Wikia


1rightarrow Voor de quest, bekijk de Hazeel Cult pagina en bekijk de Cult of Hazeel pagina voor de organisatie.

Snel zal deze wereld nog een keer ineenkrimpen als ze de naam Hazeel horen en mijn furie zal mijn tegenstanders verbranden en mijn loyale aanhangers zullen hun beloningen krijgen.


Laden...

Skeletal Rejuvenated
Hazeel
200px
Biografische informatie
Uitgebracht op 15 augustus 2002
Soort Mahjarrat
Geslacht Man
Locatie Ardougne Sewers
Examine
  • A being brought back from the edge of death.
  • A Mahjarrat recently reawakened by his cult of followers.
Overige informatie
Alleen voor members? Ja
Quest NPC? Hazeel Cult, Ritual of the Mahjarrat
Handelaar? Nee
[bekijk][overleg]
Hazeel rejuvenated chathead
Hazeel
Hazeel rejuvenated
Biografische informatie
Uitgebracht op 14 september 2011
Soort Mahjarrat
Geslacht Man
Locatie Ritual site
Examine A Mahjarrat recently reawakened by his cult of followers.
Overige informatie
Alleen voor members? Ja
Quest NPC? Ritual of the Mahjarrat
Handelaar? Nee
[bekijk][overleg]
Hazeel is een Mahjarrat die oorspronkelijk uit de wereld Freneskae komt. Hij staat het meest bekend als regeerder van Kandarin in de Fourth Age. Hazeel koos tijdens de opstand van Zaros voor de kant van Zamorak en verdiende daarmee een functie als regent over een gedeelte van Zamorak's macht. Na de verbanning van de goden had Hazeel het bevel over het gebied dat nu bekend staat als Kandarin. Tijdens de Fourth Age van Gielinor wisten Saradominse legers, onder leiding van de voorouders van Sir Ceril Carnillean, hem te verslaan. Duizenden jaren later kunnen spelers kiezen om hem weer tot leven te brengen of niet. Als de speler voor zijn side kiest, zal Hazeel richting The North gaan om zich te vergezellen met zijn mede Mahjarrats en weer op krachten komen door zich deel te nemen aan het Het Ritueel.

Geschiedenis Edit

Opkomst in GielinorEdit

Hazeel was één van de Mahjarrats die in de First Age op Gielinor kwamen, geleidt door de woestijn god Icthlarin. Onder Icthlarin's vestigde ze zich in de woestijn, dat nu bekend staat als de Kharidian Desert. De relatie tussen Icthlarin en de Mahjarrats was onbekend, maar Zemouregal was Zaros dankbaar dat hij ze bevrijdt had van Icthlarin. Nog onder de heerschappij van Icthlarin, zag de god Zaros grootte interesse in de Mahjarrats en wist ze over te halen om hem te dienen. Dit gebeurde in de Second Age van Gielinor en al gauw bleek dat de Mahjarrats een enorm machtig ras was, die binnen enkele jaren Zaros een groot rijk wisten te bemachtigen. In al die jaren is de vriend- of broederschap tussen Hazeel en Zamorak erg gegroeid en volgens de geruchten zag Zamorak, Hazeel als zijn broer. Aan het einde van de Second Age, begon Zamorak te twijfelen aan Zaros's slechtheid en wilde zelf de macht in handen nemen. Hij wist de Staff of Armadyl te bemachtigen en wist een opstand te organiseren tegen Zaros. Hazeel sloot zich aan bij Zamorak en uiteindelijk wist Zamorak, Zaros's paleis te bestormen en met de Staff of Armadyl Zaro's goddelijke krachten in hemzelf te zuigen. Hazeel speelde een grote rol in dit evenement doordat hij de bodyguards van Zaros bezig wist te houden zodat Zamorak tegen Zaros kon vechten.

