apmeken, Crondis, Scabaras ir Amascut. Upė simbolizuoja ElidinisArmies of Gielinor“ žaidime Menaphites Panteonas yra klasifikuojamas kaip visi kartu lyg vienas dievas, o tai galėtų atsakyti, kodėl jie nėra susaistyti Edicts of Guthix (Guthix Įsakymų). Atskirai jie yra tik menka rakštis kitiems dievams, bet kartu jie gali „nuleisti“ tokį dievą, kaip Saradomin. Tačiau nesutarimai, pvz. tarp Icthlarin‘o pasekėjų ir Amascut, neleidžia jiems susivienyti.

Tumeken

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Tumeken

Tumeken yra Kharidian Desert (Kharidian Dykumos) viešpats bei yra garbinamas tarp Menaphites. Jis yra Elidinis vyras bei Icthlarin‘o ir Amascut tėvas.

Elidinis

Pagrindinis straipsnis: Elidinis

Elidinis yra Vaisingumo bei Augimo deivė, bei Tumeken‘o žmona. Jos vaikai - Icthlarin bei Amascut. River Elid (Elid upė) pavadinta pagal ją. Elidinis minima Spirits of the Elid (Elid Dvasių) quest‘e.

Icthlarin

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Icthlarin

Icthlarin yra mirusiųjų dievas, draugiškas katėms. Jis pasirodo Icthlarin's Little Helper (Mažojo Icthlarin‘o Padėjėjo) quest‘e. Jis yra Tumeken‘o ir Elidinis sūnus.

Amascut, „Ėdikė“

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Amascut

Naikinimo deivė Amascut yra Icthlarin‘o sesuo bei Tumeken‘o ir Elidinis dukra. Ji pasirodo Mažojo Icthlarin‘o Padėjėjo quest‘e ir, užsimaskavusi Wanderer (Klajūne), nuvilioja žaidėją į Sophanem miestą, kad šis/ši pavogtų canopic jar (indą su organais) iš laidojimo kambario ir šitaip sudrumsčia velionio aukščiausiojo dvasininko ramybę. Ji taip pat pasirodo Smoking Kills (Rūkymas Žudo) quest‘e, kuriame pasiunčia žaidėją išgelbėti savo „seserį“ (kuri, kaip paaiškėja, yra ji pati), šitaip bandydama privilioti jį/ją į Mighty banshees (Stipriųjų banšių) spąstus.

Amascut nekenčia kačių, nes šios yra buvusios jos pasekėjos, sukilusios dėl jos didelio masto naikinimų. Jų užkeikimas priverčia ją būti išvaroma iš kiekvieno, kurį ji gali mėginti apsėsti. Įsiutusi ji kirto savo prakeiksmu, kuris pavertė josios senąsias pasekėjas katėmis. Šios katės tebegyvena iki šiol.

Apmeken

Pagrindinis straipsnis: Apmeken

Apmeken iš dievų yra pati nenuspėjamiausia bei žaismingiausia. Ji linkusi remti žmones, kurie trokšta protinių malonumų, o tokie žmonės dažniausiai būna mokslininkai bei, kartais, visiški nedorėliai. Jos išvaizda yra beždžionės arba žmogbeždžionės. Žaidėjas(-a) gali pasikalbėti su Apmeken Do No Evil (Nedaryk Nieko Bloga) quest‘o pabaigoje.

Crondis

Pagrindinis straipsnis: Crondis

Crondis yra dama, turinti krokodilo galvą. Pagal Jex, jos pagrindinė dėmesio sritis yra dalykai, teikiantys fizinį malonumą, pvz. maistas, drabužiai ir t.t. Paprastai jos pasekėjais būna patyrę kulinarai, medžiotojai bei dosnūs žmonės.

Het

Pagrindinis straipsnis: Het

Het yra mažiausiai keistai atrodantis dykumos dievas, nes jis akivaizdžiai panašus į žmogų. Jis - žinių ir kūniškos sveikatos dievas, todėl paprastai yra gan populiarus tarp Menaphites. Nėra žinoma, ar Sophanem‘o maras yra Het‘o darbas, ar kažkas bando jį supykdinti, bet žaidėjų sukurptose teorijose Het yra pagrindinis kaltininkas.

