Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Het Balloon Transport System is een manier om te reizen met luchtballonnen. Je hebt hier de Enlightened Journey quest voor nodig. Een bekende manier om snel te reizen, is met een Ring of Dueling te teleporteren naar Castle Wars, en dan naar boven lopen, daar is een luchtballon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.