Onder de heerschappij van ZamorakEdit

Toen Zamorak, Zaros verbande van Gielinor, brak de God Wars uit en kreeg Hazeel het bevel over een groot leger. In de God Wars, wist Hazeel met zijn leger het gebied te veroveren wat nu bekend staat als Kandarin. Hij vestigde zich in de stad die nu bekend staat als Ardougne en bouwde daar een landhuis.

Vele jaren gingen voorbij en toen de God Wars afgelopen was, werd Zamorak en alle andere goden verbannen uit Gielinor. Hazeel bleef echter staand houden over het gebied Kandarin. Toen de Fourth Age aan brak, begonnen de legers van Saradomin op te trekken richting Kandarin. Hazeel wist stand te houden, maar op één nacht wisten een aantal Saradominse soldaten, de hoofdstad binnen te vallen en vielen elke Zamorakiaan aan. Hazeel wist een spreuk over zichzelf uit te spreken in zijn landhuis om te zorgen dat hij terug kan komen na zijn dood. De voorouders van Sir Ceril Carnillean, stormde zijn huis binnen en versloegen met een groot leger Hazeel.

Na zijn doodEdit

Na zijn dood wisten de Saradominse legers alle Zamorakianen uit de stad te verjagen en bijna iedereen werd vermoord. Toch wist slechts enkele deze nacht te overleven en wisten af van de spreuk die Hazeel uit voerde. Sinds dien wachtten ze op zijn terug keer en plotte verschillende acties tegen de familie Carnillean. De organisatie die wacht op de terugkeer van Hazeel wordt de Cult of Hazeel genoemd, en vestigde zich in de riolen van Ardougne waar ze hun hoofdkwartier bouwden. Het huis van Hazeel werd overgenomen door de familie Carnillean, dat nu de woning is van Sir Ceril Carnillean, dat te vinden is ten zuiden van het paleis in East Ardougne. Hazeel had een scroll ontwikkeld waar de spreuk op stond om hem op te roepen. Hij had deze scroll opgeborgen in een geheime kamer in zijn huis.

Zijn terugkeerEdit

Hazeel praat

Hazeel na zijn terugkomst.

Deze gebeurtenis zal alleen plaatst vinden als speler de zijde van Hazeel kiezen, tijdens de Hazeel Cult quest.

Spelers die de zijde van de Cult of Hazeel gekozen hebben, zullen de scroll uit het huis van Sir Ceril Carnillean stelen en vervolgens naar het geheime ondergrondse hoofdkwartier van de Cult of Hazeel gaan. Hier zal een doodskist staan waar ze met de scroll, Hazeel weten terug te keren uit het dodenrijk. Hazeel zal heel blij zijn en beloofd wraak te nemen en zal eerst naar The North trekken om weer op krachten te komen.

VermeldingenEdit

Clivet vertelt het verhaal van HazeelEdit

Het huis Carnillean behoort hier niet. De beheerder van Kandarin is heer Hazeel. Eén van de Mahjarrat die Zamorak volgen. Vroeger was er een oorlog in deze landen en de hatelijke Saradomin verklaarde de oorlog aan Zamorak. De Carnillean arriveerden en voerden oorlog met Hazeel voor vele jaren. Op één afschuwelijke nacht, bestormden de Carnillean Hazeel's huis en slachtten ze iedere volgeling van Zamorak af. De volgende ochtend verklaarden de Carnillean Kandarin als hun eigendom. Gelukkig was heer Hazeel een sterke Mahjarrat en bereidde hij zijn terugkeer voor. De dag zal komen dat heer Hazeel terugkeert en zijn wraak zal losbarsten.

