Wikia


Amulet of nature
Amulet of nature
Algemene informatie
Uitgebracht op 11 juli 2005
Alleen voor members? Ja
Quest item? Nee
Ruilbaar? Nee
Draagbaar? Ja
Opstapelbaar? Nee
Destroy You will need to create a new amulet if you destroy this one.
Examine An Amulet of Nature.
Gewicht <1 kg
Marktinformatie
High Alchemy 0 coins
Low Alchemy 0 coins
Winkelprijs Niet verkocht
[bekijk][overleg]
Amulet of nature detail

Het Amulet of Nature is een amulet dat je kan gebruiken om:

-De status van één van je farming patches in de gaten de houden. Als er iets gebeurt met die patch (als die ziek wordt, of volgroeid is) zal er een melding verschijnen.

-De Amulet waarschuwt je als de Patch ziek is, De Amulet zal vragen of je naar de Farming Patch wilt geteleporteert worden. Als ji op Ja Klikt, zal de Amulet jouw naar de zieken farming patch Teleporteren.

-Meer uit je patch te halen als je harvest (daarvoor moet je het wel aanhebben, en het zal niet combineren met het effect van Magic secateurs.

Je kan dit amulet aan één patch binden, en het zal eraan verbonden blijven zolang je het niet aan een andere patch bindt. Je kan 2 patches in de gaten houden door ook een Amulet of farming te gebruiken.

Je kan het niet rechtstreeks kopen op de Grand Exchange. Je zal eerst een Pre-nature amulet moeten kopen en dit dan enchanten. Als je nog geen 27 magic hebt kan je ofwel een Emerald enchant tablet gebruiken, ofwel iemand vragen om te assisten.

Als je met dit amulet doodgaat, ben je het sowieso kwijt .

Farming boodschappenEdit

  • "A low hum resonates from the Amulet of Nature - it seeks audience with you." -- Als er iets met je patch is gebeurd
  • "I am the Amulet of Nature, and I am currently bound to no patch." -- Als je op "Rub" geklikt hebt, en het amulet is niet gebonden, of "I am the Amulet of Nature, and I am currently bound to your ___ patch in _____." (wanneer het wel gebonden is)
  • "There is nothing growing in your patch at the moment." (Als er niets in de patch groeit)
  • "Your patch is growing nicely at the moment, free from disease." (Als er iets groeit en het is OK)
  • "Your patch has fully grown and can now be harvested, whenever you are ready to do so." (Als je patch volgroeid is)
  • "I am afraid that your patch has succumbed to disease. You must attend to it immediately, before it dies. Do you wish me to teleport you to your patch?" (Als je patch ziek maar nog niet dood is, je kan teleporten)
  • "I am afraid that your patch has succumbed to disease and died. I am truly sorry." (Als je patch dood is)
  • "Very well. Please keep your arms and legs inside me at all times." (Als je teleport)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.