Wikia


Dragon equipment, in het Nederlands Draken uitrusting, is een van de sterkste uitrustingen van RuneScape. Het is enkel beschikbaar voor members. Dragon equipment heeft een donkerrode kleur (de enige uitzonderingen zijn dragon arrows en dragon darts). Het equipment werd gecreëerd door een oud en erg machtig ras, vermoedelijk de Dragonkin.

Niet elk onderdeel bestaat al in het dragon metaal: zo is er geen dragon sword of dragon warhammer. Jagex heeft wel bevestigd dat ze uiteindelijk van plan zijn om van elk wapentype en onderdeel van een harnas een dragon versie zullen maken.

Wapens Edit

Dragon wapens behoren tot de sterkste wapens van het spel. Enkel members kunnen ze gebruiken, maar free spelers hebben toegang tot een variant ervan: corrupt dragon equipment. Deze wapens zijn net zo sterk als gewone dragon wapens, maar verdwijnen wel nadat ze een halfuur gedragen zijn, in tegenstelling tot dragon wapens, die helemaal niet kapot gaan. Spelers kunnen geen dragon wapens maken met behulp van de Smithing skill. Om dragon wapens te kunnen dragen, is 60 Attack vereist, en daarbij vaak ook de voltooiing van een bepaalde quest.

Melee wapensEdit

Melee weakness icon
Naam
Main hand bonussen Off-hand bonussen Defence-icon Constitution-icon Prayer-icon Attack-icon Ranged-icon Magic-icon Equipped inventory button
Type Schade Precisie Type Schade Precisie
Dragon daggerDragon dagger P2P icon Stab 576 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon daggerOff-hand dragon dagger P2P icon - - - Stab 288 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon hatchetDragon hatchet P2P icon Slash 376 454 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon maceDragon mace P2P icon Crush 576 1132 - - - 0 +0 5 0 0 0 20px
Off-hand dragon maceOff-hand dragon mace P2P icon - - - Crush 288 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon clawDragon claw P2P icon Slash 576 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon clawOff-hand dragon claw P2P icon - - - Slash 288 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon longswordDragon longsword P2P icon Slash 735 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon longswordOff-hand dragon longsword P2P icon - - - Slash 367 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon scimitarDragon scimitar P2P icon Slash 576 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon scimitarOff-hand dragon scimitar P2P icon - - - Slash 288 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon spearDragon spear P2P icon Stab 1341 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 2h slot
Dragon warhammerDragon warhammer P2P icon Crush 894 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon warhammerOff-hand dragon warhammer P2P icon - - - Crush 447 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon battleaxeDragon battleaxe P2P icon Slash 894 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon battleaxeOff-hand dragon battleaxe P2P icon - - - Slash 447 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon 2h swordDragon 2h sword P2P icon Slash 1341 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 2h slot
Dragon halberdDragon halberd P2P icon Slash 1341 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 2h slot
Dragon pickaxeDragon pickaxe P2P icon Crush 447 454 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px

Ranged wapensEdit

Ranged weakness icon
Naam
Main hand bonussen Off-hand bonussen Defence-icon Constitution-icon Prayer-icon Attack-icon Ranged-icon Magic-icon Equipped inventory button
Type Schade Precisie Type Schade Precisie
Dragon crossbowDragon crossbow P2P icon Bolt - 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon crossbowOff-hand dragon crossbow P2P icon - - - Bolt - 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon 2h crossbowDragon 2h crossbow P2P icon Bolt 765 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 2h slot
Dragon arrow 5Dragon arrow P2P icon Arrow 576 - - - - 0 +0 0 0 0 0 Ammo slot
Dragon dartDragon dart P2P icon Thrown 576 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon dartOff-hand dragon dart P2P icon - - - Thrown 288 1132 0 +0 0 0 0 0 20px
Dragon throwing axeDragon throwing axe P2P icon Thrown 894 1132 - - - 0 +0 0 0 0 0 20px
Off-hand dragon throwing axeOff-hand dragon throwing axe P2P icon - - - Thrown 447 1132 0 +0 0 0 0 0 20px

Armour Edit

Dragon plate armour set (lg) equipped

Dragon armour is een van de sterkste armours in RuneScape. Het is enkel beschikbaar voor members en om het te kunnen dragen is 60 Defence vereist. Net als de wapens heeft ook het armour een donkerrode kleur. Dragon armour is populair bij members en is dan ook heel wat waard. Vele onderdelen van het armour worden gedropt door sterke monsters.

