Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Asgarnian Ice Dungeon is een grot in Asgarnia Voor free spelers. Het is ten zuiden van Port Sarim en ten noorden van Mudskipper Point (Fairy ring code: AIQ), onder een luik op de heuvel. De grot kan voor spelers met laag combat gevaarlijk zijn, omdat de monsters agressief zijn. Alleen in deze grot bevinden zich de Blurite rocks die nodig zijn voor The Knight's Sword quest

De grot wordt bewoond door Muggers level6, Pirates level 26, Hobgoblins level 28 en 42, Ice warriors level57, Ice Giants level 53 en Skeletal Wyverns level140 (deze bevinden zich in een gedeelte waar je eerst door heen moet kruipen voordat je er bij kan dus de skeletal wyverns zullen je niet aanvallen tot je je binnen dat deel van de begeeft.)

Hier bevind zich sinds de release van de "Dungeoneering Batch 2" ook een bonus dungeon, in deze bonus dungeon zitten Frost Dragons.

een Dungeoneering level van 85 is nodig om deze te betreden, bij je eerste binnenkomst krijg je 15.000 xp in Dungeoneering.
Dungeoneering entrance

een speler die de Frost dragon dungeon betreed

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.