Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

 Het Runescape godsword hilt is het onderste deel van een godsword. Dit kan je samen met de 3 shards aan elkaar smelten. Hiervoor heb je 80 smithing nodig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.