Wikia


1rightarrow Voor de quest, bekijk de Hazeel Cult pagina en bekijk de Cult of Hazeel pagina voor de organisatie.

Hazeel
Hazeel
Biografische informatie
Uitgebracht op Onbekend bewerk
Soort Mahjarrat
Geslacht Man
Locatie Ardougne Sewers
Examine An evil being raised from the dead.
Overige informatie
Alleen voor members? Ja
Quest NPC? Ja - Hazeel Cult
Vereiste skills Nee
Vereiste quests Ja
Handelaar? Nee
[bekijk][overleg]

Hazeel is een Mahjarrat die oorspronkelijk uit de wereld Freneskae komt. Hij staat het meest bekend als regeerder van Kandarin in de Fourth Age. Hazeel koos tijdens de opstand van Zaros voor de kant van Zamorak en verdiende daarmee een functie als regent over een gedeelte van Zamorak's macht. Na de verbanning van de goden had Hazeel het bevel over het gebied dat nu bekend staat als Kandarin. Tijdens de Fourth Age van Gielinor wisten Saradominse legers, onder leiding van de voorouders van Sir Ceril Carnillean, hem te verslaan. Duizenden jaren later kunnen spelers kiezen om hem weer tot leven te brengen of niet. Als de speler voor zijn side kiest, zal Hazeel richting The North gaan om zich te vergezellen met zijn mede Mahjarrats en weer op krachten komen door zich deel te nemen aan het Het Ritueel.

Geschiedenis

Opkomst in Gielinor

Hazeel was één van de Mahjarrats die in de First Age op Gielinor kwamen, geleidt door de woestijn god Icthlarin. Onder Icthlarin's vestigde ze zich in de woestijn, dat nu bekend staat als de Kharidian Desert. De relatie tussen Icthlarin en de Mahjarrats was onbekend, maar Zemouregal was Zaros dankbaar dat hij ze bevrijdt had van Icthlarin. Nog onder de heerschappij van Icthlarin, zag de god Zaros grootte interesse in de Mahjarrats en wist ze over te halen om hem te dienen. Dit gebeurde in de Second Age van Gielinor en al gauw bleek dat de Mahjarrats een enorm machtig ras was, die binnen enkele jaren Zaros een groot rijk wisten te bemachtigen. In al die jaren is de vriend- of broederschap tussen Hazeel en Zamorak erg gegroeid en volgens de geruchten zag Zamorak, Hazeel als zijn broer. Aan het einde van de Second Age, begon Zamorak te twijfelen aan Zaros's slechtheid en wilde zelf de macht in handen nemen. Hij wist de Staff of Armadyl te bemachtigen en wist een opstand te organiseren tegen Zaros. Hazeel sloot zich aan bij Zamorak en uiteindelijk wist Zamorak, Zaros's paleis te bestormen en met de Staff of Armadyl Zaro's goddelijke krachten in hemzelf te zuigen. Hazeel speelde een grote rol in dit evenement doordat hij de bodyguards van Zaros bezig wist te houden zodat Zamorak tegen Zaros kon vechten.

Onder de heerschappij van Zamorak

Toen Zamorak, Zaros verbande van Gielinor, brak de God Wars uit en kreeg Hazeel het bevel over een groot leger. In de God Wars, wist Hazeel met zijn leger het gebied te veroveren wat nu bekend staat als Kandarin. Hij vestigde zich in de stad die nu bekend staat als Ardougne en bouwde daar een landhuis.

Vele jaren gingen voorbij en toen de God Wars afgelopen was, werd Zamorak en alle andere goden verbannen uit Gielinor. Hazeel bleef echter staand houden over het gebied Kandarin. Toen de Fourth Age aan brak, begonnen de legers van Saradomin op te trekken richting Kandarin. Hazeel wist stand te houden, maar op één nacht wisten een aantal Saradominse soldaten, de hoofdstad binnen te vallen en vielen elke Zamorakiaan aan. Hazeel wist een spreuk over zichzelf uit te spreken in zijn landhuis om te zorgen dat hij terug kan komen na zijn dood. De voorouders van Sir Ceril Carnillean, stormde zijn huis binnen en versloegen met een groot leger Hazeel.

Na zijn dood

Na zijn dood wisten de Saradominse legers alle Zamorakianen uit de stad te verjagen en bijna iedereen werd vermoord. Toch wist slechts enkele deze nacht te overleven en wisten af van de spreuk die Hazeel uit voerde. Sinds dien wachtten ze op zijn terug keer en plotte verschillende acties tegen de familie Carnillean. De organisatie die wacht op de terugkeer van Hazeel wordt de Cult of Hazeel genoemd, en vestigde zich in de riolen van Ardougne waar ze hun hoofdkwartier bouwden. Het huis van Hazeel werd overgenomen door de familie Carnillean, dat nu de woning is van Sir Ceril Carnillean, dat te vinden is ten zuiden van het paleis in East Ardougne. Hazeel had een scroll ontwikkeld waar de spreuk op stond om hem op te roepen. Hij had deze scroll opgeborgen in een geheime kamer in zijn huis.

