Wikia


Bilrach
Bilrach
Biografische informatie
Uitgebracht op Onbekend bewerk
Soort Mahjarrat
Geslacht Man
Locatie Onbekend bewerk
Examine Onbekend bewerk
Overige informatie
Alleen voor members? Onbekend bewerk
Quest NPC? Onbekend bewerk
Handelaar? Onbekend bewerk
[bekijk][overleg]

Bilrach is iemand met gemiddelde krachten. Hij lijkt mee te gaan met wat ik suggereer, dus kan hij voor nu nog bruikbaar zijn.

Bilrach chathead

Bilrach, ook wel genoemd als "Meester van Daemonheim"[1], of simpel afgekort als Bill, is een Mahjarrat die Zamorak volgt. In Bilrach's dagboeken noemt hij zichzelf als de tweede hand van Zamorak, hoewel dit gezien kan worden als een overdrijving. Bilrach is een machtige Mahjarrat. Hij is in staat om wezens te creëren. Zo schiep hij tijdens de God Wars K'ril Tsutsaroth, een Demon die Zamorak's leger leidde in de God Wars Dungeon. Na het einde van de Third Age en de verbanning van Zamorak, deed Bilrach een poging om Zamorak World's te bereiken en zo Zamorak terug te brengen naar Gielinor. Vanuit Deamonheim groef hij verschillende tunnels richting de kern van Gielinor in de hoop een portal te vinden die zal leiden naar Zamorak. Hij labelde de portal als "The Rift", en volgens zijn dagboeken, was hij bijna in de buurt. Echter, wanneer Moia Bilrach confronteert, beweerde Bilrach dat de portal hem grotere krachten geeft dan de Ritual of Rejuvenation ooit kon leveren, en dat plande om over Gielinor te heersen. Zijn status is op het moment onbekend maar Zemouregal omschreef hem als een Mahjarrat met gemiddelde krachten. Echter beweerde Bilrach in zijn dagboek dat Zemouregal hem onderschatte, wat kan aanduiden dat Bilrach krachtiger is dan men denkt.

Biografie Edit

Aankomst in GielinorEdit

Bilrach komt oorspronkelijk uit de wereld Freneskae. Freneskae wordt omschreven als een wrede wereld (waarschijnlijk omdat de Mahjarrats die wereld bevolkte). Aan het einde van de First Age, of het begin van de Second Age, bracht de Menaphite god Icthlarin de Mahjarrat naar Gielinor. Dit werd waarschijnlijk gedaan via de Portal of life, of de World gate. De Mahjarrat, inclusief Bilrach, werden in diensten gezet door Icthlarin. Er wordt beweert dat hij en zijn mede Mahjarrat slaven voor Icthlarin, maar dit is nooit bevestigd. Echter noemde Zemouregal het als "bevrijding" door van Icthlarin weg te zijn.

Onder de heerschappij van ZarosEdit

Voor verschillende jaren diende Bilrach en de Mahjarrat onder de leiding van Icthlarin. In de Second Age zag de god van chaos, genaamd Zaros, grote interesse in de Mahjarrat en zag hoe krachtig ze waren. Zaros wist de Mahjarrat ervan te overtuigen om hem te volgen.

Zaros zette de Mahjarrat in als zijn leger en in een korte periode wisten ze grote gebieden voor hem te veroveren. Zaros werd al snel de machtigste god en kreeg het grootste gebied in handen dat reikte vanaf de noordelijke gebieden van de Kharidian Desert tot de Wildernis en Kandarin. Zaros zette verschillende Mahjarrat in als heerser over een stuk land (vergelijkbaar met het aardse feodalistische systeem).

Volgens Zemouregal zag Zaros niet de werkelijke weg van het "kwaad" in en dit was één van de redenen waarom één van Zaros's generale, een Mahjarrat genaamd Zamorak, een complot tegen hem op spande. Het is onbekend of Bilrach ook deel nam in deze genootschap.

In het geheim stal Zamorak de Staff of Armadyl. Met de Staff of Armadyl in handen, was Zamorak sterker dan normaal, hoogstwaarschijnlijk even krachtig als Zaros. Aan het einde van de Second Age, betrad het genootschap de troonzaal van Zaros. De andere leden van de genootschap vielen de bodyguards van Zaros aan zodat Zamorak een één op één gevecht kon houden tegen Zaros. Zamorak wist Zaros is zijn rug te slaan waardoor veel van Zaros's krachten in Zamorak werden gezogen. Volgens Azzanadra was die slag een "geluks slag". Zamorak liet Zaros verbannen naar een onbekende locatie, weg van Gielinor.

