Wikia


Ceremonial Sword
Steel ceremonial sword III equipped

Een speler met een steel ceremonial sword III.

Algemene informatie
Uitgebracht op 8 maart 2011
Alleen voor members? Ja
Quest item? Nee
Ruilbaar? Nee
Draagbaar? Ja
Opstapelbaar? Nee
Destroy Drop
Examine A masterfully crafted <metal> blade.
Gewicht 1.8 kg
Marktinformatie
Alchemy spreuken Niet mogelijk
Winkelprijs Niet verkocht
[bekijk][overleg]


Ceremonial swords zijn wapens die spelers kunnen maken in de Artisans Workshop in Falador. 70 Smithing is vereist om ze te kunnen maken. Ceremonial swords kunnen enkel gemaakt worden door members, al kunnen free spelers wel eens een bronze ceremonial sword maken als Aksel bij hen verschijnt tijdens het maken van burial armour. Aksel zal elke keer als de speler meer dan 90% performance heeft, een diamond geven.

Ceremonial swords hebben 5 verschillende plannen die spelers kunnen gebruiken. Spelers kunnen plannen en de mogelijkheid om het ceremonial sword te houden bij een perfecte score (100%) kopen bij Elof op de benedenverdieping van de workshop. Elk plan zal 30% respect kosten.

Ceremonial sword

De interface bij het maken van een ceremonial sword.

Bij het maken van ceremonial swords zal de speler een interface te zien krijgen, waarin het zwaard dat gemaakt moet worden bovenaan staat en de ingot waarop de speler kan werken onderaan (zie links). Het is dus de bedoeling om de ingot zodanig te bewerken dat de speler onderaan hetzelfde krijgt als bovenaan.
Links onderaan kan de speler kiezen hoe hard hij op de ingot gaat slaan. 'Hard' zal de grootste dent (deuk) maken in de ingot, 'Soft' en 'Careful' de kleinste.
Links bovenaan staat de Cooldown (afkoeling) van de ingot. Elke keer als de speler op de ingot slaat, zal de cooldown met één verminderen (tenzij 'Careful' gekozen is, dan zal de cooldown met 2 verminderen). Als de cooldown 0 wordt, is het zwaard volledig afgekoeld en kan de speler het niet meer bewerken. Daarna zal de speler beoordeeld worden en zal in % aangegeven worden hoe veel het zwaard van de speler op het te maken zwaard lijkt. Het % wordt ook wel eens de 'performance' genoemd. Hoe hoger de performance, hoe meer Smithing xp de speler zal krijgen.

De eerste keer dat een speler 90% of meer performance haalt bij het maken van een ceremonial sword, zal hij een bonus van 5000 xp krijgen. De eerste keer dat de speler 100% haalt, zal hij een bonus van 15000 xp krijgen. Beide bonussen zijn eenmalig.

De sleutel tot succes bij het maken van ceremonial swords is te weten hoe hard de speler het zwaard moet raken met zijn hammer. Als een dent (deuk) van 4 of hoger nodig is, is het het best voor de speler om zo hard mogelijk (Hard) op het zwaard te slaan. Als een dent van 2 of 3 nodig is, kiest de speler het best 'Medium'. Als 1 nodig is, is het het best om 'Soft' te gebruiken.

Hieronder staat weergegeven hoe groot de dent zal zijn:

  • Hard = 0-5
  • Medium = 0-3
  • Soft = 0-2 / 0-1
  • Careful is sowieso 1, maar de cooldown zal met 2 verminderen i.p.v. met 1
  • Als een dent van meer dan 6, of van meer dan 8 aan de punt, gemaakt wordt, zal het zwaard breken en kan de speler niet verder werken.

TipsEdit

De kans kennen van welke hit welke dent zal geven kan handig zijn om snel een hoge performance te halen. Hieronder staan aangegeven hoeveel keer een bepaalde dent voor elke verschillende hit ('Hard', 'Medium' e.d.) voorkomt. Deze percentages kunnen verschillen naargelang het Smithing level van de speler.

Dent Careful Soft Medium Hard
0 / 15% 5% 5%
1 100% 50% 35% 35%
2 / 35% 60% 50%
3 / / 35% 50%
4 / / / 35%
5 / / / 10%


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.