Wikia


Dareeyak Teleport
Dareeyak Teleport icon
Enkel voor Members? Ja
Level 78
gebruikt 2 Laws
3 Fires
2 Airs
Spellbook Ancient
Experience 88
Quest Desert Treasure
Lectern Geen
Ancient teleport

Een speler gebruikt de Ancient Magicks om te teleporteren.

Dareeyak Teleport is een spreuk van de Ancient Magicks en 78 Magic is vereist om de spreuk te gebruiken. Het teleporteert je naar de ruïnes ten westen van het Bandit Camp in de Wildernis level 23, waar Dareeyak ooit stond.

Dareeyak Teleport kost 786 coins per keer je het gebruikt, 720 coins als je een Air staff gebruikt and 486 coins als je een Fire Staff gebruikt.

Zoals bij alle spreuken van de Ancient Magicks moet Desert Treasure voltooid zijn om de spreuk te kunnen gebruiken.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.