Wikia


Eens de speler trouw gezworen heeft aan een van de verschillende God Emissaries, zullen die verschillende opdrachten geven. Deze opdrachten zijn alleen beschikbaar voor members.

Combat opdrachtenEdit

Deze opdrachten geven als beloning experience in de volgende skills: Attack-icon Attack, Strength-icon Strength, Magic-icon Magic, Ranged-icon Ranged, Constitution-icon Constitution en Defence-icon Defence.

 1. Dood 10 goblins.
 2. Dood White of Black knights tot een van hen een bericht dropt.
 3. Val gedurende 3 minuten guards in Yanille aan. Dit kan gestart worden door bij het bloemenperk bij de player-owned house portal te gaan staan, vervolgens jouw emissary te contacteren en dan de optie "Start diversion" te kiezen. Het gevecht zal vervolgens beginnen en zal 3 minuten duren. Als jij een guard doodt, zal er een nieuwe verschijnen. Een mogelijke manier om deze opdracht te voltooien is door de guards zonder wapen aan te vallen, zodat je zolang mogelijk in een gevecht zit. Het is niet nodig om een bepaald aantal guards te doden.
  God Emissaries Black Demon battle

  Een black demon!

 4. Dood Kalphite Workers tot een van hen een curved artefact dropt.
 5. Dood jogres, demons en baby blue dragon of blue dragons tot je 5 jogre talismans, een demon horn en een perfect blue dragon scale hebt.
 6. Maak het curved artefact sterker om een empowered curved artefact te creëren. Om dit te doen moet je naar het fire altar ten noorden van Al Kharid gaan. Het is niet nodig het eigenlijke altaar te betreden: het artefact moet op de "mysterious ruins" gebruikt worden. Wanneer je dit probeert te doen, zal er een black demon verschijnen. Dood de demon, waarop het artefact automatisch versterkt zal worden.

Skilling opdrachtenEdit

Contacting agent

Een speler die een bonfire aansteekt om de agent van zijn emissary te contacteren.

Deze opdrachten geven als beloning experience in de volgende skills Smithing-icon Smithing, Cooking-icon Cooking, Mining-icon Mining, Woodcutting-icon Woodcutting, Fishing-icon Fishing, Crafting-icon Crafting, Runecrafting-icon Runecrafting, Summoning-icon Summoning, Prayer-icon Prayer en Magic-icon Magic.

 1. Maak 3 porties scrambled egg of 3 bronze 2h swords. Je moet ze volledig zelf maken.
 2. Verzamel 5 metal fragments door ertsen op te delven, bomen om te hakken of te vissen. Enkel grondstoffen waarvoor level 30 of meer nodig is, kunnen metal fragments opleveren. Dit zijn de volgende:
 3. Contacteer verschillende agenten van jouw emissary door bonfires aan te steken (voor Firemaking experience) of door een grote vlag te plaatsen (voor Crafting experience). Dit moet gedaan worden op het marktplein van Draynor Village, het plein in Rimmington, het plein in Varrock en het marktplein van Ardougne. Om een bonfire te maken zijn 4 logs nodig, voor een vlag 4 strips of cloth of 4 bolts of cloth. In totaal heb je dus 16 logs of 16 strips of cloth nodig, al werkt een combinatie van bonfires en flags ook. Als een bonfire aangestoken is of een vlag gebouwd is, zal een vrouw verschijnen, waarop je naar de volgende plaats kan gaan.
 4. Besteel bandits of Ardougne knights of vang implings tot je 5 metal fragments hebt. Alleen bandits met een baard in het noorden van Pollnivneach tellen. De implings moeten gevangen worden in Gielinor zelf, niet in de Impetuous Impulses. Om de Hunter experience beloning te kunnen kiezen, moet je minstens 1 fragment behalen door implings te vangen.
 5. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, moeten de Magic, Prayer en Runecrafting levels samen opgeteld minstens 200 zijn; Crafting en Mining level moeten samen minstens 100 zijn en minstens een van Woodcutting, Fishing en Smithing moet level 60 zijn en de andere twee minstens 30. Maak een empowered metal artefact met behulp van de instructies van de artefact empowerment instructions.

