Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Cleaning Cloth

Voorbeeld van een Cleaning Cloth

Een Cleaning Cloth is een stuk Silk gedoopt in Karamja Rum, deze wordt gebruikt om poison van wapens of arrows af the halen.Het item is te verkijgen bij Tamayu in het dorp van Tai Bwo Wannai , In de buurt van Brimhaven,Dit kost je 60 gp. Of je kunt het natuurlijk bij de Grand Exchange Kopen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.