 
Clivet


Zamorak's omschrijvingEdit

Clivet gesprek over Ardougne

Clivet die vertelt over de geschiedenis

Hazeel is een Mahjarrat, zoals mezelf; misschien vind je het gemakkelijker om te denken dat hij een verre neef van mij is. Ooit had hij heel wat macht in Ardougne, maar hij werd verraden door hun armzalige bestuursraad omdat hij hun kleingeestige en zielige wetten overtrad. De man die verantwoordelijk is (een voorouder van Ceril Carnillean, die zou moeten kruipen in het stof) voor zijn dood, kreeg zijn huis en rijkdom als beloning, maar overduidelijk had hij zijn werk niet goed genoeg gedaan, aangezien Hazeel slechts verwond was en in staat was om zichzelf te betoveren zodat dat hij kan herstellen en terugkeren. Het feit dat Hazeel niet de scherpste pijl in de koker is, betekende dat hij vergat om te zorgen voor het perkament dat nodig was om hem weer tot leven te wekken en dat hij moest vertrouwen op zijn trouwe volgelingen om de spreuk voor hem te voltooien. Hazeel is nu redelijk in orde en is momenteel een kleine opdracht voor mij aan het vervullen op een geheime locatie. Ik zou je meer vertellen, aangezien je lijkt te weten wie de beste godheid is (ik!), maar ik weet dat die stomme volgelingen van Saradomin soms proberen om mijn bedoelingen te achterhalen in deze brieven, dus zal ik niet te veel verklappen. Als je hem geholpen hebt, dan weet je al waar hij is; als je gekozen hebt om mij tegen te werken, dan krijg je geen hulp van mij in deze zaak. Misschien zal je hem nog eens ontmoeten, misschien ook niet; het hangt er echt van af hoe succesvol hij is op zijn missie voor mij, veronderstel ik. Hij heeft me al eerder in de steek gelaten, dus zou ik zeggen dat hij vijftig procent kans heeft om dingen (en zichzelf) op te blazen tijdens zijn missie.

 


Zemouregal's notitiesEdit

Iemand van de groep die trouw is aan Zamorak. Een waardige krijger. Over het algemeen zou ik Hazeel als een bondgenoot beschouwen.

De macht van Hazeel lijkt te groeien; hij heeft al veel volgelingen en grondgebied verworven.

Rampspoed heeft Hazeel getroffen: menselijk uitschot dat Saradomin volgt, is er in geslaagd om hem te verslaan en hem te verbannen van de levende werelden. De vraag is: zullen zijn volgelingen in staat zijn om hem terug tot leven te wekken voor het volgenden ritueel?

Wel, zijn volgelingen hebben tot op het laatste moment gewacht, maar ze zijn er in geslaagd: Hazeel doet weer mee! (1)

 


(1): De laatste paragraaf verschijnt alleen als de speler Hazeel geholpen heeft tijdens de Hazeel Cult quest.

Saradomins mening over Hazeel Edit

Saradomin had een grote hekel tegenover Hazeel in het verleden. Uit de 27ste God Letter blijkt dat dit nog steeds zo is.

Hazeel is één van die vervloekte Mahjarrat, neven van de smerige Zamorak, en was een boosaardige krijgsheer die de streek die nu Ardougne genoemd wordt overheerste met zijn goddeloze magie. De moedige stedelingen van Ardougne slaagden er in om zijn onderdrukking omver te werpen onder de vlag van de dappere voorouder van Cyril Carnillean, die beloond werd door de rest van de stedelingen met de bezittingen en het gebied waar de kwaadaardige Hazeel ooit leefde. Helaas is een kwaad als Hazeel en de rest van zijn Mahjarrat-soortgenoten niet zo gemakkelijk te doden als de stedelingen dachten en het lijkt erop dat zijn ondergang niet permanent was.
 


Zie ook Edit

Externe links Edit

Weetjes Edit

Hazeel combat level

Hazeel's combat level

  • Hazeel de eerste Mahjarrat is die in het spel is verschenen.
  • Hazeel heeft in de Hazeel Cult quest een combat level van 296. Hij vertelt dat hij erg zwak, en zal waarschijnlijk in combat level stijgen naarmate hij op krachten is gekomen.
  • Hazeel gaat naar The North.