RuneScape Wiki
Advertisement

Stub.png Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Guthix die de runes creeërd

De First age ookwel, het eerste tijdperk, begint wanneer de god Guthix de planeet waarop wij ons bevinden ontdekt. De planeet was door oude goden, de Elder gods, ooit gemaakt, maar zij hebben er daarna niets meer mee gedaan. Guthix trof dus een lege planeet aan. Dit was precies waar hij naar opzoek was, want Guthix was wel in staat het leven op een planeet te vormen, maar niet in staat de planeet zelf te vormen. Guthix doopte de planeet Gielinor. Guthix, maar ook andere goden, begonnen met het scheppen van land en zee, maar ook planten en dieren op Gielinor. Echter niet alle soorten die bestaan op Gielinor zijn door de goden gemaakt. Er zijn aanwijzingen dat er in het eerste tijdperk een zogenaamd World gate bestond. Dit was vermoedelijk een portaal waardoor men van een andere wereld naar Gielinor konden komen. Zo zouden bijvoorbeeld de elven, onder leiding van hun god Seren, door het portaal naar Gielinor gekomen zijn, waar zij in het gebied Tirannwn de oudste nog bestaande stad Prifddinas stichtten. Het TzHaar ras bestond al in het eerste tijdperk. Historici vermoeden dat deze al bestonden voordat Guthix naar Gielinor kwam. Ook kwamen in het eerste tijdperk de eerste mensen naar Gielinor. In de Meeting History quest komt de speler in aanraking met deze mensen, die schijnbaar ook door dit portaal naar Gielinor zijn gekomen. Hun afkomst is echter onduidelijk. Het eerste tijdperk eindigde ongeveer in het jaar 4000, toen Guthix afdaalde onder de grond en ruim 6000 jaren sliep.

Er bestond tijdens de First age een ras, dat de Dragonkin werd genoemd: zij waren heel sterk, bijna onsterfelijk, maar konden zich niet voortplanten. Om te zorgen dat zij niet uit zouden sterven maakten zij zwakkere kloon-versies van zichzelf, die zich wél voort konden planten: nu Dragons genoemd. De Dragonkin werden waarschijnlijk uitgeroeid door een zekere Robert the Strong in de Fourth Age.

Een andere theorie is dat er Elder Dragons waren: zij creëerden Gielinor en wanneer zij zouden sterven zou Gielinor ook verdwijnen. Dit zouden de Dragonkin zouden zijn, maar die worden verondersteld uitgeroeid te zijn, dus misschien zijn er toch nog een paar over. Deze theorie wordt echter niet door iedereen serieus genomen.

Jaartallen[]

  • 0000 Waarschijnlijk woonden de Tz-haar al op deze lege planeet.
  • 0001 Guthix komt op een lege planeet aan, hij noemt de planeet Gielinor.
  • 4000 Guthix gaat onder de grond op 6000 jaren te rusten van zijn werk.

Overige gebeurtenissen[]

  • Andere goden komen op Gielinor.
  • De world gate wordt geopend.
  • Elven arriveren op Gielinor.
  • Priffidas wordt opgebouwd.
  • Mensen komen op Gielinor.


Advertisement