Scabaras

Pagrindinis straipsnis: Scabaras

Pagal Jex, Scabaras yra dievas, nusiritęs nuo malonės. Iš visų Desert Pantheon (Dykumos Panteono) dievų (be Icthlarin‘o ir Amascut), apie Scabaras‘ą yra daugiausiai turimos informacijos. Praėjus God Wars (Dievų Karams), jis nepabūgo Edicts of Guthix (Guthix Įsakymų) ir po mūšio, o vėliau - ištrėmimo, jo kraujas apliejo keletą skarabėjų ir šie pavirto į Kalphites. Jis galbūt buvo sudaręs sąjungą su Zaros.

Pasekėjai/Gyvūnai, susiję su Menaphites dievais

  • Beveik visi Menaphites humans (žmonės), gyvenantys Kharidian Dykumoje
  • Cats (Katės)
  • Monkeys (Beždžionės)
  • Jackals (Šakalai)
  • Scabarites
  • Kalphites
  • Krokodilai
  • Elemental of Elidinis (Tik „Armies of Gielinor“)
  • Mahjarrat (Anksčiau)
  • Mummies (Mumijos)

Elder gods

Pagrindinis straipsnis: Elder gods

Elder gods (Vyresnieji dievai) buvo dievų rasė, egzistavusi taip seniai, kad net Guthix‘ui sunku prisiminti. Nors paprastai manoma, jog Guthix sukūrė Gielinor‘ą, pusiausvyros dievas pats nori atkreipti dėmesį, kad, prieš jam beatrandant planetą, ji jau egzistavo. Jis tiesiog suformavo Gielinor suteikęs gyvybę tuščiai, negyvenamai planetai: sukūrė augalus, gyvūnus, taip pat tam tikras būtybių rases, tokias kaip gnomai ir dwarves (nykštukai). Atsižvelgiant į tai, atrodo tikėtina, jog Vyresnieji dievai sukūrė pačią planetą, o Guthix ją tik patobulino. Jie galbūt jėgomis viršija net Guthix, todėl galima manyti, jog yra be galo galingi.

Šiuo metu nėra žinomi jokie Vyresnieji dievai. Daugelis mano, kad dėl neaprėpiamai galingo Akmens, kuris turi jo vardą, būtybė, žinoma kaip Jas, faktiškai yra Vyresnysis dievas, bet tai niekada nebuvo patvirtinta.

Kitos dievybės

The Kendal

Pagrindinis straipsnis: The Kendal (God)

The Kendal yra dievas iš Mountain Tribe (Kalnų Genties) legendų. Kažkoks vyras apsimeta Kendal‘u Mountain Daughter (Kalnų Dukros) quest‘o metu, nes Kalnų Gentis bijo savo dievų bei magijos. Pagal apsišaukėlį, The Kendal yra kalnų sergėtojas, šiaurinių žemių dievas, galintis judinti žemę bei valdyti dangų. Kalnų Gentis pasodino medžius, kad užblokuotų įėjimą į olą, kurioje gyvena apsišaukėlis, nes jie mano, jog neprotinga yra prieiti taip arti dievo. Nežinoma, ar Kendal yra tiesiog pramanai, Fremennik dvasia ar tikra dievybė.

Freneskae Creator-God

Pagrindinis straipsnis: Freneskae Creator-God

Mahjarrat legendos kalba apie blogio kūrėją-dievą jų tėvynėje Freneskae. Sakoma, kad ši dievybė sujungė savo labiausiai bauginančius sutvėrimus į Muspah.

Camel God

Pagrindinis straipsnis: Camel God

„Camel God“ („Kupranugarių Dievas“) yra neoficialus pavadinimas, duotas iki šiol neįvardytai dievybei, kurią garbino Kharidian Desert (Kharidian Dykumos) žmonės. Apie dievo egzistavimą duoda numanyti Aristarchus - Menaphites istorikas iš Menaphos miesto, šiuo metu apsistojantis Pollnivneach‘e.

