RuneScape Wiki Lietuviškai
Advertisement
Šis straipsnis yra apie dievą. Dėl monstro skaitykite Scabaras (monster).

thumb|Scabaras statula Scabaras yra dykumos dievas, paprastai susijęs su izoliacija bei, dažnai, blogiu. Po ištrėmimo Fourth Age (Ketvirtąjame amžiuje), jo garbinimas stipriai sumažėjo, kadangi Menaphites tapo atgrasu garbinti jį.

Jis dažniausiai atvaizduojamas kaip skarabėjas arba į vabzdį panašus humanoidas. Kadangi jis yra vienatvės dievas bei buvo ištremtas, manoma, kad sukuriant šį personažą buvo remiamasi egiptiečių dievu Setu bei savo skarabėjaus bruožais - kitu egiptiečių dievu Chepriu. Scabaras greičiausiai yra šių dviejų dievų derinys.

Tikėjimas

Apžvalga

thumb|180px|Lentelė, kurioje vaizduojamas Desert Pantheon (Dykumos Panteonas). Scabaras yra pačioje dešinėje Pagrindinė Scabarites įsitikinimų idėja yra įgauti nuolatinę ramybinę psichikos būklę, žinomą kaip 'enlightenment' (apšvieta). Tai pasiekiama izoliuojant save nuo išorinio pasaulio, vengiant kontakto su kitais gyvais padarais, išskiriant tuos atvejus, kai garbintojas tuos padarus žudo arba „pakeičia“.

Šiuolaikiniai pasekėjai

Kaip atlygis už šimtmečių ištikimybę, Scabarites human (žmogaus) formos išnyko ir dabar jie atrodo kaip humanoidai skarabėjai. Kaikurie mano, kad šią išvaizdą suformavo pats Scabaras.

Idealiausiai Scabarite turi nugyventi visą savo gyvenimą be jokių kontaktų su kitais, nes tai užterštų jo protą bei išvestų iš kelio link apšvietos. Izoliavęsi Scabarites valgo labai mažai ir praleidžia didžiąją dienos dalį medituodami. Tai kruopštus procesas, kuriam išmokti prireikia viso gyvenimo. Dėl šitokio gyvenimo būdo, Scabarites liko šimtmečiams beveik visiškai neaptikti.

Dauguma Scabarites gyvena vienišai Kharidian Desert (Kharidian Dykumoje), pasislėpę urvuose bei tuneliuose. Taip pat šimtai garbintojų neseniai apsigyveno pietryčių dykumoje, senuose Ullek tuneliuose. Čia įsikūręs High Priest of Scabaras (Aukščiausiasis Scabaras‘o Kunigas).

Kaip didelės garbintojų grupės išvengia proto taršos nėra aišku. Daug nesklandumų iškyla gyvenant grupėse. Tie, kurie tarnauja kaip kariai, patiria proto taršą dirbdami išvien bei nuolat užmegzdami kontaktą su priešais. Dauginimasis taip pat yra vadinamas tarša, tad visi, kurie užsiima abiem šiais dalykais, laikomi puikiai besiaukojantys dėl kulto išlikimo.

Ankstyvieji pasekėjai

thumb|150px|Scabarite lankininkas Pasak Senliten, Second Age (Antrąjame amžiuje) Scabaras‘o pasekėjai nebuvo laikomi „blogais“ ir apskritai buvo siejami su mokslininkais, filosofais bei kitais intelektualais. Ji teigia, kad dabar yra daug nesutarimų tarp skirtingų Panteono sektų, bet anksčiau jos bendradarbiaudavo. Tai reiškia, jog Scabaras‘o garbinimas kadaise buvo remiamas arba bent jau toleruojamas.

Senliten taip pat pažymi, kad „Mėšlavabalio pavyzdžiu mes išmokstame, jog dėka tinkamų salygų koktus dalykas gali būti paverstas į gyvybę.“ Tai yra pavyzdys visiems, net Menaphites, kurie mėgina nederlingąją dykumą padaryti savo namais, nors Menaphites ir nemėgsta Scabaras‘o.

Istorija

[[Vaizdas:Scabaras_portretas.png|thumb|left|Tikriausiai Scabaras‘o atvaizdavimas, matomas ant Sophanem‘o sienos]]

Kilmė

Trys skirtingos istorijos pasakoja apie Scabaras‘o kilmę. Viskas vyksta Tumeken's Dream (Tumeken Sapne) - religinėje pasakoje, kurioje papasakojama Desert Pantheon (Dykumos Panteono) kilmė.

