WikiaStub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.


de giant soldier is een monster op runescape het monsters is level 58

deze monster kun je vinden in het Doolhof van Back to my Roots ten noordoosten van Shilo Village, Chaos Tunnels (deze dingen zijn members dus dit monser is ook member)

agresief: ja
imuum tegen gif: nee
lifepoints: 400
aanvalsstijl: melee
zwakte: niet bekend

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.