Zaros verdween langzaam van het bestaan, en vervloekte iedereen die Zamorak geholpen had. Blijkbaar koos Bilrach de zijde van Zamorak maar het is onbekend of hij geholpen had met de opstand.

De goden, ondanks hun rivaliteit, lieten Zamorak verbannen voor het doden een van hun eigen soort. De Zamorakians moesten onder duiken, omdat hun voortbestaan in gevaar was, aangezien de Zarosians op hun jaagden. Het is onbekend of Bilrach ook onderdook, hoewel verschillende bronnen vermeldde dat de Zamorkians moesten onderduiken, wat aantoonde dat Bilrach ook één van hen was.

God WarsEdit

Zamorak keerde al snel terug op Gielinor, nadat hij verbannen was. Hij bouwde zijn rijk weer op en begon massale oorlogen tegen de andere goden.

Bilrach keerde terug aan Zamorak's zijde en gebruikte zijn necromancy technieken om zijn heer te assisteren. Zo was Bilrach degene die K'ril Tsutsaroth wist te scheppen en op te roepen om te vechten aan Zamorak's zijde. Bilrach beweerde in één van zijn dagboeken dat hij de tweede hand van Zamorak was.

Zoektocht naar "The Rift"Edit

1rightarrow Bekijk zijn volledige dagboek op de Chronicles of Bilrach pagina.

In het jaar 1225 van de Fourth Age begon Bilrach met zijn zoektocht naar wat hij noemt "The Rift". Voor deze tijd had hij verschillende volgers bij elkaar geraapt en veel onderzoek gedaan naar deze bron van magische krachten. Zo stuitte hij in het jaar 1241 van de Fourth Age op Daemonheim, want hij wist dat dit kasteel ooit van de Dragonkin was en vroeg zich af waarom zij deze locatie zouden hebben verlaten. Echter besloot hij met het graven naar "The Rift" en gebruikte daarvoor vele slaven, waarschijnlijk zoveel dat hij zich zelf "slavendrijver" noemde. Hoewel Bilrach's krachten afnamen, zoals gebruikelijk is bij Mahjarrat, zette hij zijn reis voort wetend dat zijn krachten uiteindelijk zouden toenemen als hij bij de bron is.

Wanneer Bilrach dieper de grot in kwam kwam hij erachter dat er soort "magische kracht" in de diepte zit die hem verschillende keren blokkeerde van het bereiken van zijn doel. Op een gegeven moment besloot Bilrach om de slaven met elkaar te laten paren zodat de slaven niet op zouden raken. Hoewel hij gefluister hoorde van de aarde onder hem, beweerde Bilrach dat hij niet "gek" was maar dat hij dichter kwam bij de bron en hij vroeg zichzelf af of het gefluister hem gidsen.

In het jaar 1573 van de Fourth Age wist Bilrach een wezen te creëren. Hij gebruikte de kracht van een reus, de huis van een goblin en de intelligentie van een mensen brein om een slaaf te maken. Hoewel Bilrach's slaven nog steeds loyaal waren aan hem, wist Bilrach hen e overtuigen dat pijn goed voor hen was waardoor de slaven door zette met het graven. Bilrach bleef doorgaven maar het is onbekend of hij zijn doel heeft of had bereikt.

In het jaar 1724 van de Fourth Age probeerde Astea Frostweb en Lexicus Runewright Bilrach tegen te houden door een opstand te beginnen tegen hem. Bilrach schreef dat hij hen wist te verslaan voordat ze een kans maakten. Hierdoor liet Bilrach het paar van elkaar scheiden en liet hen dienen als bewakers in de grotten voor "altijd". Volgens Bilrach zou dit de laatste opstand zijn na Bilrach's optreden tegen de opstandige en zouden zijn slaven nog meer voor hem vrezen dan voorheen.

Weetjes Edit

  • Bilrach wordt vermeldt in de dagboeken van Astea Frostweb's als "Bill". Pas in het achttiende deel van de Chronicles of Bilrach werd achterhaald dat het toch om Bilrach ging.
  • In de dagboeken van Lexicus Runewright, noemde Lexicus Runewright Bilrach "Meester van Daemonheim".
  • De reden waarom Astea Frostweb en Lexicus Runewright in opstand kwamen was achterhaald. "Lexicus heeft de waarheid achterhaald die zo verschrikkelijk is. We moeten Bill vermoorden. We gaan nu om hem te confronteren, en deze gekheid te beëindigen". Echter is het onbekend wat ze ontdekten over Bilrach.

Zie ook Edit

Voetnoten Edit

  1. Lexicus Runewright's journal


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.