Wikia


Stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel of sectie is een stub. Je kunt helpen door hem te verbeteren.

Ivandis Seergaze is een van de Seven Priestly Warriors, die tegen Lord Drakan en zijn troepen vochten. Seergaze is ook degene die de Rod of Ivandis gecreëerd heeft, een wapen dat members kunnen maken tijdens en na de In Aid of the Myreque quest.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.