VerkenningsopdrachtenEdit

Deze opdrachten geven als beloning experience in de Agility-icon Agility skill.

 1. Vraag winkeliers om harnassen te verkopen aan jouw emissary. Je moet een helmet shop, een platebody of een chainbody shop, een platelegs shop en een shield shop bezoeken.
 2. Vind 8 strange fragments, die verspreid liggen in Gielinor. Je zal een lijst krijgen waarop de fragments ongeveer liggen. Deze fragments zijn op de minimap te zien als een rode stip, net zoals bij gedropte voorwerpen.
 3. Gebruik je god banner op 4 verschillende altars. Altars als die van Saradomin in Lumbrigde, Ardougne en Seers' Village, die van Zamorak in Varrock en de Captured Temple, dat van Zaros in Jaldraocht en dat van Guthix ten noorden van Falador werken allemaal.
 4. Maak een empowered strange artefact door de volgende runecrafting altars te bezoeken en het artefact te gebruiken op de mysterious ruins: fire en water, earth en air en body en mind. Dit moet in paren gebeuren (fire + water, earth + air en body + mind). Als je het artefact op de ruins van een altar gebruikt hebt, heb je maar 90 seconden om naar het andere altaar van het paar te gaan. Het maakt niet uit in welke volgorde je de paren doet (je kan air-earth doen voor fire-water of omgekeerd), noch maakt het uit met welk altaar van een paar je begint (je kan beginnen met water en dan fire of omgekeerd). Het is voor elk paar mogelijk om binnen 90 seconden te voet van het ene altaar naar het andere te gaan, maar een aantal snellere methodes zijn de volgende:
Runecrafting altaar Snelste en gemakkelijke methode
1ste paar Fire altar Wicked hood > fire teleport tablet > ring of duelling > Al-Kharid Lodestone
Water altar Wicked hood > water teleport tablet > Via Zanaris > Draynor/Lumbridge Teleport
2de paar Air altar Wicked hood > air teleport tablet > combat bracelet (Champions' Guild) > Varrock teleport/Spirit Tree/ring of wealth (Grand Exchange)
Earth altar

Wicked hood > earth teleport tablet > Lumber yard teleport > hot-air balloon > digsite pendant

3de paar Body altar Wicked hood > body teleport tablet > combat bracelet > Edgeville Lodestone
Mind altar Wicked hood > mind teleport tablet > Goblin Village sphere > combat bracelet (Edgeville Monastery) > Falador lodestone

BeloningenEdit

 • Relic helm of Zaros Relic helm van jouw gekozen god. Als je het verliest of vernietigt, moet je 80 000 coins betalen voor een nieuwe.
 • Experience - in totaal krijgt de speler 109 250 XP als beloning:
Opdracht Combat opdracht Skill opdracht Verkenningsopdracht
1 500 in Attack-icon, Strength-icon
Magic-icon, Ranged-icon
Constitution-icon, of Defence-icon
750 in Cooking-icon of Smithing-icon 500 in Agility-icon
2 2 000 in 4 000 in Fishing-icon, Mining-icon of Woodcutting-icon 2 000 in
3 4 000 in 7 500 in Crafting-icon of Firemaking-icon 3 000 in
4 7 500 in 10 000 in Hunter-icon of Thieving-icon 7 500 in
5 10 000 in 10 000 in
en 10 000 in
en 10 000 in
Fishing-icon, Mining-icon of Woodcutting-icon
Crafting-icon of Smithing-icon
Magic-icon, Runecrafting-icon, Summoning-icon of Prayer-icon
6 2 × 10 000 in
Totaal 44 000 52 250 13 000
Alles samen 109 250

Als je een niveau 4 type opdracht hebt volbracht kan je de god banner gebruiken om je skill level met 2 levels te boosten. Dit is bijvoorbeeld handig voor het maken van overloads als je nog niet het juiste level hebt, of met thieving en agility om je faalkans te verlagen.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.