Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Hickton is de NPC van de Fletching winkel in Catherby ten oosten van de bank. Hij verkoopt aan mensen met 99 Fletching de Fletching cape voor 99.000 Coins.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.