Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De Bronze chainbody is een van de zwakste harnassen die er in RuneScape zijn. 1 Defence is vereist om het te dragen, waardoor iedereen het meteen kan gebruiken. Het kan gemaakt worden wanneer de speler 11 Smithing heeft. Hiervoor zijn dan 3 bronze bars en een hammer nodig. Het maken van een Bronze chainbody levert 37 Smithing experience op.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.