Wikia


Ook Herblore is anders in Dungeoneering. De herbs en de potions die tijdens Dungeoneering gemaakt kunnen worden, zijn anders dan de 'normale' potions. Hieronder staan alle herbs opgesomd.

Herb Afbeelding Level XP
Sagewort Grimy sagewort 3 2,1
Valerian Grimy valerian 4 3,2
Aloe Grimy aloe 8 4
Wormwood leaf Grimy wormwood leaf 34 7,2
Magebane Grimy magebane 37 7,7
Featherfoil Grimy featherfoil 41 8,6
Winter's grip Grimy winter's grip 67 12,7
Lycopus Grimy lycopus 71 13,1
Bucktorn Grimy buckthorn 74 13,8


Ook zijn de potions die je kan maken zeer handig. Hier volgt een tabel.

Potion Afbeelding Level Eerste ingrediënt Tweede ingrediënt XP Effect
Weak magic potion Weak magic potion 3 Sagewort Void dust 21 Verhoogt je Magic level met 4 + 10% van je Magic level.
Weak ranged potion Weak ranged potion 4 Valerian Void dust 34 Verhoogt je Ranged level met 4 + 10% van je Ranged level.
Weak melee potion Weak melee potion 7 Valerian misshapen claw 37,5 Verhoogt je Attack en Strength met 4 + 10% van hun level.
Weak defence potion Weak defence potion 9 Aloe Void dust 41 Verhoogt je Defence level met 4 + 10% van je Defence level.
Weak stat restore potion Weak stat restore potion 12 Aloe Red moss 47 Herstelt je stats (geen Prayer en Summoning) met 5 + 12% van hun level.
Weak cure potion Weak cure potion 15 Aloe firebreath whiskey 53,5 Geneest poison en disease en maakt je immuun voor poison, disease en dragon fire voor 5 minuten.
Weak rejuvenation potion Weak rejuvenation potion 18 Aloe Misshapen claw 57 Herstelt Prayer en Summoning met 4 + 8% van hun level.
Weak poison Weak weapon poison 21 Sagewort Firebreath whiskey 61 Weapon Poison die 20 schade kan toebrengen.
Weak gatherer's potion Weak gatherer's potion 24 Sagewort Red moss 65 Verhoogt Mining, Fishing, Woodcutting en Divination met 3 + 2% van hun level.
Weak artisan's potion Weak artisan's potion 27 Valerian Red moss 68,5 Verhoogt Smithing, Fletching, Crafting, Construction en Firemaking met 3 + 2% van hun level.
Weak naturalist's potion Weak naturalist's potion 30 Sagewort Misshapen claw 72 Verhoogt Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 3 + 2% van hun level.
Weak survivalist's potion Weak survivalist's potion 33 Valerian Firebreath whiskey 75 Verhoogt Agility, Thieving, Slayer en Hunter met 3 + 2% van hun level.
Magic potion Magic potion (Dungeoneering) 36 Wormwood leaf Void dust 79,5 Verhoogt je Magic met 5 + 14% van je Magic level.
Ranged potion Ranged potion (Dungeoneering) 38 Magebane Void dust 83 Verhoogt je Ranged met 5 + 14% van je Ranged level.
Melee potion Melee potion 40 Magebane Misshapen claw 86,5 Verhoogt je Attack en Strength met 5 + 14% van hun level.
Defence potion Defence potion (Dungeoneering) 42 Featherfoil Void dust 89 Verhoogt je Defence met 5 + 14% van hun level.
Stat restore potion Stat restore potion (Dungeoneering) 45 Featherfoil Red moss 93 Herstelt je stats (geen Prayer en Summoning) met 7 + 17% van hun level.
Cure potion Cure potion 48 Featherfoil Firebreath whiskey 98,5 Geneest poison en disease, en beschermt je voor 10 minuten van poison, disease en dragon fire.
Rejuvenation potion Rejuvenation potion 51 Featherfoil Misshapen claw 105,5 Herstelt je Prayer en Summoning met 7 + 15% van hun level.
Poison Weapon poison (Dungeoneering) 54 Wormwood leaf firebreath whiskey 114 Weapon poison die 40 schade toebrengt.
Gatherer's poiton Gatherer's potion 57 Wormwood leaf Red moss 123,5 Verhoogt Woodcutting, Mining, Fishing en Divination met 4 + 4% van hun level.
Artisan's potion Artisan's potion 60 Magebane Red moss 131 Verhoogt Smithing, Crafting, Construction, Firemaking en Fletching met 4 +4% van hun level.
Naturalist's potion Naturalist's potion 63 Wormwood leaf Misshapen claw 139,5 Verhoogt Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 4 + 4% van hun level.
Survivalist's potion Survivalist's potion 66 Magebane firebreath whiskey 147 Verhoogt Agility, Hunter, Slayer en Thieving met 4 + 4% van hun level.
Strong magic potion Strong magic potion 69 Winter's grip Void dust 155,5 Verhoogt je Magic met 6 + 20% van je Magic level.
Strong ranged potion Strong ranged potion 71 Lycopus Void dust 160 Verhoogt je Ranged met 6 + 20% van je Ranged level.
Strong melee potion Strong melee potion 73 Lycopus Misshapen claw 164 Verhoogt je Attack en Strength met 6 + 20% van hun level.
Strong defence potion Strong defence potion 75 Buckthorn Void dust 170,5 Verhoogt je Defence met 6 + 20% van hun level.
Strong stat restore potion Strong stat restore potion 78 Buckthorn Red moss 173,5 Herstelt al je levels (behalve Prayer en Summoning) met 10 + 24% van hun level.
Strong cure potion Strong cure potion 81 Buckthorn Firebreath whiskey 178 Geneest je van poison en disease, en maakt je immuun voor poison, disease en dragon fire.
Strong rejuvenation potion Strong rejuvenation potion 84 Buckthorn Misshapen claw 189,5 Herstelt je Prayer en Summoning met 10 + 22% van hun level.
Strong poison Strong weapon poison 87 Winter's grip Firebreath whiskey 205,5 Weapon poison die 60 schade toebrengt.
Strong gatherer's potion Strong gatherer's potion 90 Winter's grip Red moss 234 Verhoogt je Woodcutting, Mining, Fishing en Divination level met 6 + 6% van hun levels.
Strong artisan's potion Strong artisan's potion 93 Lycopus Red moss 253 Verhoogt je Smithing, Crafting, Fletching, Construction en firemaking met 6 + 6% van hun levels.
Strong naturalist's potion Strong naturalist's potion 96 Winter's grip Misshapen claw 279 Verhoogt je Cooking, Farming, Herblore en Runecrafting met 6 + 6% van hun levels.
Strong survivalist's potion Strong survivalist's potion 99 Lycopus Firebreath whiskey 315,5 Verhoogt je Agility, Thieving, Hunter en Slayer met 6 + 6% van hun levels.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.