Brassica Prime

60px|left

Pagrindinis straipsnis: Brassica Prime

Brassica Prime yra cabbages (kopūstų) dievas. Brassica Prime būdavo galima rasti tik Oo'glog‘e per 2009 April Fools event (renginį). Jo combat level (kovinis lygis) buvo 11.

Kadangi Brassica Prime buvo matomas tik April Fools renginyje, jis paprastai nėra priskiriamas prie tikrų dievų, kurie aptariami pačio žaidimo metu. Kaip kažkoks pokštas, jis nepriimamas rimtai, kaip kiti dievai.

Klaidingai pasiskelbę dievybėmis

RuneScape istorijoje įvairios esybės dėl savo pačių tvirtinimų ar klaidingo istorijos aiškinimo buvo garbinamos kaip dievai. Bet vis dėlto jie nėra dievai.

Bob the Cat

Pagrindinis straipsnis: Bob the Cat

Kartais kalbantis su Bob the Cat (Katinu Bob), jis pradeda sakyti esantis „Zar...“ ir tada save nutraukia. Žaidėjai spėliodavo, kad jis yra užsimaskavęs Zaros. Tai vėliau buvo paneigta kai buvo atskleista, jog jis yra Fourth Age (Ketvirtojo Amžiaus) herojaus Robert the Strong (Roberto Stipriojo) inkarnacija. Be to, užbaigus The Temple at Senntisten (Senntisten Šventyklą), Dr Nabanik (Azzanadra), pasako žaidėjui(-ai), kad Bob ne Zaros ir jog žaidėjas(-a) neturėtų pasiklauti informacija iš kačių. Nepaisant to, kad Bob‘o tvirtinimas gali būti tik pokštas iš Jagex pusės, šventykla, skirta būtent jam (kaip atskirai būtybei), vis dėlto gali būti pastatyta naudojantis Construction (Statybos) įgūdžiu.

Iban

Pagrindinis straipsnis: Iban

Neseniai, Fifth Age (Penktąjame amžiuje), Kinshra narys Iban buvo prikeltas iš numirusiųjų raganos Kardia, gyvenančios Underground Pass (Požeminės Perėjos) namelyje, po Arandar kalnų ruožu. Grįžęs Iban surinko Zamorak‘o pasekėjų kultą ir pasiskelbė esąs pačio Zamorak dieviškasis sūnus. Nors, be savo pasekėjų, jis niekada nebuvo pripažintas dievu, Iban‘o dieviškumas paneigiamas, kai jis yra užmušamas Požeminės Perėjos quest‘o metu. Mahjarrat Enakhra taip pat patvirtino Postbag from the Hedge, kad Iban nebuvo Zamorak‘o biologinis sūnus. God Letters (Dievų Laiškų) leidime, kuriame buvo paklausta ar Iban iš tikrųjų yra jo sūnus, ar tik taip įsitikinęs pamišėlis, Zamorak atsakė „abu“. Tai reiškia, kad atsakymo nėra arba jis nenori jo duoti.

Veidai

[[Vaizdas:Saradomin_chathead.png|thumb|center|Saradomin The Ritual of the Mahjarrat (Mahjarrat Rituale)]] [[Vaizdas:Zaros_chathead.png|thumb|center|Zaros The Temple at Senntisten (Senntisten Šventykloje)]] [[Vaizdas:Icthlarin_chathead.png|thumb|center|Icthlarin Icthlarin's Little Helper (Mažąjame Icthlarin‘o Padėjėjame)]] [[Vaizdas:Wanderer_chathead.png|thumb|center|Amascut, persirengusi kaip Wanderer (Klajūnė) Mažąjame Icthlarin‘o Padėjėjame]] [[Vaizdas:Sumona_chathead.png|thumb|center|Amascut, persirengusi kaip Sumona Smoking Kills (Rūkymas Žudo) quest‘e]] [[Vaizdas:Apmeken_chathead.png|thumb|center|Apmeken Do No Evil (Nedaryk Nieko Bloga) quest‘e]] [[Vaizdas:Bandos_įsikūnijimo_chathead.png|thumb|center|Bandos avatar (Bandos įsikūnijimas) The Chosen Commander (Pasirinktąjame Vade)]] Kategorija:Dievai

Advertisement