Pirmoji versija

Pirmoji mažiau žinoma pasaka byloja, kad ketvirtąją Tumeken Sapno dieną, Tumeken keliavo į pietines dykumos platybes, tačiau jo sapnas vyko Second Age (Antrąjame amžiuje), tad toje vietoje iš esmės civilizacijos dar nebuvo. Nuvargęs nuo ilgo klaidžiojimo bei kaitrios saulės, Tumeken rado išsigelbėjimą urve, kuriame galėjo pailsėti. Urvo viduje jis pastebėjo vienišą vabalą, kuris išsikasdavo pro urvo sieną. Kiekvieną kartą jis, pamatęs Tumeken, sprukdavo atgal.

Tačiau trečiąjį kartą išlindusį vabalą Tumeken sugavo. Jis pavertė vabalą Scabaras‘u - nauju sūnumi, ir tikėjosi, jog šis primins jo žmonėms apie izoliacijos pavojų.

Toliau bus ištrauka iš knygos, gautos iš Grand Library of Menaphos (Didingosios Menaphos‘o Bibliotekos), aprašančios Tumeken‘o sapną bei išverstos ReldoVarrock:

„Ketvirtoji diena - Scabaras

Ketvirtąją savo sapno dieną Tumeken nusprendė keliauti į dykumos pietus. Nedaug ką buvo galima rasti tame krašte, bet tai buvo paskutinė jo neištyrinėta vietovė ir jis išvyko. Karštis tą dieną buvo nepakeliamas, bet, nepriklausomai nuo to, Tumeken pasirįžo keliauti per begalines kopas.

Slinko valandos be įvykių. Nė viena siela nekirto dievo kelio; nė vienos vienišos gyvenvietės. Tačiau saulė vis tvieskė į dievą, versdama alpti ir džiūti nuo kaitros. Tumeken išsitraukė savo indą, talpinantį Elid gyvybės kraują, bet rado jį tuščią - išgėrė jį ankstesnėse kelionėse, pamiršęs pripildyti. Supratęs, kad atsidūrė sunkioje padėtyje, jis ėmė ieškoti prieglobsčio nuo karščio ir pralaukti dieną, kad nemirtų dykumoje.

Kai jau liko nebedaug jėgų, jo dėkingosios akys nukrypo į nuošalų tunelio įėjimą, kuris įkastas giliai į žemę - puiki vieta atvėsti bei atsigauti. Daug valandų praleista urve, tad dievas turėjo pakankamai laiko apmąstyti šią apgailėtiną situaciją. Per šį laiką, jis pamatė mažą vabalą, išsiraususį kelią į paviršių, bet pastebėjęs Tumeken, padaras išsirausė atgal. Po valandos, vabalas išlindo iš kito urvelio, bet, vėl pamatęs dievą, dar kartą paspruko.

Praėjus dar vienai valandai, vabalas sugrįžo, tačiau Tumeken šį kartą jau buvo pasiruošęs, sučiupo atsargųjį mažą padarėlį ir tarė: „Tu, galbūt, esi neįprasčiausias sutvėrimas, atskirai kasantis savo tunelius, vengiantis kontakto netgi su manimi, Tavo dievu. Aš suteikiu Tau dalį savęs, taigi Tu man padėsi valdyti šią dykumos karalystę kaip pavyzdys mano žmonėms, kas galėtų atsitikti, jei jie nuklystų per daug į vienatvę.“ Ir taip per prievartą gimė mažesnysis dievas Scabaras, paskutinis iš mažesniųjų dievų.

O Tumeken troško vėl pamatyti žmoną bei vaikus ir buvo įkalbėtas Scabaras‘o užbaigti savo sapną. Nepaisant jų trūkumų, niekas daugiau neturėjo jų šitiek, kiek jis. Pasirodžius nakčiai, Tumeken išlindo iš urvo ir sugrįžo į savo stovyklą dykumos centre, bet ne ilsėtis prieš rytojaus kelionę, o pabusti iš sapno.“Book of Light and Day (Šviesos ir Dienos Knyga)

Antroji versija

[[Vaizdas:Kalphite_Queen.png|thumb|180px|Kalphite Queen (Kalphite Karalienė), kaip tikima, buvo sukurta iš Scabaras‘o kraujo]] Antrojoje dažniau sekamoje pasakoje sakoma, kad ketvirtąją Tumeken sapno dieną, Tumeken patyrė košmarą. Šiame košmare atsitiktinai gimė Scabaras, kuris, pasirodo, tapo šimtmečiams Desert Pantheon (Dykumos Panteono) priešu.

Trečioji versija

Trečioji pasakos versija, kurios laikosi Scabarites, teigia, kad pirmosios Tumeken sapno dienos visiškai nepasisekė, tad Tumeken siekė sukurti tobulesnį dievą.

Ketvirtąją dieną Tumeken sukūrė Scabaras‘ą, kuriuo jis pagaliau buvo patenkintas ir laikė idealiu. Kaikurie laikosi idėjos, jog Scabaras buvo mėgstamiausias Tumeken‘o sūnus, bet yra suabejojama, kodėl tada Tumeken neprieštaravo savo mėgstamiausio sūnaus ištrėmimui.

