Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

De 'Corrupt' Dragon Dagger, is de sterkste dagger voor F2P. Het kan worden verkregen worden in PvP. De Corrupt Dragon Dagger verdwijnt na 30 minuten te zijn gedragen. Het vereist 60 Attack om te kunnen worden gedragen. In P2P werelden kan het worden gepoisoned.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.