Zijn terugkeer

Hazeel praat

Hazeel na zijn terugkomst.

Deze gebeurtenis zal alleen plaatst vinden als speler de zijde van Hazeel kiezen, tijdens de Hazeel Cult quest.

Spelers die de zijde van de Cult of Hazeel gekozen hebben, zullen de scroll uit het huis van Sir Ceril Carnillean stelen en vervolgens naar het geheime ondergrondse hoofdkwartier van de Cult of Hazeel gaan. Hier zal een doodskist staan waar ze met de scroll, Hazeel weten terug te keren uit het dodenrijk. Hazeel zal heel blij zijn en beloofd wraak te nemen en zal eerst naar The North trekken om weer op krachten te komen.

Vermeldingen

Clivet vertelet het verhaal van Hazeel

Het huis Carnillean behoort hier niet. De beheerder van Kandarin is heer Hazeel. Eén van de Mahjarrat's die Zamorak volgen. Vroeger was er een oorlog in deze landen, en de hatelijke Saradomin verklaarde een oorlog aan Zamorak. De Carnillean arriveerde en voerde oorlog met Hazeel voor vele jaren. Op één afschuwelijke nacht, bestormde de Carnillean Hazeel's huis en slachte iedere Zamorak volger af. De volgende ochtend verklaarde de Carnillean Kandarin als hun eigendom. Gelukkig was heer Hazeel een sterke Mahjarrat, en bereidde zijn terugkeer voor. De dag zal komen wanneer heer Hazeel terug keert en hij zijn zijn wraak los zal barsten. - Clivet


Zamorak's omschrijving

Clivet gesprek over Ardougne

Clivet die vertelt over de geschiednis

Hazeel is a mahjarrat like myself; you might find it easier to think of him as a distant cousin of mine. He once had a great deal of power in Ardougne, but was betrayed by their pitiful ruling council for breaking their small minded and pathetic laws. The man responsible (an ancestor of the cringeworthy Ceril Carnillean) for his death was given his house and riches as reward, but he obviously didn't do a good enough job as Hazeel was merely wounded and placed an enchantment upon himself so that he might heal and return. the fact that Hazeel isn't the sharpest arrow in the quiver, meant that he forgot to take care of the scroll needed to revive him, and had to rely on his loyal followers to complete his spell for him. Hazeel is now quite alright, and currently running a little errand for me in an undiclosed location. I would tell you more as you seem to have your head screwed on right about who the best deity is around here (me!), but I know those stupid Saradominists sometimes try and spy on my motives through these letters, so I'm not giving too much away. If you helped him out, you already know where he is; if you chose to work against me, then you get no help on this matter from me. Perhaps you may meet him again, perhaps you may not; it really depends on how successful he is in his mission for me, I suppose. He has let me down before, so I would say he has a fifty-fifty chance of blowing things (and himself up) on his mission. - Zamorak


Zemouregal's notities

One of the Zamorak-aligned faction. A worthy warrior. Generally, I'd consider Hazeel an ally.

Hazeel seems to be gaining in power; he has gained many followers and much territory.

Disaster has struck for Hazeel: Saradomin-worshiping human filth have managed to defeat him and banished him from the living realms. The question is, will his followers be able to resurrect him before the next ritual?

Well, his followers may have left things rather last-minute, but they've managed it - Hazeel is back in play! - Zemouregal in Notes (a-j)


Saradomin's mening over Hazeel

Saradomin had een grote vooroordeel over Hazeel en benoemde die in de 27ste God Letter

"Hazeel was one of those accursed creatures of the Mahjarrat, cousins of the foul Zamorak, and was an evil warlord who dominated a region in the area now known as Ardougne with his unholy magics. The valiant townsfolk of Ardougne managed to overthrow his oppression under the banner of the valiant ancestor of Cyril Carnillean, who was rewarded by the rest of the townsfolk with the property where the malignant Hazeel had once lived. Unfortunately, an evil such as Hazeel, and the rest of his Mahjarrat ilk, is not so easy to kill as the townsfolk had believed, and it seems that his demise was not permanent." -Saradomin


Zie ook

Externe links

Weetjes

Hazeel combat level

Hazeel's combat level

  • Hazeel de eerste Mahjarrat is die in het spel is verschenen.
  • Hazeel heeft in de Hazeel Cult quest een combat level van 296. Hij vertelt dat hij erg zwak, en zal waarschijnlijk in combat level stijgen naarmate hij op krachten is gekomen.
  • Hazeel gaat naar The North.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.