Dragon armour is zo populair omdat het goede bonussen geeft, maar toch niet kapot gaat, zoals Barrows equipment. Barrows equipment is echter wel nog sterker dan dragon armour. Ook Bandos armour is sterker, maar kost dan weer een pak meer. Het is uiteindelijk aan de speler zelf om uit te maken welk armour hij wilt gebruiken.

Dragon armour kan, in tegenstelling tot de andere metalen armours (bronze, iron...) niet gemaakt worden met de Smithing skill. De enige uitzonderingen zijn het dragon sq shield en de dragon platebody. Het sq shield wordt gemaakt door een shield left half en een shield right half samen te voegen op een aambeeld. Hiervoor is 60 Smithing vereist en ook de Legends' Quest moet voltooid zijn vooraleer het schild gemaakt of gedragen kan worden. Om een dragon platebody te maken, is 92 Smithing vereist en moet de speler een blast fusion hammer gebruiken. Ook moet de While Guthix Sleeps quest voltooid zijn om het te kunnen maken: de quest is echter niet nodig om het te kunnen dragen. Bij de platebody zijn er drie delen die met elkaar samengevoegd moeten worden: de ruined dragon armour slice, de ruined dragon armour lump en de ruined dragon armour shard. De platebody kan alleen gemaakt worden in de Ancient Caverns en het maken levert 2000 Smithing experience op.

Het Dragon armour is ook het enige armour waarvan de speler het uiterlijk een beetje kan aanpassen. Dit gebeurt met behulp van ornament kits: voorwerpen die als beloning bij Treasure Trails verkregen kunnen worden. De full helm, sq shield, platebody, platelegs en plateskirt zijn de enige onderdelen die zo'n ornament kit kunnen krijgen. Er zijn telkens twee mogelijkheden bij de kits: de ene versie geeft het stuk armour een gouden randje, de andere geeft het armour extra stekels en hoorns.

Melee weakness icon
Naam
Main hand bonussen Off-hand bonussen Defence-icon Constitution-icon Prayer-icon Attack-icon Ranged-icon Magic-icon Equipped inventory button
Type Schade Precisie Type Schade Precisie
Dragon helmDragon helm P2P icon - - - - - - 214 +0 0 0 0 0 Head slot
Dragon full helmDragon full helm P2P icon - - - - - - 226 +0 0 0 0 0 Head slot
Dragon sq shieldDragon sq shield P2P icon - - - - - - 214 +0 0 0 0 0 20px
Dragon kiteshieldDragon kiteshield P2P icon - - - - - - 226 +0 0 0 0 0 20px
Dragon chainbodyDragon chainbody P2P icon - - - - - - 246 +0 0 0 0 0 Torso slot
Dragon platebodyDragon platebody P2P icon - - - - - - 260 +0 0 0 0 0 Torso slot
Dragon plateskirtDragon plateskirt P2P icon - - - - - - 249 +0 0 0 0 0 Legs slot
Dragon platelegsDragon platelegs P2P icon - - - - - - 249 +0 0 0 0 0 Legs slot
Dragon bootsDragon boots P2P icon - - - - - - 56 +0 0 0 0 0 Feet slot
Culinaromancer's gloves 9Culinaromancer's gloves 9 P2P icon - - - - - - 36 +0 0 0 0 0 Gloves slot
Dragon gauntletsDragon gauntlets P2P icon - - - - - - 36 +0 0 0 0 0 Gloves slot
Dragon defenderDragon defender P2P icon - - - Stab 114 1132 113 +0 0 0 0 0 20px

Grand Exchange sets Edit

De Grand Exchange biedt twee verschillende sets aan, als spelers de volledige set willen zonder elk deel individueel te kopen.

Dragon plate armour set (lg): 11.431.642 coins

Bevat:
 • Full helm
 • Platebody
 • Platelegs

Dragon plate armour set (sk): 13.740.660 coins

Bevat:
 • Full helm
 • Platebody
 • Plateskirt

Dragon chain armour set (lg): 642.184 coins

Bevat:
 • Helm
 • Chainbody
 • Platelegs

Dragon chain armour set (sk): 677.097 coins

Bevat:
 • Helm
 • Chainbody
 • Plateskirt

Niet-bestaande voorwerpenEdit

Zoals al eerder gezegd, zijn er minder wapens en stukken armour beschikbaar in dragon metaal dan er zijn in andere metalen. Jagex heeft bevestigd dat er uiteindelijk van elk soort wapen en armour een dragon versie zal zijn. De voorwerpen die nu nog niet bestaan, zijn de volgende:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.