Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


De Classic cape kan alleen verkregen worden als je minimaal 1 keer op RuneScape Classic hebt gespeeld. Je kan deze cape halen bij Iffie in de kledingshop in Varrock. De cape kost 50 000 coins. Veel spelers waren erg boos op Jagex na de uitgave van deze cape. Dit was omdat Jagex de cape alleen voor members had gemaakt.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.