Wikia


Dit is de inhoud van het boek van Bandos in het Book of the Gods. De inhoud is vertaald op deze pagina; klik hier voor de oorspronkelijke, Engelse versie.

InhoudEdit

Eerste obeliskEdit

Aan de hobgoblins van de Thrasghdak stam. Ik, Bandos, jullie god, zend jullie dit bericht:

In jullie stad hebben jullie een beeld van mij gebouwd, hoger dan jullie hoogste gebouwen. Het is bedekt met goud en bezet met juwelen in allerlei kleuren. Ik heb gezien hoe vele hobgoblins van jullie stam gedood werden door plunderaars toen ze de materialen voor dat beeld terugbrachten uit de verste uithoeken van Yu'biusk. Ik heb gezien hoe de beste beeldhouwster van jullie stam haar gezichtsvermogen verloor toen ze haar levenswerk voltooide. Ik heb gezien hoe goblins en orks en ogres van andere stammen het standbeeld in bewondering bekeken, aangezien het als een tweede zon over de vlakte schijnt.

Zijn jullie vergeten dat ik een god van de oorlog ben?

Het standbeeld is in mijn ogen verschrikkelijk. Ik beveel jullie om het neer te halen en elk deel ervan te vernietigen. De beeldhouwer die dit ontworpen heeft en de werker die er aan meegewerkt hebben, moeten met het zwaard omgebracht worden.

Ik ben de Heer van de Strijd, en het enige vakmanschap dat mij bevalt, is een goed gemaakt wapen. Jullie smeden en shamans moeten hun vaardigheden aanwenden om nieuwe wapens uit te vinden, beter dan de wereld al gezien heeft. Doe dit en jullie stam zal in mijn ogen grootser zijn dan alle andere in Yu'biusk!


Tweede obeliskEdit

Aan de orks van de Verotark stam. Ik, Bandos, jullie god, zend jullie dit bericht:

In jullie stad hebben jullie een standbeeld van mij gebouwd, mooi uitgekapt uit één steenblok. In elke hoofdstad op het continent staat zo'n beeld, van eenvoudige houten beeldjes tot grote monumenten van goud en juwelen. Deze beelden zijn teken van de toewijding van elke stam aan mij.

Maar kijk naar de stad van Thrasghdak stam! Hun standbeeld was vroeger het meest glansrijke, als een tweede zon. Maar ze hebben het neergehaald; het voetstuk staat er leeg, terwijl de smeden en de shamans van de stam in geheime werkplaatsen werken. Door het beeld te vernietigen verwerpen ze mijn gerechtvaardigd gezag. Ze zijn nieuwe wapen aan het maken - niet voor mijn glorie, maar om mij uit te dagen!

Jullie moeten met jullie hele stam ten strijde trekken en de Thrasghdak stam vernietigen. Toon geen genade: dood de mannen en vrouwen, kinderen en ouderen. Maar als jullie wapens zouden vinden die de smeden en shamans in hun geheime werkplaatsen gecreëerd hebben, dan mogen jullie die niet vernietigen: ze zijn voor jullie om te gebruiken in mijn naam. Doe dit en jullie stam zal in mijn ogen grootser zijn dan alle andere in Yu'biusk!


Derde obeliskEdit

Aan de ogres van de Azkragthog stam. Ik, Bandos, jullie god, zend jullie dit bericht:

Jullie verovering op de Verotark stam maakt me blij. Door met de aanval te wachten tot ze verzwakt waren van hun gevecht met de Thrasghdak stam, lieten jullie generaals sluwheid zien.

Een verovering is het enige wat mij glorie geeft. Geen standbeeld, geen lied - inderdaad, geen goed gesmeed wapen - maakt mij zo blij als een met veel moed behaalde overwinning.

Jullie lieten ook jullie sluwheid zien, door de wapens, die de Trasghdak stam aan het maken was, niet te vernietigen. Ik heb deze wapens gezien in mijn poel van visioenen: ze zijn wapens die ik nog nooit heb gezien in enige andere wereld.

Maak deze wapens af, maak er meer van, en gebruik deze om de stammen te veroveren achter de bergen en achter de oceanen. Je zal de grootste verovering krijgen in de geschiedenis van mijn wereld en het gegil van de stammen die jullie afslachten zal te horen zijn als muziek bij mijn heilige berg. Doe dit en jullie stam zal in mijn ogen grootser zijn dan alle andere in Yu'biusk!


Vierde obeliskEdit

Aan de ourgs van de Goltholglor stam. Ik, Bandos, jullie god, zend jullie dit bericht:

Sta en vecht, lafaards!

De legers van de Azkragthog stam verwoesten jullie steden. Ze zaaien dood en vernieling bij jullie met hun nieuwe wapens. Ze branden jullie dorpen af en slachten hun bewoners af.

In mijn oneindige vrijgevigheid gaf ik jullie dezelfde wapens die de Azkragthog stam gebruikt om jullie aan te vallen. Maar in plaats van ze aan te vallen, sturen jullie diplomaten om te pleiten voor vrede. Jullie zouden nog eerder jullie zonen en dochters als slaven verkopen dan de wapens op te nemen en ze te beschermen!

Ik weet dat de zogenaamde slimme figuren in jullie steden zeggen dat door deze wapens te gebruiken er een einde komt aan al het leven in Yu'biusk. Zij zijn lafaards die jullie op die manier willen verzwakken. Als iemand preekt tegen oorlog, sla ze aan het zwaard en pak dat zwaard om de vijanden van je stam af te slachten!

Zijn jullie niet mijn mensen die ik grootbracht van het modder en jullie in machtige krijgers vormde? Hebben jullie de gruwelijke manieren om te sterven niet gezien die ik verzon voor diegenen die niet naar me luisterden?

Zet dat gepraat over vrede opzij. Vernietig, of wordt vernietigd! De laatste stam die overleeft, zal in mijn ogen grootser zijn dan alle andere in Yu'biusk!


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.