Ištrėmimas

Daugumoje dokumentų matyti, jog Scabaras‘o garbinimą Menaphites toleravo tūkstančius metų iki pat Fourth Age (Ketvirtojo amžiaus). Archeologiniai radiniai byloja apie buvusį garbinimą Menaphos‘e ir Sophanem‘e bei, galbūt, net Uzer‘e ir Ullek‘e.

God Wars (Dievų Karų) pabaigoje atbudęs Guthix išleido Edicts of Guthix (Guthix Įsakymus) - rinkinį įstatymų, kurie nurodė, kad dievai nebegali tiesiogiai kištis į mirtingųjų pasaulį bei kad negalima įžiebti jokių didelio masto karų. Matyt, Scabaras nepakluso šiems įstatymams ir nuėjo per toli bandydamas uždrausti kitų dievų garbinimą. Pasak Neite, buvusią Amascut dvasininkę, Scabaras buvo ištremtas už mėginimą „raustis“ po Elidinis. Tai, matyt, reiškia, kad jo garbintojai bandė kastis po River Elid (Elid upe). Šis poelgis paskatino Menaphites visuomenę atsakomiesiems veiksmams.

Menaphites visa jėga išvarė Scabaras‘ą iš savo civilizacijos, o požiūris į jo garbinimą pablogėjo. Natural historian (Gamtos istorikas) iš Varrock Museum (Varrock Muziejaus) sako kad, pasak legendos, kai Scabaras buvo ištremtas, jo kraujas aptaškė skarabėjus, paversdamas juos į Kalphites.

Laikotarpis po ištrėmimo

Šimtams ar net tūkstančiams metų Scabaras‘o pasekėjai stengėsi jį garbinti vieni, ieškodami dykumoje izoliuotų urvų. Tuo metu anti-scabarite filosofija dalinai sumenko, nes Scabarites nematė reikalo sugrįžti.

thumb|Daug Scabarites apsigyveno po pelkėmis ir uolomis pietryčių dykumoje Viena didžiulė grupė, vedama High Priest (Aukščiausiojo Dvasininko), neseniai apsigyveno senoviniuose Ullek urvuose. Ullek - miestas, kartą buvęs tarp labiausiai klestinčių pasaulyje. Čia, vadovaujami savo Aukščiausiojo Dvasininko, jie aukoja savo gyvenimą savo dievo garbinimui.

Sophanem‘o puolimas

thumb|left|180px|Scabaras savo soste Medituodamas High Priest of Scabaras (Aukščiausiasis Scabaras‘o Dvasininkas) susidūrė su vizija. Raudono kūno moteris, žmogaus bei skarabėjaus hibridė, jam pasakė, kad norint pasiekti tikrą apšvietą, visi tie, kas ne Scabarites, turi būti išnaikinti. Po ilgų vidinių prieštaravimų, dvasininkas pasidavė moters valiai manydamas, jog ji yra Scabaras pasiuntinė.

Ieškodami, kaip patekti į Menaphites miestą Sophanem, Scabarites sumąstė, kad tuneliais jie galėtų pasiekti Sophanem Dungeon (Sophanem‘o Požemį) - senovinę urvų sistemą, kuri jungė Menaphos ir Sophanem. Įėję pro plyšį, Scabarites paliko Giant Scarab (Milžinišką Skarabėją) šalia įtrūkimo, kad neleistų Menaphites juos surasti.

Paspendę urvuose spąstų, Scabarites pradėjo puolimą prieš Sophanem, pirmiausia sugriaudami požeminį miesto banką. Tada jie pasitraukė ir atsargiai laukė norėdami pamatyti, koks bus Menaphites atsakas.

thumb|left|180px|Aukščiausiasis Scabaras‘o Dvasininkas Nuotykių ieškotojas(-a) galiausiai randa Scabarites garbinimo vietą į rytus nuo miesto. Jam/jai pavyksta užmegzti ryšį su Aukščiausiuoju Scabaras‘o Dvasininku, kuris, kaip pasirodo, buvo įtakojamas Amascut - naikinimo deivės, kaltos dėl Sophanem bėdų, tad nuotykių ieškotojas(-a) išlaisvina dvasininką iš Amascut gniaužtų. Dvasininkas iškart atšaukia atakas bei sutinka sudaryti taiką su Sophanem.

Kita

  • Kaip teigia Senliten, „Scabaras valo kūną ir protą vienatve. Jo pasekėjai visada yra gilūs mąstytojai, užgrūdinti išsiblaškymo stokos artėja prie išvadų. Jeigu tu trokšti gyvenime kuo daugiau išmokti, tau nebūtų geriau nieko kita, negu sekti jo keliu.“

Kategorija:Dievai

Advertisement