Wikia


De verschillende Titels zijn:


M.V.P = most valuable player = de meest waardevolle speler

Meat Shield = most damge taken = de meeste schade gehad

Berserker = most melee damage dealt = de meeste schade aangericht met melee

Goliath = fall victim to a vastly inferior foe= het slachtoffer zijn van een slappere vijand

Most deaths = het vaakst dood gegaan

Master Chef = Cooked the most lifepoints worth of food = het meeste voedsel gekookt

Battle Mage = most mage damage dealt=het meest schade met magic aangericht

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.